Miksi vastuullisuus kannattaa matkailualan yrityksessä?

Vastuullisuus yrityksissä on nostanut päätään huimasti viimeisten vuosien aikana. Siihen vaikuttavimpia tekijöitä ovat olleet muun muassa ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet sekä viimeisimpänä merkittävimpinä tekijöinä Covid-19 -pandemia sekä Venäjän ja Ukrainan välinen sota. Uudet tilanteet luova jatkuvasti uusia tarkasteltavia toimia vastuullisuuden osa-alueille, minkä seurauksena vastuullisuus on jatkuva prosessi.

Etenkin matkailualalla vastuullisuus on nykyään hintakilpailun rinnalla yksi näkyvimmistä kilpailukeinoista erilaisten vastuullisuussertifikaattien avulla, mikä näkyy esimerkiksi matkatoimistojen verkkosivuilla majoitusvaihtoehtoja selaillessa.

Vastuulliset toimet tuovat yrityksille säästöä kustannuksissa

Sen lisäksi, että vastuullisuus tuo kilpailuetua ja on tärkeä aihe monille sidosryhmille kuten asiakkaille ja sijoittajille, yritys voi vastuullisten toimien avulla myös säästää kustannuksissa. Tästä merkittävimpinä esimerkkeinä toimii kiertotalous ja energiatehokkuus.

Kiertotalous kannustaa muun muassa sijoittamaan pitkän elinkaaren omaaviin materiaaleihin sekä korjaamaan rikki menneen ennen uuden ostamista. Energiatehokkuuden avulla, kuten suosimalla uusitutuvia energianlähteitä esimerkiksi aurinkokennoja tai vaihtamalla valaistuksen energiatehokkaisiin led-lamppuihin, puolestaan säästetään sähkökuluissa. (Kuisma 2015, 109–110; Työ- ja elinkeinoministeriö 2022.)

Hyvinvoivat työntekijät ja asiakkaat lisäävät kannattavuutta

Sosiaalisen vastuun toimiin kuten monimuotoisuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen panostamalla parannetaan muun muassa henkilöstön työhyvinvointia, mikä puolestaan lisää työntekijöiden motivaatiota ja jaksamista. Työhyvinvointiin panostaminen taas tukee henkilöstön pysyvyyttä ja lisää muun muassa asiakastyytyväisyyttä ja myyntiä, joiden kautta yrityksen kannattavuutta. (Lahti 2014; Kuisma 2015, 25.)

Kuva 1. Sosiaalisen vastuun toimilla kasvatetaan asiakastyytyväisyyttä. (Tumisu 2020)

Palvelualoilla asiakaskeskeisyys on prioriteettien kärkisijoilla. Hyvällä asiakaspalvelulla voidaan taata asiakkaiden palaavan sekä yrityksen imagon paranevan. Myös muun muassa esteetön vierailumahdollisuus takaa kaikille mahdollisuuden käyttää yrityksen tarjoamia palveluita.

Kulttuurisen vastuun avulla matkailualan yritykset ylläpitävät muun muassa matkakohteen elinvoimaisuutta esimerkiksi tukemalla muita paikallisia yrityksiä tehden heidän kanssaan yhteistyötä. Yhteistyöstä muiden paikallisten yritysten kanssa on hyötyä puolin ja toisin. Esimerkiksi lähiruokaa suosimalla säästetään kuljetuskustannuksissa ja taataan tuoreet raaka-aineet.

AMK-opinnäytetyössä (Hiltunen 2022) tutkittiin majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoavan Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen sosiaalista ja ekologista vastuullisuutta. Tutkimuksessa haastateltiin Osuuskauppa Hämeenmaan työntekijöitä ja havainnointiin Lahden Seurahuoneella joka päivä toteutuvia vastuullisuuden toimia. Tutkimus osoitti Lahden Seurahuoneen toteuttavan sosiaalisen ja ekologisen vastuun toimia kattavasti.

Kirjoittajat

Lyydia Hiltunen opiskelee restonomiksi LAB-ammattikorkeakoulussa ja on työskennellyt vastaanottovirkailijana Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella keväästä 2021 asti.

Tarja Isola työskentelee vastuullisen liiketoiminnan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hiltunen, L. 2022. Sosiaalinen ja ekologinen vastuu matkailualan yrityksessä. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, matkailu- ja liiketoiminnan ala. Lahti. Viitattu 23.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052110968

Kuisma, J. 2015. Mainetta ja tulosta: yritysvastuun johtamisen lyhyt oppimäärä. Helsinki: ST-Akatemia.

Lahti, L. 2014. Monikulttuurinen työelämä: Hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Helsinki: Sanoma Pro.

Tumisu. 2020. Arvostelu, lausunto, palautetta. Pixabay. Viitattu 23.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/arvostelu-lausunto-palautetta-5207277/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Energiatehokkuus. Viitattu 16.5.2022. Saatavissa https://tem.fi/energiatehokkuus