Mikrorahoituksen tärkeys opiskelijatiimeille

Opiskelijatiimien pienimuotoinen rahallinen tuki on alkuvaiheessa tärkeä lisä opiskelijoille.  Yrittäjäksi Otsakorven tuella -projektin avulla tehtiin monia toimenpiteitä opiskelijayrittäjyyden tukemiseksi menestyksekkäästi. Tuet mahdollistivat muun muassa prototyypin rakentamisen, patentin hakemisen tai näkyvän markkinointikampanjan toteutuksen.

Saimaan ammattikorkeakoulun ja nykyisen LAB-ammattikorkeakoulun aikana tukea saivat yhteensä 20 opiskelijalähtöistä yritystä tai tiimiä kyseisestä projektista. Summat vaihtelivat 500–5500 euron välillä, ja keskimäärin yhtä tiimiä tuettiin 2000 eurolla. Ilman mikrorahoitustukea näiden tiimien liikeideoista suurin osa olisi jäänyt toteutumatta. Kokeilurahoituskierroksella rahoitetuista tiimeistä noin yksi viidesosa on valmiina myös kansainvälisille markkinoille.

Esimerkkicase: Haikea Oy 

Lappeenrantalaisen ohjelmisto- ja asiantuntijayrityksen  Haikea Oy:n yrittäjinä toimivat kaksi teknologiasta innostunutta lappeenrantalaista miestä, jotka opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa digitradenomeiksi. He haluavat tuottaa asiakkailleen helppokäyttöisiä ja pitkälle kantavia digiratkaisuja. Haikean palveluihin kuuluvat räätälöidyt ohjelmistoratkaisut, verkkosivut ja asiantuntijapalvelut. (Kaijansinkko 2022).

Kuva 1. Haikea Oy:n yrittäjät Samu Kaijansinkko ja Juho Turkki kuvattuna kesäkuussa 2022. (Kuva: Samu Kaijansinkko)

Yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi markkinoinnin opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehdyn innovointipäivän jälkeen. Innovointipäivä poiki upeita ideoita, joita asiakas oli halukas toteuttamaan opiskelijoiden toimesta. Toisin kuin markkinoinnin suuntautumislinjalla, digitradenomien opetussuunnitelmaan ei kuulu yritystoiminnan harjoittaminen, joten oman yrityksen perustaminen oli tiimille ajankohtaista ja tarpeellista. Yrittäjä rohkaiseekin LABin opiskelijoita yrittämään, sillä oma yritys hyödyttää opintoja ja päinvastoin. Lisäksi Business Mill -tuki on koko ajan opiskelijan ulottuvilla. (Kaijansinkko 2022).

Yritysvalmennusputki ja mikrorahoitusta opiskelijoille Business Millin kautta

Business Mill -yrityshautomo (2022) on auttanut tiimiä koko yritystaipaleen ajan. Alkuvaiheessa apu oli enemmän perustamisasioihin liittyvää sparrausta. Seuraavassa vaiheessa apu kohdistui verkostoitumiseen, osaamisen tuotteistamiseen sekä markkinointiin. Tässä vaiheessa tiimi haki mikrorahoitusta Otsakorven säätiön myöntämästä projektista. Haikean tiimille myönnettiin tukea 2100 euroa.

Tuen avulla tiimi kehitti yrityksen markkinointia ulkoisesti teetetyn markkinointisuunnitelman avulla. Yrityksen rahoitushakemusta kuvailtiin hyvin perustelluksi, jossa tulevaisuuden toimenpiteet on kohdistettu tehokkaasti ja pitkäjänteisesti oikeisiin asioihin. Kyseisen toimialan yrityksellä voi tulevaisuudessa olla paikka myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kirjoittaja

Kaisa Vainikka, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Lähteet

Business Mill. 2022. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.businessmill.fi/

Kaijansinkko, S. 2022. Haastattelu 23.2.2022.