Muutos- ja innovaatiokykyvalmennus käynnistyy

Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa starttaa syyskuussa muutos- ja innovaatiokykyä kasvattava valmennussarja. Valmennuksiin kutsutaan mukaan alueiden toimijat, kuten yritysten ja organisaatioiden työntekijät, aluekehittäjät ja yrittäjät, vahvistamaan osaamistaan. Valmennuspäivissä opitaan uutta, etsitään ratkaisuja kehityshaasteisiin ja pohditaan yhdessä, kuinka voisi vastata entistä paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Osallistujia kannustetaan erityisesti tarkastelemaan omia toimintatapojaan ja oppimaan uusia, paremmin muutostilanteisiin soveltuvia toimintamalleja. 

Käsi pitää valkoista paperia, jossa on piirretty mustalla kuva hehkulampusta. Valkoisella taustaseinällä joukko piirrettyjä hahmoja, symboleita ja taulukoita.
Kuva 1. Muutokset haastavat yritykset, organisaatiot ja niiden työntekijät tarkastelemaan kriittisesti omia toimintatapojaan ja oppimaan uusia, paremmin muutostilanteisiin soveltuvia toimintamalleja (Piacquadio 2020). 

Valmennusteemat

Valmennussarja koostuu neljästä osasta, joissa käsitellään erilaisia teemoja yksilön, työyhteisön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Ensimmäisellä kerralla vahvistamme ennakointi- ja muutoskykyä. Pohdimme mistä muutoskyky muodostuu, milloin se on erityisen merkityksellistä ja kuinka sitä voi vahvistaa esimerkiksi tulevaisuusajattelun avulla. Kokeilemme erilaisia ennakoinnin työkaluja, jotka auttavat tunnistamaan tulevia trendejä, mahdollisuuksia ja uhkia. 

Toisella kerralla keskitymme innovaatio-osaamiseen, eli kykyyn muuntaa tietoa, taitoa, kokemusta ja ideoita uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi ja toimintatavoiksi. Pohdimme, millainen on innovatiivinen ihminen, kuinka innovaatiokykyä voi vahvistaa ja kuinka muotoiluajattelu ja luovat ideointimenetelmät auttavat löytämään uusia mahdollisuuksia ja kasvattamaan kilpailukykyä. Muotoiluajattelu tarjoaa asiakaslähtöisen ajattelutavan ja käyttäjälähtöisiä suunnittelun työkaluja.

Kolmannella kerralla käsitellään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta tuote- ja palvelukehityksessä. Huomioimme ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät koko arvoketjussa, tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana sekä käytön jälkeen. Valmennuksesta osallistujat saavat valmiuksia vastata kestävän kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja työkaluja kehittää vastuullista liiketoimintaa. Yritysten on panostettava vastuulliseen kehitykseen paitsi lainsäädännön ja asiakkaiden vaatimusten vuoksi, myös kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi.

Neljännellä kerralla tutustumme Design Sprint -menetelmään yhdessä kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa. Tarkastelemme yritysten kehityskohteita, ideoimme ja konseptoimme ratkaisuja sekä testaamme ajatuksia muilla osallistujilla. Hyödynnämme aiemmissa valmennuksissa opittuja työkaluja ja yhteiskehittämisen malleja. 

Miksi kannattaa osallistua?

Valmennuskokonaisuudessa on paljon asiaa tiiviissä paketissa. Lähipäivät ovat vuorovaikutteisia, intensiivisiä ja aktivoivia. Niihin liittyy harjoitteita ja työkaluja, joita jokainen voi soveltaa omassa arjessaan muutos- ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Mukana on erilaisia ihmisiä ja monipuolista osaamista, jonka kautta saadaan uusia näkökulmia ja kokemuksia.

Valmennukset pidetään LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa ja Lappeenrannassa. Valmennussarjan järjestää kansallinen Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hanke, jota rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. Linkki Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen sivuille.

Banneri, jossa on hankkeen nimi, toteutusaika, rahoittajan logot sekä kuva, jossa käsistä kasvaa sydämenmallinen puu.
Kuva 2. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio hanke tukee yrityksiä muutostilanteissa vahvistamalla osaamista (LAB 2023).

Kirjoittaja

Katariina Pakarinen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoilun yksikössä ja toimii asiantuntijana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeessa. Hän on erityisesti kiinnostunut tulevaisuusajattelusta, oman osaamisen kehittämisestä ja palvelumuotoilusta. 

Lähteet

Piacquadio, A. 2020. Woman Draw a Light bulb in White Board. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/woman-draw-a-light-bulb-in-white-board-3758105/

Linkit

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Viitattu 26.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi