Matkailutuotteiden pilotointia Liesjärven kansallispuiston perinnetapahtumassa

Luontomatkailu ja luonnossa liikkuminen sekä näihin yhdistyvä paikallinen kulttuuri ovat tänä päivänä Suomen vahvimpia matkailuvaltteja. Suomi tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden kokea elämyksiä luonnossa, paikallisen kulttuurin äärellä (Visit Finland 2023). Luontomatkailun näkökulmasta maamme huippukohteita ovat Suomen 41 kansallispuistoa, joista moni esittelee luonnon ohella myös arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja edistää siten merkittävästi näiden ympäristöjen sekä niihin liittyvien tarinoiden säilymistä jälkipolville (Metsähallitus 2023 a; Metsähallitus 2023b).

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu kaksi perinnetapahtumaa, jotka herättävät henkiin kulttuuriympäristöihin liittyvät perinteet (LAB 2023; Tommola 2023). Tapahtumien tarkoituksena on auttaa matkailijoita ymmärtämään alueen kulttuuriperintöön liittyviä tarinoita ja hahmottamaan kulttuurimaisemien arvo. Samalla ne myös mahdollistavat luontokohteiden kulttuuriperintöön liittyvän visuaalisen materiaalin tallentamisen hyödynnettäväksi kestävän matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa.

[Alt-teksti: tulenlieskat kohoavat mustasta suuresta kasasta, jota kohentelee perinneasuun pukeutunut henkilö.]
Kuva 1. Korteniemen perinnetapahtuman ehdoton huippukohta oli tervanpoltto, josta Liesjärvellä päästiin nauttimaan ensimmäistä kertaa 50 vuoden tauon jälkeen. (Kuva: Outileena Uotila)

Tervanpolttoa ja luontoelämyksiä

Hankkeen toista perinnetapahtumaa vietettiin syyskuussa Liesjärven kansallispuistossa 1910-luvun menetelmin toimivalla Korteniemen perinnetilalla. Tapahtuman ohjelmaan sisältyi tervanpolttoa, säätikkujen veistoa, luontoaistiretki ja runojen lausuntaa luontoympäristössä. Tarjolla oli myös mahdollisuus tutustua suomalaisiin saunomisperinteisiin nauttien Korteniemen savusaunan löylyistä (Metsähallitus 2023c).

Korteniemen tapahtuman yleisömäärä ylitti kaikki odotukset, ja tapahtuma keräsi lopulta yli 500 kävijää, joiden joukossa nähtiin myös kansainvälisiä matkailijoita. Hankeväen havaintojen perusteella kulttuuriperintöteema koettiin tärkeäksi ja kiinnostavaksi oheissisällöksi luontoretkeen, ja moni oli paikalla myös yksinomaan sen vuoksi.

[Alt-teksti: järvenranta, hiekkaa ja puita, yleisö istuu puisilla penkeillä kuuntelemassa runonlausujamiestä.]
Kuva 2. Runoja ja tarinoita -tuokiossa kuultiin suomalaisen kultakauden runoilijoiden tuotantoa luontoympäristössä. (Kuva: Päivi Tommola)

Uusia matkailupalveluita kulttuuriperintöteemaan

Korteniemen tapahtuman toteutuksessa oli mukana myös alueen yrityksiä, joille tilaisuus tarjosi mahdollisuuden pilotoida kulttuuriperintöteemaan tuotteistettuja matkailupalvelutuotteita. Tapahtumassa pilotoiduista tuotteista useimmat pohjautuivat hankkeessa aiemmin järjestettyyn työpajasarjaan ja siellä koostettuihin hyvinvointimatkailun tuoteperheisiin (Anttila & Harjapää 2023). Yrityksille pilotointi tarjosi mahdollisuuden saada suoraa asiakaspalautetta tuotteistaan ja havainnoida niiden vetovoimaa takuulähtö-periaatteella toimivassa palvelukokonaisuudessa. Pilotoinnissa oli mukana myös yksi kokonaan uusi yritys, jolle tapahtumamme toimi lähtölaukauksena luontoon ja kulttuuriin liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen ja käynnistämiseen.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa.

Lähteet

Anttila, M. & Harjapää, A. 2023. Alueen kulttuuriperintöön perustuvan luonto- ja hyvinvointimatkailun vahvuudet esille teemapohjaisilla tuoteperheillä. LAB RDI Journal. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-rdi-journal/alueen-kulttuuriperintoon-perustuvan-luonto-ja-hyvinvointimatkailun-vahvuudet-esille-teemapohjaisilla-tuoteperheilla/

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Metsähallitus. 2023a. Kansallispuistot. Luontoon.fi. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/kansallispuistot

Metsähallitus. 2023b. Kulttuuriperinnön hoito. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/kulttuuriperinto/kulttuuriperinnon-hoito/

Metsähallitus. 2023c. Korteniemi. Ajankohtaista. Luontoon. fi. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/korteniemi/ajankohtaista

Tommola, P. 2023. Perinnetapahtumat elävöittävät luontokohteiden kulttuuriperintöä. LAB Focus. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/perinnetapahtumat-elavoittavat-luontokohteiden-kulttuuriperintoa/

Visit Finland. 2023. Luontomatkailu. Viitattu 11.9.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat/luontomatkailu