Miten astua yrittäjän saappaisiin

Kuva1. 7 askelta logo. 7 askelta yritysyhteistyöhön –palvelupolku tehtiin yhteistyössä tapahtumatoimijoiden kanssa. (Juhola ym. 2020)

Keväällä 2020 2nd Round –hankkeessa lähdimme selvittämään, palvelumuotoilun keinoin, miten voimme auttaa päijät-hämäläisiä tapahtumatoimijoita löytämään LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamat yhteistyömahdollisuudet. Halusimme tuoda yrittäjiä ja oppilaitosta lähemmäs toisiaan. 

7 askelta yritysyhteistyöhön -palvelupolun mallinnus alkoi, kun 2nd Round hankkeessa haastateltiin yrittäjiä liittyen suunnitelluihin palkintoihin ja pientuotteisiin. Keskusteluissa selvisi, että oppilaitosyhteistyö tuntui haastavalta yrittäjille, ja kynnys olla yhteydessä oppilaitokseen on suuri. (Juhola ym. 2020.) Palkintoihin ja pientuotteisiin voit tutustua tarkemmin aiemmasta blogikirjoituksestamme Palkintojen jakoa ajatuksella – Roskasta palkinnoksi. 

Samaa ongelmaa on selvitetty monissa hankkeissa ja projekteissa. Hyvänä esimerkkinä toimii tänä päivänäkin oppilaitoksellamme tapahtumatoiminnassa sovellettava pajatsomalli, joka on Toteemi -hankkeen kehittämä (Leppä 2019).

Kuva 2. 7 askelta yritysyhteistyöhön –palvelupolku. Palvelupolku tehtiin helpottamaan yrittäjien yhteydenottoa oppilaitokseen. Kuvassa on seitsemän askelta palvelupolusta, jotka ovat: tarve opiskelijasta, yhteydenotto oppilaitokseen, yhteys ja sopiminen, yhdessä suunnitteleminen, työskentelyn aloitus, työ on valmis, jatko. (Juhola ym. 2020) 

Opiskelija yrittäjän kengissä 

7 askelta yritysyhteistyöhön -palvelupolku pohjautuu päijät-hämäläisten tapahtumatoimijoiden haastatteluissa kertomiin tarpeisiin. Tehtävänämme projektin alkuvaiheessa oli lähteä selvittämään, miten astua yrittäjän saappaisiin, ja tuoda oppilaitos helpommin lähestyttäväksi. Haastattelut pohjautuivat isoihin teemoihin, kuten oppilaitosyhteistyön merkitykseen ja tapahtumatoimijoiden kokemuksiin. Kävimme vapaan keskustelun lomassa läpi heidän toiveitaan ja onnistumisiaan, sekä haasteita yrittäjänä. Haastatteluista nousi esille yhä uudelleen yrittäjien huono tuntemus oppilaitoksen palveluista, joka nostaa kynnystä yhteydenottoon.  

Perinteisesti palvelumuotoilun tutkimusta toteutetaan fyysisesti paikan päällä yhdessä kohderyhmän jäsenten kanssa. Tässä projektissa haasteenamme oli saada samat tulokset etätyöskentelyn kautta. Toisaalta se toi uusia mahdollisuuksia. Meidän ei tarvinnut miettiä kokouspaikkoja, ja yrittäjä sai olla mukavasti omassa ympäristössään. Tämä mahdollisti molemmille osapuolille tehokkaan työpäivän. Haastattelujen lisäksi hyödynsimme muita viestinnän tapoja sekä eri lähteitä, kuten kirjallisuutta ja toisia hankkeita. 

Seitsemän askelta yritysyhteistyöhön 

Henkilöhaastattelujen ja muun tiedonkeruun pohjalta rakentui kolme käyttäjäprofiilia kuvaamaan monimuotoista tapahtumatoimijoiden joukkiota. Näitä profiileja käyttäen loimme yhteensä kuusi työkaluiksi tarkoitettua palvelupolkua, jotka kertovat sekä nykyisestä, että ideaalista tilanteesta. Näistä kuudesta polusta kokosimme yhden lopullisen polun, joka jaettiin seitsemään osaan. Nämä seitsemän askelta kuvaavat yrittäjän matkaa läpi oppilaitosyhteistyön. Pyrimme tällä vähentämään yrittäjien kynnystä ottaa yhteyttä oppilaitokseemme. 

7 askelta yritysyhteistyöhön -palvelupolusta tehtiin myös video, joka vielä selkeyttää yritysyhteistyön kiemuroita ja vastaa kysymyksiin, joita yrittäjälle saattaa tulla prosessin aikana. 

Tässä projektissa ei voinut toistaa liian montaa kertaa: muista miettiä tarvetta. Projektimme koostuikin eniten kuuntelemisesta, josta kehittyi hyvä kuva siitä, mitä Päijät-Hämeen yrittäjät todella tarvitsevat. Polkumme on tähän mennessä saanut hyvän vastaanoton eri tahoilla, ja se on vahvistettu toimivaksi eri esimerkkien pohjalta. Palvelupolku projekti vietiin päätökseen syksyllä 2020. 

Video 1. Palvelupolku tapahtumatoimijoille: LAB 2nd round –projekti (LAB 2020) Videolla kerrataan palvelupolun sisältöä, ja syvennytään aiheeseen lisää (Heinonen 2020)

Kirjoittajat 

Anu Juhola ja Vera Värn ovat työskennelleet EAKR -rahoitteisessa 2nd Round – Jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeessa projektiassistentteina. Mukana projektissa on ollut myös Veena Koskinen. Kaikki kolme ovat LAB-ammattikorkeakoulun neljännen vuoden muotoiluopiskelijoita (AMK). Tiimi on toiminut hankkeessa tuotetun palvelupolun suunnittelijoina. 

Lähteet 

Juhola, A, Koskinen, V, Värn, V. 2020. Kysely palkinnoista – yhteenveto 6/2020 – 7/2020. [Viitattu 16.9.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2020-09/Tapahtumatoimijakyselyn%20tuloksista.pdf  

Leppä, M. 2019. Toteemi LAMK pajatso Leppä. [Viitattu 16.9.2020]. Saatavissa: https://video.lamk.fi/media/Toteemi+LAMK+pajatso+Lepp%C3%A4/0_30caz6nj/38542 

Linkit 

LAB. 2020. 2nd Round – jätelavalta palkintovitriiniin. [Viitattu 16.9.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/2nd-round-jatelavalta-palkintovitriiniin 

Juhola, A., Koskinen, V. & Värn, V. 2020. Palkintojenjakoa ajatuksella. [Viitattu 3.11.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/palkintojen-jakoa-ajatuksella-roskasta-palkinnoksi/  

Kuvat 

Kuva1. Juhola, A. Koskinen, V. & Värn, V. 2020. 7 aselta logo – palvelupolku tehtiin yhteistyössä tapahtumatoimijoiden kanssa. 

Kuva 2. Juhola, A, Koskinen, V. & Värn, V. 2020. 7 askelta yritysyhteistyöhön – palvelupolku tehtiin helpottamaan yrittäjien yhteydenottoa oppilaitokseen. 

Videot 

Video 1. Heinonen, A. 2020. Palvelupolku tapahtumatoimijoille: LAB 2nd round –projekti – Videolla kerrataan palvelupolun sisältöä, ja syvennytään aiheeseen lisää. [Viitattu 22.9.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=innSgsy4Lac&feature=emb_logo  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *