Miksi on tärkeää luoda yritykselle brändi?

Ihmiset tekevät päätöksiä tunteella, perustellen ne järjellä ja se on syy, miksi brändi on tärkeä. Brändillä pystytään vaikuttamaan nimenomaan tunteisiin. Jokainen vastaanottaja kokee brändin yksilöllisesti. Loppujen lopuksi brändi syntyy asiakkaan mielessä ja sen syntymiseen vaikuttaa monet asiat joihin markkinoija ei voi vaikuttaa. Tietoisella brändin kehittämisellä yritykset voivat edesauttaa toivomansa mielikuvan syntymistä asiakkaan päässä. Kuitenkin jokaisella asiakkaalla on omat kokemukset, ajatukset ja tuntemukset, siksi yritys ei voi edes brändäämällä päättää mitä asiakas ajattelee yrityksestä tai sen tuotteista. Potentiaaliselle asiakkaalle tulee todennäköisesti kohtaamisia brändin kanssa useissa eri kohtauspisteissä. Luottamus on kaiken yhteistyön perusta ja jotta yrityksestä ei synny ristiriitaista kuvaa tulisi jokaisen kohtauspisteen viestiä samansuuntaisia asioita yrityksestä ja sen tuotteista. (Ruokolainen 2020.)

Kuva 1. Jukka Mononen ja Samu Koskinen kertomassa Panimoyhtiö Tujun brändäyksestä (Kuva: Tommi Mustaniemi)

Massasta erottuva brändäys

Brändin ensimmäinen tehtävä on tehdä yrityksestä ja sen tuotteista erottuva. (Ruokolainen 2020.) Jukka Mononen ja Samu Koskinen Panimoyhtiö Tujusta kävivät kertomassa 15.3.2022 Design Venture -ohjelman yrittäjien aamupalatapahtumassa Kulttuuritila Nuijamiehessä, kuinka Tujua on brändätty.

Tujussa brändäystä on rakennettu suunnitelmallisesti vuodesta 2019 lähtien, kun Samu Koskinen astui mukaan yrityksen toimintaan vastuunaan muun muassa brändi ja tuotteiden suunnittelu. Sitä ennen tuotteiden nimet olivat konservatiivisempia eikä brändiä ollut rakennettu kovin suunnitelmallisesti. Logo tulee omistajien nimikirjaimista ja on mustavalkoinen ja pelkistetty, jotta tuotteiden värikäs maailma pääsee oikeuksiinsa. Tuotteiden brändäyksessä on haluttu nimenomaan rohkeutta ja särmikkyyttä, joka ei ole välttämättä kaikkien mieleen, mutta tukee omaa tekemistä. Etikettien kuvitusta tekee kolme piirtäjää, joille annetaan briiffaukset mitä etiketillä halutaan viestiä. Etiketeissä on väriä ja niissä usein tapahtuu monia asioita varsinaisen kuvan taustalla, siksi niistä on myös pidetty näyttely isommilla kuvilla Kulttuuritila Nuijamiehessä, jolloin kuvat pääsivät oikeuksiinsa. (Koskinen 2022.)

Luottamusta herättävä brändäys

Brändin toinen tehtävä on herättää asiakkaissa luottamusta. (Ruokolainen 2020.) Panimoyhtiö Tujun perustajaosakas Jukka Mononen vastaa sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja markkinoinnista ja hän kertoi Tujun haluavan elävöittää olutkulttuuria. Myymälässä heillä on esimerkiksi vieraskaappi, jossa on myynnissä pienpanimoiden tuotteita, joita ei Kaakonkulmalta muuten löydy. Mononen pitää tärkeänä sisällöntuottamisessa sitä, että se näyttää ja kuulostaa Tujulle, eli heille se tarkoittaa pilke silmäkulmassa tehtyä markkinointia kaksoismerkityksineen, joka näkyy myös heidän tuotteidensa etiketeissä piirroksina ja tuotteiden niminä. Tujun sosiaalisen median kanavia päivitetään ahkerasti ja asiakkaat saavat myös nopeasti yhteyden suoraan yritykseen somenkin kautta. (Koskinen 2022.) Tavoitettavuus tuo asiakkaille luottamusta yritystä kohtaan, jolloin brändin toinen tehtävä tulee hyvin toteutetuksi.

Kirjoittaja

Minna Tynkkynen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, joka opiskelee LABissa liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksessa. Hän työskentelee Design Venture Ohjelmassa tapahtumatuottajana sekä LAB Paja II -hankkeessa projektipäällikkönä.

Lähteet

Koskinen, S. 2022. Panimoyhtiö Tujun brändin ja tuotteiden luominen. Esitys Design Venture Ohjelman aamupalatapahtumassa 15.3.2022. Kulttuuritila Nuijamies. Lappeenranta.

Mononen, J. 2022. Panimoyhtiö Tujun sosiaalisen median sisällöntuottaminen ja markkinointi. Esitys Design Venture Ohjelman aamupalatapahtumassa 15.3.2022. Kulttuuritila Nuijamies. Lappeenranta.

Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen! Helsinki: Hansaprint.