Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ravitsemusohjaus osana hoitotyötä

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaalla on yleensä epäterveellisemmät ruokailutottumukset verrattuna muuhun väestöön. Ruokavalio on usein yksipuolista ja sisältää vain vähän hyödyllisiä ravintoaineita. Annoskoot voivat olla liian suuria ja ateriarytmi epäsäännöllinen. Myös lääkityksellä, sairauteen liittyvillä oireilla tai taloudellisilla haasteilla voi olla yhteys ravitsemuksellisiin ongelmiin (Tolonen 2011). Mielenterveys- ja päihdeasiakkaalla on oikeus hyvään fyysiseen terveyteen ja tietoon, jolla terveelliset ruokailutottumukset saavutetaan. Yleisiä ravitsemussuosituksia tulisi hyödyntää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ravitsemusohjauksessa. (Kivelä & Valkeapää 2020.) 

Kuva 1. Terveellinen ateriamalli. (Kuva Ella Olsson palvelusta Pexels). 

Asiakkaan ravitsemusohjauksen merkitys ja toteutus  

Mielenterveys- ja päihdeasiakkailla on monia fyysisiä terveysongelmia, joihin huonoilla elintavoilla on vaikutusta. Mielenterveys- ja päihdehoitotyössä toimivat sairaanhoitajat voivat auttaa ehkäisemään asiakkaan fyysisiä terveysongelmia jo ennen oireiden ilmaantumista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla mittauksilla ja seurannalla. Yksilöllisellä asiakasohjauksella, joka sisältää ruokavalio- ja liikuntaneuvontaa, voidaan auttaa asiakasta muuttamaan elintapojaan terveellisemmäksi. (Erginer & Günüsen 2018.) Kivelän ja Valkeapään (2020) opinnäytetyön tulosten mukaan ravitsemusohjauksessa tulisi ottaa huomioon asiakkaan omat toiveet sekä yksilölliset ateriasuunnitelmat. Positiivisen palautteen saaminen ja henkilökohtaisten voimavarojen tukeminen ovat merkittäviä tekijöitä asiakkaan ohjauksessa. Ohjaukseen tulisi sisällyttää yksilö- ja ryhmätapaamisia. Ryhmäohjaus tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden vertaistuen saamiseen. 

Kuva 2. Vertaistuki. (Palvelusta Pexels) 

Toimivalla hoitosuhteella on merkitystä 

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hoitajan välinen hyvä hoitosuhde parantaa asiakkaan elämänlaatua. Hyvään hoitosuhteeseen kuuluu asiakkaan kanssa keskustelu, kiinnostuksen osoittaminen, rohkaiseminen, tiedon jakaminen, toivon ylläpitäminen sekä motivointi. Vaikka henkilöstöresurssit ovat välillä rajalliset, avainasemassa on, miten sairaanhoitaja asiakkaan kohtaa. Lyhytkin kohtaaminen voi asiakkaalle olla merkityksellinen ja tuloksellinen. Terveyden edistämisen ohjauksella hoitajat voivat vaikuttaa ennaltaehkäisevästi asiakkaiden terveysongelmien muodostumiseen. Sairaanhoitajat kuitenkin kokevat epäpätevyyttä elintapaohjauksen toteuttamisessa sekä psykiatrisen asiakkaan somaattisten oireiden tunnistamisessa. Tärkeää olisi saada lisää tietoa, miten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä hoitajien osaamisesta voidaan vahvistaa. Jatkossa tulisi kehittää menetelmiä ja keinoja, joilla voidaan vaikuttaa avo- ja osastohoidossa asiakkaan ravitsemukseen ja elintapoihin. (Kivelä & Valkeapää 2020.) 

Kirjoittajat 

Hanna Kivelä ja Pia Valkeapää valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajiksi (AMK). Heidän opinnäytetyönsä käsitteli ravitsemusohjauksen toteuttamista mielenterveys- ja päihdehoitotyössä sekä miten mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sairaudet vaikuttavat ravitsemukseen. 

Minna-Maria Behm työskentelee päätoimisena tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä ja toimi opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Erginer, D. K. & Günüsen, N. P. 2018. Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental illness. Perspect Psychiatr Care. 54, 371–379. https://doi.org/10.1111/ppc.12261 [Viitattu 28.9.2020]. 

Kivelä, H & Valkeapää, P. 2020. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus mielenterveys- ja päihdeasiakkaan elintapaohjauksesta. Opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. Hoitotyö. [Viitattu 7.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020100721112 

Tolonen, U. 2011. Ruokaa mielelle – Ratkaisukeskeinen ryhmäohjelma masennuksesta toipuvien mielenterveyskuntoutujien ravitsemusohjaukseen. Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto. Lääketieteiden laitos. Terveystieteiden tiedekunta. [Viitattu 28.9.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20110054 

Kuvat

Kuva 1. Olsson, E. 2020. Pexels. [Viitattu 28.9.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ateria-flat-lay-herkullista-illallinen-1640777/ 

Kuva 2. Pexels. 2020. Ihmiset-jalat-joukkue-kädet. [Viitattu 28.9.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-jalat-joukkue-kadet-53958/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *