Leikkaustoiminnan muutossa uuteen sairaalaan hyödynnettiin digitaalisia ratkaisuja

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) leikkaustoiminta muutti kesällä 2020 uudisrakennukseen. Laajat muutokset tuovat haasteita organisaation henkilöstölle. Osallistamisella ja viestinnällä voidaan lisätä positiivista suhtautumista muutokseen. (Hakala 2020.) Digitaaliset ratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia organisaation toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen (Hämäläinen 2019, 4). Toimintaympäristön muutoksessa korostuvat tiedon saatavuus ja saavutettavuus sekä henkilöstön osaamisen varmistaminen.  

Digitaaliset ratkaisut perehdytyksen ydin 

Aho-Konttinen ja Haavisto (2020) toimivat Kymsoten leikkaustoiminnan uudisrakennuksen muuttovastaavina. Muuttoprosessissa hyödynnettiin digitaalisia ratkaisuja, kuten virtuaalikävelyt, ohjevideot ja digitaalinen viestintä, joilla toteutettiin henkilöstön perehdytys uudisrakennukseen. Henkilöstöä tuettiin kasvussa kohti uusia toimintamalleja ja toimintaympäristöä.  

Uudisrakennuksesta tehtiin 3D-mallinnos, jonka avulla uusi toimintaympäristö havainnollistui (Virtanen & Kontinen 2020). Henkilöstö arvioi virtuaalitodellisuudessa tapahtuvat virtuaalikävelyt kiinnostavana tapana tutustua uuteen toimintaympäristöön, jossa he tulevat työskentelemään. 

Kuva 1. Virtuaalikävely (Kuva: Annika Aho-Konttinen)

Ohjevideoiden luomisella puolestaan pyrittiin lisäämään tiedon saatavuutta uusista järjestelmistä ja laitteista uudisrakennuksessa. Perehdytettävän henkilöstön näkemysten mukaan ohjevideot olivat hyödyllisiä sekä niiden saatavuus oli helppoa. 

Kuva 2. Ohjevideo (Kuva: Juhana Haavisto)

Perehdyttämisessä hyödynnettiin myös digitaalista viestintää. Viestinnän avulla perehdytettävä henkilöstö pyrittiin pitämään ajan tasalla asioiden etenemisestä. Näyttää siltä, että arjen kiire leikkaustoiminnassa sekä ajankäyttö viestinnän seuraamiseen olivat haasteellisia.  

Digitaaliset ratkaisut jatkossa monistettavissa  

Työ sote-alalla on henkilöstöä kuormittavaa ja muutokset lisäävät kuormitusta entisestään. Myös digitalisten ratkaisujen tuleminen osaksi työtä asettaa henkilöstölle vaatimuksia ammatillisen osaamisen uudistamiseen. Muutokset sote-alalla ovat jatkuvia ja aikataulut sekä resurssit muutosten toteuttamiselle koetaan usein ongelmallisiksi (Kolvanki 2020, 82). 

Kymsoten leikkaustoiminnan uudisrakennukseen muuttoa varten luotuja digitaalisia ratkaisuja voidaan jatkossakin hyödyntää henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamisessa ja uudistamisessa. Digitaalisilla ratkaisuilla kyetään vähentämään merkittävästi muutosprosessista aiheutuvaa kuormittavuutta sekä sujuvoittamaan arjen työtä. 

Kirjoittajat 

Annika Aho-Konttinen valmistui ylempi AMK -koulutuksesta sosiaali- ja terveysala, digitaaliset ratkaisut, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus vuonna 2020. Artikkeli perustuu opiskelijan ylempi AMK -opinnäytetyöhön. 

Juhana Haavisto valmistui ylempi AMK -koulutuksesta sosiaali- ja terveysala, digitaaliset ratkaisut, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus vuonna 2021. Artikkeli perustuu opiskelijan ylempi AMK -opinnäytetyöhön. 

Taina Anttonen toimii yliopettajana Hyvinvointiyksikössä, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysala, digitaaliset ratkaisut -ylempi AMK-koulutusta. 

Lähteet 

Aho-Konttinen, A. & Haavisto, J. 2020. Digitalisaation hyödyntäminen leikkausyksikön uudessa toimintaympäristössä. Sairaanhoitajien osallistaminen ja osaamisen varmistaminen muutosprosessin aikana. [Viitattu 7.12.2020.] Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/349345  

Hakala, E. 2020. Muutosprosessi ja sen johtaminen henkilöstön näkökulmasta. Vaasan yliopisto. Pro gradu -tutkielma. [Viitattu 9.12.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042222142 

Hämäläinen, M. 2019. Organizations’ digital transformation—toward a systematic approach to organizations’ digital transformation. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Akateeminen väitöskirja. [Viitattu. 13.11.2020]. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66425/978-951-39-7951-5_vaitos02122019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Kolvanki, U-M. 2020. Muutosjohtamisen toteutuminen kompleksisessa terveydenhuollon ympäristössä. Osallistava muutosjohtaminen. Vaasa: Vaasan yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 

Virtanen, N. & Kontinen, M. 2020. Re: Haastattelu opinnäytetyön kehittämistehtävää varten: 3D-mallinos Kymsoten G-talosta. [sähköpostiviesti]. Vastaanottaja Aho-Konttinen, A. Lähetetty 21.4.2020. Nico Virtanen. Ohjelmistoarkkitehti, Kaakkois-Suomen Tieto Oy. Sähköpostihaastattelu 21.4.2020.  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *