City as a Service- kohti yritysystävällistä kaupunkia

Yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen on tärkeä menestystekijä Lahden seudulle. Lahden sijainti ja yhteydet ovat loistavat sekä yritysten sijoittumista että tapahtumien järjestämistä ajatellen.

City as a Service -projektissa kehitetään Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja yritysystävällisemmiksi ja sujuvimmiksi. Kehittämisessä keskitytään erityisesti tapahtumajärjestämisen lupien ja yrityslupien hakuun liittyviin palveluihin. Yrityslupiin kuuluvat mm. rakennus- ja toimenpideluvat. Sekä alueelle sijoittuvat että alueella jo olevat yritykset tarvitsevat näitä palveluja.

Kuva 1. City as a Service -projekti liittyy Lahden yrityksille suunnattujen palvelujen kehittämiseen (Kuvitus: Mervi Puustinen)

Tapahtumat ovat suuri matkailun vetovoimatekijä ja tuovat hyötyä sekä talouskasvua alueelle.

Tapahtumajärjestämiseen liittyy mittava määrä lupia. Tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen järjestäjä saattaa joutua hakemaan lähes 30 eri lupaa tapahtumaa varten. Lainsäädäntö ohjaa lupa-asioita ja kaupungin viranomaisten lisäksi lupia myöntävät muun muassa aluehallintavirasto (AVI), poliisi ja ELY. Luvat liittyvät esimerkiksi alueen käyttölupiin, väliaikaiseen rakentamiseen, liikennejärjestelyihin tai anniskeluun.

Koronan myötä turvallisuuteen liittyvät asiat nousevat myös tapahtumajärjestämisessä yhä tärkeämmiksi. Luvat ja niiden mukaan toimiminen vaikuttavat tapahtumien turvallisuuteen.

Positiivinen yhteistyöasenne on yksi tärkeimmistä tekijöistä, mikä vaikuttaa yrittäjän tai alan toimijan mielikuvaan kaupungista. Jos yrittäjän aika ja energia kuluvat hitaisiin ja vaivalloisiin prosesseihin, hän hakeutuu sinne, missä asiat toimivat.

Kuva 2. Tapahtumat ovat tärkeä matkailun vetovoimatekijä (Kuva: Pexels)

Projektin aikana kehitetään ja pilotoidaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa kaupungin tarjoamia lupapalveluja palvelumuotoilun avulla käyttäjälähtöisiksi.

Palvelumuotoiluprosessissa tutustutaan käyttäjän tarpeisiin ja arvoihin. Ymmärrys auttaa löytämään oikeat kehityskohteet ja haasteet ratkaistaviksi. Kokeilemalla ja prototyyppien avulla syntyneitä ratkaisuja testataan nopeasti ja taloudellisesti. Pilotoinnissa ratkaisuja testataan oikeassa ympäristössä ja saatujen tulosten perusteella kehitetään kohti toimivia palveluja.

Tammikuussa 2020 järjestettiin aloitustapahtuma, jossa kerrottiin mahdollisuuksista osallistua yhdessä kehittämiseen. Lahden kaupungintalolla järjestetyssä tapahtumassa kuultiin muun muassa yrittäjä Pia Wäistön kertomana, millaista yrittäjän arki on ja miten kaupunki voisi sitä osaltaan sujuvoittaa. Tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä kertoi tapahtumien järjestämisestä Lahdessa ja tapahtumajärjestämisen tulevaisuudesta. Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen kertoi yrityksiä Lahteen houkuttelevista tekijöistä ja uuden eteläisen kehätien tuomista mahdollisuuksista.

Kuva 3. Aloitustapahtumassa kuultiin yrittäjän näkökulmasta, miten kaupunki voi sujuvoittaa yritysten arkea (Kuva: Kati Kumpulainen)

Kevään aikana on haastateltu yrittäjiä, kaupungin virkamiehiä sekä sidosryhmien edustajia kokemuksista kaupungin lupapalveluihin liittyen. Lisäksi on benchmarkattu muiden kaupunkien käytänteitä. 50 haastattelusta on saatu laajasti tietoa käyttäjäkokemukseen, prosesseihin ja nykytilanteeseen liittyen. Kevään ajan mukana projektissa ovat olleet myös Muotoiluinstituutin palvelumuotoilun väylän opiskelijat, jotka ideoivat tutkimustiedon pohjalta kehitysaihioita ja konsepteja lupapalveluiden sujuvoittamiseksi.  

Projekti kestää vuoden 2021 loppuun. Tuloksena syntyy Lahti at Your Service – yritysystävällisiä ja kustannustehokkaita palvelumalleja yritysten lupapalveluihin sekä tapahtumajärjestämiseen.  
Lahden kaupungin strategisena tavoitteen on olla yritysystävällinen ja muotoiluun profiloitunut kaupunki. Projekti tuottaa käytännön esimerkkejä palveluiden yhteiskehittämisestä muotoilun menetelmin. Kevään aikana on järjestetty etätyöpajoja, joissa yhdessä kaupungin virkamiesten, yrittäjien ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa on kehitetty palvelukonsepteja kohti kokeiluja.  

Kirjoittaja

Kati Kumpulainen, TKI-asiantuntija, City as a Service -projektipäällikkö 

City as a Service -projektissa kehitetään Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja yritysystävällisemmiksi ja sujuvimmiksi. Kehittämisessä keskitytään erityisesti tapahtumajärjestämisen lupien ja yrityslupien hakuun liittyviin palveluihin. Projektin aikana kehitetään ja pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa kaupungin tarjoamia lupapalveluja palvelumuotoilun avulla käyttäjälähtöisiksi.
Projektia toteuttavat yhteistyössä LAB ammattikorkeakoulu ja Lahden kaupunki. Projektin rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja se toteutetaan ajalla 2019-2021.

Lähteet

Pexels: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/aplodit-bandi-bileet-esitys-1120162/ 

Linkit

LAB. 2020. City as a Service. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/city-service

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *