Lahtelaisten ensisijaiset hakukohteet korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2022

Kevään 2022 yhteishaussa 3063 lahtelaista henkilöä tavoitteli korkeakouluopiskelupaikkaa. Kaikkiaan lahtelaiset hakivat 7854 hakukohdetta (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b). Hakija voi hakea yhdestä kuuteen opiskelupaikkaan, joten keskimäärin hakijat tavoittelivat 2,6 opiskelupaikkaa. Menneiden viikkojen aikana paikan saaneista hakijoista 1071 henkilöä on ottanut paikan vastaan ja näin ollen ovat oletettavasti aloittanut opintonsa. (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b)

Lahtelaisten kevään 2022 yhteishaun ensisijaisuusjärjestyksessä haetuimmat korkeakoulut ovat nähtävissä kuviosta 1 (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a).

Pylväsdiagrammi lahtelaisten TOP20:stä ensisijaisesta hakukohteesta korkeakoulujen kevään 2022 yhteishaussa.]
Kuvio 1. Lahtelaisten TOP20 ensisijaista hakukohdetta korkeakoulujen kevään 2022 yhteishaussa. (Kuvio: Rami Kivilahti)

Kyseiset kaksikymmentä hakukohdetta kattavat noin 96-prosenttisesti ensisijaiset hakukohteet, joita lahtelaiset ovat hakeneet. Lähes 3/10 on hakenut ensisijaisesti LAB-ammattikorkeakouluun, noin joka kymmenes Helsingin yliopistoon ja joka kahdestoista Tampereen yliopistoon.

Nykyisinhän opiskelujen aloittaminen missä tahansa korkeakoulussa ei välttämättä tarkoita sitä, että opiskelija muuttaa kyseiseen kaupunkiin opintojensa ääreen. Tänä päivänä yhä enenevässä määrin tutkintokoulutukset ovat verkko- tai monimuotototeutuksia eli varsinkaan näissä koulutuksissa ei ns. viikoittaista lähiopetusta järjestetä, eikä täten ole tarvetta muuttamiseen.

Noin kolme viidestä lahtelaisesta hakijasta haki ensisijaisesti ammattikorkeakouluun ja vastaavasti kaksi viidestä yliopistoon (Kuvio 2.) (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b). Ammattikorkeakouluun ja yliopistoon ensisijaisesti haettiin suhdeluvun ollessa noin 3/2 (AMK/YO). Lappeenrantalaisten hakijoiden määrien vastaava suhdeluku oli noin 1/1 (942/891) ja hämeenlinnalaisten vastaavasti noin 3/2 (1023/672). (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a)

Piirakkadiagrammi lahtelaisten vuoden 2022 kevään yhteishaun ensisijaisista hakukohteista korkeakouluihin. Hakukohteet jakautuivat suhteessa 1224 ammattikorkeakouluun ja 1803 yliopistoon.]
Kuvio 2. Lahtelaisten vuoden 2022 kevään yhteishaun ensisijaiset hakukohteet korkeakouluihin. (Kuvio: Rami Kivilahti)

Pohjakoulutus ja korkeakouluun hakeminen

Ensisijaisesti ammattikorkeakouluihin hakeneista 48-prosentilla oli ammatillinen peruskoulutus, 46-prosentilla ylioppilastutkinto ja kuudella prosentilla jokin muu pohjakoulutus (lukion päättötodistus, ammatillinen erikoistutkinto tai muu vastaava). Vastaavasti lahtelaisista ensisijaisesti yliopistoon hakeneista 12-prosentilla oli ammatillinen perustutkinto, 84-prosentilla ylioppilastutkinto ja neljällä prosentilla jokin muu pohjakoulutus. (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b)

Koulutusalakohtaisia vaihteluita on hakijoiden ensisijaisten hakukohteiden välillä, jota tässä tarkastelussa ei oteta huomioon. Ensisijaisesti hakeneista naisia oli huomattavasti enemmän kuin miehiä (lähes kaksinkertainen), (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b) mutta sen tarkemmin tässä ei tarkastella sukupuolten välillä hakemista koulutuksiin. Samoin hakukohteiden vastaanotettujen paikkojen suhteellinen määrä verrattuna ensisijaisiin hakijoihin vaihteli suuresti (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b). Tämä vastaanotettujen paikkojen lukumäärä suhteessa ensisijaisiin hakijoihin korreloi luonnollisesti suoraan ns. vetovoimaluvun kanssa. Vetovoimaluku lasketaan kaavalla:

vetovoima = hakukohteen ensisijaisten hakijoiden määrä / aloituspaikkojen määrä

Kuva 1. Ilmakuva Lahdesta. (Lahden kaupunki 2017)

Lahtelaisten ensisijaisten hakijoiden kevään 2022 yhteishaun osalta voidaan todeta, että kyse ei ole yksittäisen ikäluokan hakeutumisesta korkeakoulutukseen, vaan iäkkäämmätkin lahtelaiset haluavat opiskella korkeakoulussa. Yliopistoon ensisijaisesti hakeneista oli 34-prosenttia yli 25-vuotiaista, ammattikorkeakouluun peräti 59-prosenttia. (Opetushallinnon tilastopalvelu 2022a; Opetushallinnon tilastopalvelu 2022b)

Kirjoittaja

Rami Kivilahti työskentelee LABin teknologiayksikön osaamispäällikkönä. Työhön sisältyy koulutukseen liittyvä ennakointi-, suunnittelu- ja kehittämistyö.

Lähteet

Lahden kaupunki. 2017.  lahtimaisema-4. Viitattu 24.10.2022. Saatavissa https://lahdenkaupunki.kuvat.fi/kuvat/Lahti,+kuvapankki/lahtimaisema-4.jpg

Opetushallinnon tilastopalvelu. 2022a. Ammattikorkeakoulutus. Haku ja valinta. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx

Opetushallinnon tilastopalvelu. 2022b. Yliopistokoulutus. Haku ja valinta. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *