Yrityskohtainen työpajakokonaisuus digiUPin valtti 

Digitaalisen transformaation johtaminen, digiUP-projekti pääsi vihdoin koronarajoitusten hellittäessä esittelemään toimintaansa MIDAS-ohjelman (LAB 2022) järjestämässä fyysisessä messutapahtumassa 19.5.2022 Lahdessa Walimon Casselissa.  

digiUP (Linkki 1) on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun toteuttama Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton rahoittama projekti, jonka tavoitteena on tukea erityisesti päijäthämäläisiä pk-yrityksiä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan tavoitteet edellä.

Linkki digiUP-projektin sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Syksyllä 2019 alkanut projekti päättyy 30.9.2022, joten esiteltävää tapahtumassa oli jo melkoisesti. Projektista kiinnostuneita seisoikin esittelypisteellä hetkittäin jonoksi asti.

[Alt-teksti: Isossa julisteessa tekstit digi up digitaalisen transformaation johtaminen minne yrityksenne haluaa miten me voimme auttaa.]
Kuva 1. digiUP-projektin standi MIDAS-messuilla. (Kuva: Sariseelia Sore)

Täsmäsuunnittelua ja tiekartta

Projektin henkilöstö pääsi esittelemään hankkeessa toteutettuja yrityksille suunnattuja työkaluja ja toimintamalleja. Erityistä kiinnostusta herätti yritysten parissa erittäin hyvän vastaanoton saanut nelivaiheinen yrityskohtainen työpajakokonaisuus. Sen aikana tunnistetaan yrityksen digitarpeet, parhaiten lisäarvoa tuova liiketoiminnan kehittämiskohde ja suunnitellaan konkreettinen tiekartta tavoitteen saavuttamiseksi. Kokonaisuus aloitetaan kartoittamalla yrityksen digivalmiudet projektissa tuotetulla verkkopohjaisella digitarvekartoituksen työkalulla (linkki 2), joka tukee laajan näkökulman saamista yrityksen kehitystä vaativista toiminnan kohteista.

Linkki digitarvekartoitustyökaluun: http://digitarvekartoitus.fi

Tätä seuraa kaksi yhteistoiminnallista kolmen tunnin työpajaa, joiden aikana valitaan mitä liiketoiminnan osa-aluetta yrityksessä lähdetään kehittämään digin avulla ja miten se konkreettisesti tapahtuu. Lopuksi yritys saa projektilta tukea sopivan palveluntarjoajan etsimiseksi sekä tarjouspyynnön tekemiseksi. Digisiirtymän tueksi projektissa on tuotettu yrityksille myös työkalu digi-investoinnin kannattavuuden laskemiseksi (linkki 3) sekä koottu malliesimerkkejä mittareista,  joilla digi-investoinnin vaikutusta liiketoimintaan voidaan mitata ja seurata (linkki 4).

Linkki digi-investoinnin kannattavuuslaskelman työkaluun: https://research.lut.fi/converis/getfile?id=13840146&portal=true&v=1

Linkki malliesimerkkeihin, jotka esittelevät liiketoiminnan mittauksen ja seurannan digimittareita: https://research.lut.fi/converis/getfile?id=14177086&portal=true&v=1v

[Alt-teksti: Mies ja näyttökangas, mies pitää esitystä. Kankaalla lukee muun muassa digitalisoitumisesta puhutaan paljon, mutta mitä se voisi tarkoittaa juuri sinun yrityksesi näkökulmasta.]
Kuva 2. Projektiasiantuntija Aki Vainio esittelemässä digiUP-projektia. (Kuva: Sariseelia Sore)

digiUP yrityksen tukena

Standin lisäksi digiUP-projekti pääsi esiin erikseen projektiasiantuntija Aki Vainion sanoin (Vainio 2022). Yleisesti on hyvin tiedossa, että digitalisoituneet yritykset pärjäävät kilpailussa digikehityksestä jälkeen jääneitä yrityksiä selvästi paremmin. Yritykset kokevat siten painetta hyödyntää digiä tavalla tai toisella. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla yrityksen omat tarpeet ja tavoitteet, sillä digi sinällään ei tuota liiketoiminnalle lisäarvoa. Useat tietävät myös omakohtaisesti, että hieman sinnepäin oleva digiratkaisu tuntuu aiheuttavan ylimääräistä työtä ja harmia, eikä se välttämättä tuota kaikkea mahdollista kyseisen liiketoiminnan kaipaamaa lisäarvoa. digiUP-projektilla on osaamista näihin teemoihin liittyen ja aito halu tukea yrityksiä siirtymään kohti nykyisen liiketoimintaympäristön edellyttämää digiä hyödyntävää toimintaa. Yleisön toivottiin muistavan, että ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan digiUP auttaa (Vainio 2022).

Kirjoittaja

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut -YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2022. MIDAS – uudistetaan hankemaailma yhdessä. Hanke. Viitattu 22.5.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/midas-uudistetaan-hankemaailma-yhdessa

Vainio, A. 2022. Hankkeiden ja tulosten esittelyt. Esitys MIDAS-ohjelman messutapahtumassa Lahdessa 19.5.2022.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. digiUP. Digitaalisen transformaation johtaminen. Hanke. Viitattu 22.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki 2. LAB. 2022b. digiUP. Digitarvekartoitustyökalu. Viitattu 22.5.2022. Saatavissa http://digitarvekartoitus.fi

Linkki 3. LUT. 2022a. Digitaalisen transformaation johtaminen. Investointityökalu. Viitattu 22.5.2022. Saatavissa https://research.lut.fi/converis/getfile?id=13840146&portal=true&v=1

Linkki 4. LUT. 2022b. Digitaalisen transformaation johtaminen. Mittarikortit. Viitattu 22.5.2022. Saatavissa https://research.lut.fi/converis/getfile?id=14177086&portal=true&v=1v