Tätä oli LUOVO

Työelämä kaipaa moniammatillisuutta ja luovaa ongelmanratkaisua. Tätä opiskeltiin ja otettiin käyttöön moniammatillisen ongelmanratkaisun opintojaksolla keväällä 2023. Opintojakso kuului Otsakorven säätiön rahoittamaan LUOVO-hankkeeseen (Luovan ongelmanratkaisun opintojakso). Linkki Otsakorven säätiön nettisivuille. Opintojakso toteutettiin monipaikkaisena, -muotoisena ja -ammatillisena. Opintojakson sisällöstä vastasi TKI-asiantuntijoista ja lehtoreista koostuva valmentajatiimi. Opiskelijat olivat pääosin LABin eri alojen opiskelijoita. LUOVO opintojakso oli tarjolla myös yhteistyöoppilaitosten MOTARI opiskelijoille.  MOTARI-opinnoissa perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tutustua ja osallistua amk-opiskeluun. MOTARI opiskelijat voivat hakeutua amk-tutkinto-opiskelijoiksi erillishaun kautta. (LAB 2023.)

LUOVO opintojaksolla monimuotoisuus oli aito rikkaus. Kaikkia yhdistävä tekijä oli halu oppia ja oivaltaa, kokeilla ja kehittää.

Monipaikkaisuus ja monitahoisuus

LUOVOssa hyödynnettiin LAB-ammattikorkeakoulun kahta kampusta, Lahdessa ja Lappeenrannassa.  Lähipäivät toteutettiin hybridinä, jolloin luento-osuudet olivat verkkovälitteisiä. Opintopäivien työpajaosuudet toteutettiin livenä samanaikaisesti ja samansisältöisesti kummallakin kampuksella pienryhmissä. Monipaikkaisuus saatiin toimimaan hienosti ja se toi joustavuutta kokonaisuuteen. Opintojakson substanssi kiedottiin käytäntöön yrityksiltä saatujen kehityshaasteiden kautta. Näitä kehityshaasteita opiskelijat pääsivät työstämään projektitiimeissä. Opiskelijoille oli opintojakson aikana tarjolla mentoritapaamisia. Näiden tarkoituksena oli tarjota yksilöllistä ohjausta ja vahvistaa oppimisprosessin toteutumista tuloksellisesti.     

kuvassa monivärinen vesivärimaalaus luontoteemalla
Opiskelijaryhmä kokeili yhteismaalausta luovana ongelmanratkaisumenetelmänä (Kuva: Outi Jokinen)

Teemoitetut opintopäivät

Teemoitettuja opintopäiviä oli viisi. Päivät pitivät sisällään valmennuksellisen ja vuorovaikutteisen luennon lisäksi työpajaosuuden. Työpajaosuuksissa opiskelijat pääsivät kokeilemaan luovia menetelmiä. Kokeiltaviksi menetelmiksi valikoitui yhteismaalaus, legoilla rakentelu, ärsyketyhjiö ja 50 ideaa.

Yhteisissä lähipäivissä oli aina moninaisuuden ymmärryksen, merkityksen ja hyödyntämisen vahvistaminen. Lähipäivistä saatiin oppia moniammatilliseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyn kulmakiviin. Lisäksi opiskelijat työstivät itsenäisesti omia oppimistehtäviä. Opintojakson aikana opiskelijat kasasivat yhteisen työkalupankin luovista ongelmanratkaisumenetelmistä.

Viimeinen yhteinen opintopäivä toi rakenteeseen muutoksen. Tällöin Lahden kampuksen opiskelijat matkustivat esittämään loppupresentaationsa livenä Lappeenrantaan. Päivän päätteeksi dialogiringissä toteutettu reflektiokeskustelu tarjosi hienon päätöksen yhteiselle opintojaksolle.   

Tulokset

Palautteet opintojaksosta olivat kiittävät. Opintojakson vahvuuksina pidettiin sisäänkirjoitetun työelämälähtöisyyden rinnalla vuorovaikutusta, dynaamisuutta ja työryhmätyöskentelyä. Rentoutta pidettiin luovuutta vahvistavana elementtinä.

Yritykset kertoivat saaneensa suoraan arkeen implementoitavaa sisältöä sekä kehitysaihioita jatkokehittämiseen. Sanomattakin on selvää, että opintojakson aikana verkostoituminen oli monisuuntaista ja vahvaa.

Resurssointiin tulee jatkossa keskittyä huolellisesti. Luovuus ei kasva ratkaisuun ryntäämällä, vaan aiheen äärellä tulee uskaltaa viipyillä. Opiskelijoiden kalentereihin tulee varata vapaan työskentelyn aikaa. Ratkaisukeskeisyydellä, luovuudella ja yhdessä pohtien tämäkin haaste selätettiin tuloksellisesti.

Kirjoittaja

Marjut Suokas toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja tuntiopettajana.

Lähteet

LAB. 2023. MOTARI-opinnot. Viitattu 28.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/motari-opinnot

Linkit

Linkki 1. Otsakorven säätiö. 2023. William ja Ester Otsakorven Säätiö. Viitattu 28.6.2023. Saatavissa http://www.otsakorpi.fi/