Mikä(än) ei tulevaisuudessa muutu?

Joka suunnalta kuulee toistettavan, että maailma muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla ja tulevaisuuden ennakointi on koko ajan vaikeampaa ja epävarmempaa. Pitää pysyä kehityksen mukana ja mielellään vähän sen edellä. Vai pitääkö? Sen sijaan, että pyrkisi jatkuvasti ratsastamaan tuulien tuiverrettavana huimaa vauhtia kiitävän aallon harjalla, voisi olla hyvä ajatus joskus sukeltaa syvemmälle ja tutkia niitä asioita, jotka ovat eivät muutu, vaikka maailma ympärillä muuttuisi.

Sinisävyinen piirros jossa jäävuori ja vettä. Jäävuoresta on näkyvissä yksi neljäsosa ja pinnan alle jää kolme neljäsosaa
KUVA 1. Yksinkertainen jäävuorimalli kuvaa näkyvän ja pinnan alle jäävän eroa. (MoteOo 2018)

Bezosin kolme periaatetta

Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos lähti aikoinaan kehittämään omaa liiketoimintaansa myös tältä kantilta. Hän mietti asioita, joita asiakkaat haluavat nyt ja tulevat myös tulevaisuudessa haluamaan. Hänen mukaansa asiakkaat tahtovat aina halpoja hintoja, laajaa valikoimaa ja nopeita toimituksia. Näiden periaatteiden pohjalta hän lähti rakentamaan Amazonia, josta nyt on kasvanut yksi maailman suurimmista yrityksistä ja Bezosista yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

Jäävuoren mukana kohti syvyyksiä

Pysyviä asioita voidaan etsiä jäävuorimallin avulla (Kuva 2). Siinä sukelletaan asteittain pinnan yläpuolella myrskyävän hälinän ja kohinan taustalla vaikuttaviin malleihin ja rakenteisiin. Mitä syvemmälle sukelletaan sitä hitaammin tutkittavat asiat muuttuvat.

Ensimmäisen tason muodostavat näkyvät asiat, kuten esimerkiksi jokapäiväinen uutisvirta. Uutiset tulevat ja menevät, eikä niiden taustalla oleviin vaikuttimiin juurikaan yleensä syvennytä. Toiselta tasolta löytyvät muun muassa käyttäytymistä ohjaavat trendit, toimintamallit ja järjestelmät, kuten politiikka ja talous. Seuraava taso sukeltaa taas astetta syvemmälle ja pyrkii ymmärtämään toisen tason käyttäytymismalleihin vaikuttavia ajureita ja löytämään eri tekijöiden välisiä yhteyksiä. Kaikkein syvimmällä ovat henkiset mallit, kuten arvot ja uskomukset. Niiden muuttuminen yhteiskunnallisella tasolla vie usein vuosikymmeniä. (Systems Innovation 2021.)

 Jäävuorimallin kuvaajana toimii neljään osaan jaettu kolmio, jonka ylin neljännes on vedenpinnan yläpuolella ja loput kolme vedenpinnan alla. Ylin neljännes kuvaa näkyviä asioita, ja vastaa kysymykseen mitä on tapahtumassa. Ensimmäinen pinnan alla piilossa oleva taso kuvaa käyttäytymisen malleja ja viittaa muun muassa trendeihin. Kolmas taso luo rakenteita ja tutkii eri tekijöiden välisiä suhteita. Neljäs taso puolestaan pohtii arvoja ja uskomuksia, joiden avulla kolmannen tason rakenteet luodaan.
KUVA 2. Jäävuori-mallin periaate (ASCD).

TUTU-verstas

LABin toteuttamassa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa TUTU-verstas – Tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrittäjille-hankkeessa jäävuorimalli luo pohjan työpajoille, joissa opitaan jäävuorimallin lisäksi monia muitakin ennakointimenetelmiä. Neljän työpajan sarjassa tutustutaan megatrendeihin, mustiin joutseniin, heikkoihin signaaleihin ja muihin ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun keskeisiin käsitteisiin. Työpajoissa sukelletaan pintaa syvemmälle tutkimaan muuttuvaa toimintaympäristöä, muutokseen vaikuttavia ajureita ja ajureita ohjaavia arvoja sekä uskomuksia ja noustaan uudelleen pintaan muodostaen erilaisia tulevaisuuksia.

Kirjoittaja

Kimmo Heponiemi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän toimii TUTU-verstas-hankkeen projektipäällikkönä ja on Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsen.

Lähteet

Systems Innovation. 2021. Iceberg Model. [Viitattu 7.12.20211]. Saatavissa: https://www.systemsinnovation.io/post/iceberg-model

Linkit

Linkki 1. Pedicini, A. 2020. Product Strategy Lessons From Jeff Bezos. Viitattu [7.12.2021]. Saatavissa: https://alexpedi.medium.com/focus-on-the-things-that-dont-change-562b33c881b0

Kuvat

KUVA 1. MoteOo. 2018. 3273216. Pixabay. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-3273216/

KUVA 1. ASCD. The iceberg model. [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://files.ascd.org/staticfiles/ascd/pdf/journals/ed_lead/el200910_kohm_iceberg.pdf