Miten opiskelijat parantaisivat työnhakijakokemusta?

Perinteisen rekrytoinnin rinnalle on tullut uudenlaisia hakumenetelmiä. Erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla on otettu käyttöön uusia keinoja osaajien houkuttelemiseksi (Kuokkanen 2023). 

LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat selvittivät syksyn 2022 Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter-projektin (LAB 2023) toimeksiantona, miten rekrytointia tulisi kehittää ja mitä uusia keinoja kannattaisi ottaa käyttöön. Opiskelijat nostivat esiin useita kehittämiskohteita rekrytointiprosessin eri vaiheissa.   

Toiveena nopeampi ja kevyempi rekrytointiprosessi

Opiskelijat kokevat rekrytointiprosessin usein liian pitkäksi. Hakemuksen laatimisesta aina tietoon mahdollisesta valituksi tulemisesta voi kulua usein jopa viikkoja. Rekrytointiprosessin eri vaiheiden läpiviennin tulisi olla nopeaa ja helppoa kaikille osapuolille. Kiinteästä hakuajasta tulisi kuitenkin pitää kiinni eikä täyttää paikkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, jolloin mahdollisimman moni voisi hakea kyseistä työtä. (Laalo ym. 2022; Väisänen ym. 2022.)

(alt-teksti: Mies istuu tuolilla ja näyttää hakevan työpaikkoja tietokoneeltaan. Kuvassa on myös kolme ihmishahmoa ja sormi osoittaa niistä yhtä)
Kuva 1. Rekrytointiprosessiin toivotaan nopeutta ja helppoutta. (Hassan 2019)

Nuorille ja opiskelijoille suunnattua työnhakua kannattaa kohdentaa sosiaalisen median alustojen kautta. Esimerkkinä mainitaan ilmoitus, jossa on muutama kartoittava kysymys ja jonka perusteella työnantaja voi tehdä aloitteen haastattelun sopimisesta. Jatkuvasti kehittyvän ja osaamista vaativan teknologian rinnalla painotetaan myös vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Niiden esiin saamisessa yhtenä menetelmänä voisi olla ryhmähaastattelujen ja yhteisen ongelmanratkaisun hyödyntäminen rekrytointiprosessin aikana. (Heinonen ym. 2022; Laalo ym. 2022.)

Työpaikan arvot ja mahdollisuus työssä oppimiseen kiinnostavat

Työn sisältö ja tehtävät tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti. Jotta työpaikkailmoituksesta saadaan houkutteleva, on tärkeää tuoda selkeästi esiin palkan määrä, vaikutus- ja etenemismahdollisuudet sekä muut edut. Nuoret harkitsevat myös tarkemmin, vastaavatko työnantajan arvot ja työtehtävät omia arvoja. (Heinonen ym. 2022.) Arvopohjaiset työntekijätarinat voivat siivittää uusien osaajien hakeutumista yritykseen (Tanttari 2022).

Tehtäviin haetaan usein vain valmiita osaajia, mikä voi säikäyttää potentiaaliset hakijat. Rekrytoinnissa olisikin entistä tärkeämpää painottaa kykyä oppimiseen ja jatkuvan oppimisen merkitystä. (Heinonen ym. 2022; Laalo ym. 2022.)

Uusilla rekrytointimenetelmillä uusia hakijoita   

Opiskelijoiden näkemykset antavat suuntaviivoja työnhakijakokemuksen kehittämiseksi ja parantamiseksi ja ovat samansuuntaisia rekrytoinnin uusien kokeilujen ja hakumenetelmien kanssa. 

Esimerkiksi kesätyöntekijöitä on houkuteltu töihin ilman perinteisestä hakemusta ja cv:tä erityisesti sellaisiin tehtäviin, joihin ei vaadita alan koulutusta tai aiempaa kokemusta. Työpaikkailmoituksessa on ohjattu kysymään lisätietoja WhatsAppilla, mikä voikin olla nuorille luontevampi tapa yhteydenottoon kuin soittaminen. Myös Instagram-liven tyyppiset tapahtumat, videot ja lisätietojen kysyminen sosiaalisessa mediassa ovat uusia avauksia rekrytoinnin saralla. (Kuokkanen 2023.) Uudet avaukset ja kokeilut voivat olla omiaan madaltamaan työnhakukynnystä ja houkuttelemaan uusia hakijoita.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, VTM, MBA, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä. Linkki hankkeen sivuille.  

Lähteet

Hassan, M. 2019. Hiring, hr, recruitment, job, selection process. Pxhere. Viitattu 17.1.2023. Saatavissa https://pxhere.com/en/photo/1578383

Heinonen, J., Kallioinen, H., Karevaara, S., Lilja, A. & Wessman, E. 2022. Tulevaisuuksien ennakointi: Case Yritys-Hunter. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Kuokkanen, V. 2023. Video yksi kesätöiden hakutrendeistä. Helsingin Sanomat. 17.1.2023. A24.

Laalo, T., Markkanen, M., Ikonen, A. & Kilpinen, E. 2022. Yritys-Hunter toimeksianto: Tulevaisuuksien ennakointi ja innovaatiotoiminta. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

LAB. 2023. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 16.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Tanttari, K. 2022. Miten edistää korkeakouluopiskelijoiden rekrytointia Lahden alueen yrityksiin? Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Väisänen, E., Vironen, E., Kantonen, R., Porthén, J. & Keinänen, E. 2022. Loppuraportti: Tulevaisuuksien ennakointi. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.  

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 16.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter