Matka Päijänteen kirkkaiden vesien äärelle ja jääkauden muovaamille hiekkaharjuille

Päijänteen vesistöstä tulee monille mieleen sen puhdas vesi ja laajalle avautuvat järvenselät. Puhtaan luonnon vehreys ja luonnon äänet tarjoavat niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin vieraille, paikan rauhoittumiseen ja oman hyvinvoinnin hoitamiseen. Läheisellä kansallispuistoalueella voi patikoida, katsella nähtävyyksiä ja aistia kokemuksia villistä luonnosta, hiljaisuudesta sekä jääkautisesta historiasta (Kyrönviita &Tuomaala 2017, 8, 35). Saarien rannoilla myös vesilläliikkujat voivat rentoutua.

Luontomatkailussa arvostetaan vesistöjen, kasvillisuuden, hyvinvoinnin ja ilmaston merkitystä. Vastuullisuus, kestävyys ja ympäristötietoisuus korostuvat, sillä luonnon puhtaudesta halutaan pitää huolta. (Visit Finland 2021, 3, 10; Mattila 2020, 25-26, 30.) Matkailupalveluissa oman paikkansa ovat saaneet omavaraisuus ja luonnon tarjoamien ravintoaineiden hyödyntäminen. Marjastus, sienestys ja kalastus ovat nousseet jälleen suosioon, sillä puhdasta ja ilmaista ruokaa on metsissämme ja vesistöissämme kaikkien tarpeisiin. Luontomatkailupalveluiden tuottajien tulisikin olla valveutuneita uusimmista tutkimustuloksista ja matkailun trendeistä palveluita suunnitellessa.

Maisemakuva Päijänteeltä
Kuva 1. Purjeveneellä Päijänteellä (Kuva: Tanja Pietari)

Digitalisaatio luontokeskus hankkeessa

Matkailuliiketoiminnassa digitalisoituminen yhdessä asiakaskäyttäytymisen muutoksien kanssa muovaa matkailuyritysten palveluja asiakaslähtöisemmiksi. Liiketoimintamalleja ja tuotetarjontaa on monissa yrityksissä pitänyt suunnitella uudelleen pandemiankin vuoksi, sillä se on ollut yksi suurimmista syistä matkailukäyttäytymisen muutoksessa ja digitalisaation lisääntymisessä.

Tärkeää onkin tarttua digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Matkakohteiden vertailu on muuttunut sen myötä helpommaksi, mutta myös ilmastonmuutoksen ja ympäristötietouden myötä fyysisestä matkailusta voi tulla joissakin tapauksissa tarpeetonta, sillä digitalisaation keinoin luontoelämyksiä voi kokea myös lähiympäristössä. (Jänkälä 2019, 41.) Tärkeää onkin digitalisaation mahdollistaman palvelun turvin herättää ihmisten mielenkiinto lähimetsiin ja puhtaan luonnon tarjoamiin elämyksiin.

Lab-ammattikorkeakoulussa matkailuinnovaatioiden kehittelyssä edistetään yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja soveltaen (LAB 2022).  Aarni-luontokeskus hankkeessa konseptoidaan palvelumuotoilun keinoin luontokeskuksen toteutusta Padasjoelle, Päijänteen rantamaisemiin kansallispuiston kupeeseen. Luontokeskuksen suunnitteluvaiheessa pyritään kartoittamaan, millaisin uusin digitaalisin ratkaisuin saataisiin ihmisille enemmän tietoa luonnosta viihteellisen oppimisen keinoin.

Tällä hetkellä teemme kyselyä, jolla selvitämme näkemyksiä luontokeskuksen potentiaalia matkailukohteena ja millaisia palveluita ihmiset olisivat kiinnostuneita käyttämään. Kyselyyn voi osallistua hankkeen sivuilta löytyvän linkin kautta.

Kirjoittajat

Tanja Pietari on työterveyshoitaja sekä markkinoinnin tradenomi, joka toimii projektissa hyvinvoinnin ja liiketalouden asiantuntijana.

Anna Palokangas toimii palvelumuotoilun asiantuntijana ja Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Jänkälä, S. 2019. Matkailun toimialaraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:3. Viitattu 10.2.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161292/TEM_3_2019_Matkailun_toimialaraportti.pdf

Kyrönviita, M. & Tuomaala, T. 2017. Päijänteen kansallispuiston kävijätutkimus 2017. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarja B239. Viitattu 14.2.2022. Saatavissa https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b239-v2.pdf

LAB. 2022. Hyvinvointi. Lab University of Applied Sciences. Viitattu 7.3.2022. Saatavissa: https://lab.fi/fi/tutkimus-kehitys/hyvinvointi/hyvinvoinnin-palveluinnovaatiot-teemat

Mattila, M. 2020. Luontomatkailu 2030 – matkailuyrittäjien näkökulmia. Viitattu 10.2.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341540/Mattila_Mirka.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Visit Finland. 2021. Future International Travel Trends 2022. Business Finlandin julkaisu. Viitattu 14.2.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/4b0225/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/future-international-travel-trends-2022-visit-finland.pdf

Linkit

LAB. 2022. Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihanke. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/aarni-luontokeskuksen-esiselvitys-ja-konseptointihanke

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *