hoitotyö

42 artikkelia

Terveysalan ammattilaisten motivaatio sähköistyvissä viestintäpalveluissa

Terveyspalveluihin kohdistuviin haasteisiin tulee vastata jatkuvasti pienemmällä taloudellisilla resursseilla julkisissa palveluissa. Digitalisaation avulla nykyajan tarpeisiin voidaan vastata kehittämällä kustannustehokkaampia sähköisiä terveyspalveluita. (Herukka ym 2021.) Sähköiset […]

YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-opetuksessa

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan aktiivisesti yhteistyötä työelämäorganisaatioiden, TKI-toimijoiden ja eri koulutusasteiden kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulu, YAMK, mahdollistaa opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja osallistumalla ammattikorkeakoulun opetukseen. Tällaisten työelämäyhteistöiden tavoitteena on […]