LAB-ammattikorkeakoulu palvelee yrityksiä monikanavaisesti

Kuva, joka sisältää kohteen nuoli

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1.  LAB-ammattikorkeakoulu palvelee yrityksiä monikanavaisesti. Kuva: Pixabay / CC0 

Korkeakoulujen työelämäyhteistyötä koskevan valtakunnallisen tutkimuksen mukaan 50,2 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=207) ilmoitti tehneensä yhteistyötä korkeakoulun kanssa. Suosituimmiksi syiksi yhteistyön tekoon yritykset ilmoittivat muun muassa uusien osaajien rekrytoinnin, uuden osaamisen tai teknologian hyödyntämisen sekä oman innovaatiokyvyn kehittämisen. Myös oman henkilöstön kehittäminen motivoi yhteistyön tekemiseen. (Jääskö ym. 2018.)  

Yhteistyön aloittamisen mahdollistavat selkeät palvelukanavat ja -prosessit. Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina – DYNAMO -projektissa on pilotoitu LAB-ammattikorkeakoulun yrityspalveluja. Projektin tavoitteena on luoda Dynamo-palvelukonsepti, joka kehittää ja kokeilee uusia yhteistyökäytäntöjä, kartoittaa tarpeita, etsii ja kokoaa resursseja sekä kiinnittää niitä pk- ja perheyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelukonseptin käytäntöjä ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa.  

Millaisia palveluja Dynamo-palvelukonsepti pitää sisällään?  

Koko LABin palvelut kattava palvelukonsepti pitää sisällään monikanavaiset väylät yrityksien yhteydenottojen helpottamiseksi sekä yksityiskohtaiset jatkotoimenpiteet kunkin yhteydenoton eteenpäin viemiseksi. Kehitettyjä malleja on ohjannut myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n näkemys korkeakoulujen selkeiden ja helposti tavoitettavien palvelukanavien merkityksestä yhtenä paremman yhteistyön edellyttäjänä (Arene ry ym. 2018, 2). 

Yritykset voivat olla yhteydessä korkeakouluun muun muassa sähköisen yrityksille@lab.fi-kanavan kautta, lab.fi/yrityksille-nettisivujen kysy lisää -lomakkeen kautta sekä uusimpana lisäyksenä nettisivuilta löytyvän chatbotin kautta. Nämä kanavat on suunniteltu jokaisen yrityksen hyödynnettäviksi, mutta etenkin niille, joilla ei ennestään ole kontakteja korkeakoulun opettajiin ja asiantuntijoihin.   

Luvut puhuvat puolestaan  

Pilotin aikana saadut luvut puoltavat Dynamo-palvelukonseptin ja palvelukanavan tarvetta myös jatkossa. 1.1.–31.8.2020 välisenä aikana palvelukonseptin kautta käsiteltiin 376 yhteydenottoa, jotka koskivat koko ammattikorkeakoulun tarjontaa. Prosentuaalisesti suurin määrä yhteydenotoista koski opiskelijayhteistyötä: opiskelijoiden rekrytointi (61 prosenttia) sekä opiskelijatyöt, kuten harjoittelu, opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit (21 prosenttia). Ajallisesti yhteydenottojen huiput sijoittuivat tammi-maaliskuulle. 

Merkittävänä palvelukonseptin osana on yrityksiltä tulevien yhteydenottojen edistäminen yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Nopea vasteaika, tarvekartoitus ja oikeiden resurssien löytäminen tarvetta vastaavaksi tehdään jokaisen yrityksen kohdalla räätälöidysti. LABin 8500 opiskelijan, asiantuntijoiden tai alueen muiden palvelujen joukosta etsitään sopivimmat tekijät ja toteutusmuodot.  

Kirjoittajat 

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa. 

Krista Tuomi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa työelämäpalveluiden suunnittelijana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa. 

Lähteet 

Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n & Suomen Yrittäjät ry. 2018. Selvitys: Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta. [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: http://www.arene.fi/wp-content/uploads/PDF/2018/Pk_selvityksen_yhteenveto_verkko.pdf 

Jääskö, P., Korpela, M., Laaksonen, M., Pienonen, T., Davey, T. & Meerman, A. 2019. Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva. [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: https://tem.fi/documents/1410877/2132258/Korkeakoulujen+työelämäyhteistyön+tilannekuva/  

Linkit 

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020a. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo 

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020b. 8500 uutta näkökulmaa. [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille 

Kuvat  

Kuva 1. Pixabay. 2017. Success. [Viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/menestys-strategia-liiketoiminta-2081167/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *