Moninainen sukupuoli työelämässä

Sukupuolen moninaisuutta esiintyy jokapäiväisessä työelämässä. LAB-ammattikorkeakoulun (2023) vetämä TOIVE-hanke tukee ICT-, peli- ja kilpapelaamisaloilla erityisesti aliedustettuja sukupuolia, kuten naisia ja sukupuolivähemmistöjä. Hanke pyrkii antamaan työkaluja työnantajille sukupuolen moninaisuuden ymmärtämiseen ja yhdenvertaisempien työilmapiirien luomiseen.

Värikäs tekoälyllä luotu piirrosmainen kuva muunsukupuolisesta henkilöstä, joka työskentelee kannettavalla tietokoneella.
Kuva 1. TOIVE-hankkeen tavoitteena on mm. edistää yhdenvertaisuutta tuottamalla tietoa aiheesta. (NightCafe Studio 2023a)

Sukupuolen moninaisuus on laaja kirjo yksilöllisiä kokemuksia ja identiteettejä, jotka ulottuvat perinteisen sukupuolikäsityksen ulkopuolelle. Sukupuolen moninaisuus terminä haastaa perinteiset näkemykset sukupuolesta ja kunnioittaa yksilön oikeutta määritellä itsensä ja ilmaista sukupuolta omalla tavallaan. Sukupuolen moninaisuus kuuluu kaikille: niin sukupuolivähemmistöille kuin sukupuolienemmistöille (eli esimerkiksi cissukupuolisille). Cissukupuolisella viitataan henkilöön, joka kokee syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen.

Biologinen sukupuoli voi olla myös moninaista, ja se ei ole aina yhteneväinen sukupuoli-identiteetin kanssa. Siksi puhutaankin nykyään sukupuolen moninaisuudesta laaja-alaisemmin aiheesta keskustellessa. Sukupuolen moninaisuus viittaa sukupuoleen liittyvään variaatioon esimerkiksi sosiaalisissa, kulttuurillisissa, psykologisissa, fysiologisissa, hormonaalisissa, geneettisissä ja kehityksellisissä seikoissa. Sukupuolivähemmistöillä taas tarkoitetaan esimerkiksi transsukupuolisia miehiä ja naisia, transvestiitteja, ei-binäärisiä, sukupuolettomia ja intersukupuolisia henkilöitä. Käsitys vain kahdesta vastakkaisesta sukupuolesta sulkee ulos ne, jotka eivät mahdu perinteisiin naisen tai miehen muotteihin.

Värikäs tekoälyllä luotu abstraktinen kuva, jossa muunsukupuolinen henkilö pitää taukoa työnteosta.
Kuva 2. Erilaisia identiteettejä on monia, ja itsetutkiskelun kautta voi löytää uusia ulottuvuuksia omaan sukupuolen kokemukseen. (Nightcafe Studio 2023b)

SETA Ry (2021) tarjoaa kattavan listauksen aiheeseen liittyvistä termeistä sekä sukupuoli-identiteettiin liittyvistä sanoista. Linkki Seta Ry:n verkkosivuilla olevaan sateenkaarisanastoon.

Vapaa sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen moninaisuus liittyy voimakkaasti myös sukupuolen ilmaisuun. Jokainen yksilö voi ilmaista sukupuoltaan monin eri tavoin, oli kyse sitten nimestä, vaatteista, hiustyylistä tai eleistä. Nämä voivat olla naisellisia, miehekkäitä, neutraaleja tai eri elementtejä yhdisteleviä ilmaisuja. Tämä kaikki rikastuttaa ympäröivää kulttuuria ja muistuttaa meitä siitä, että sukupuoli ei ole vain binäärinen käsite. Kaikki ansaitsevat elää omannäköistään ja autenttista elämää, oli heidän sukupuoli-identiteettinsä mikä tahansa. Yksilölle voi olla erittäin tärkeää tulla nähdyksi kuten hän itse kokee olevansa – myös työelämässä. Esimerkiksi pelialalla on nykyään investoitu vastuulliseen kehitykseen sukupuolten tasa-arvoon liittyen, huomioiden myös sukupuolen moninaisuuden.

Tekoälyllä luotu värikäs piirroskuva muunsukupuolisesta henkilöstä etualalla ja taka-alalla näkyy digitaalista visualisointia.
Kuva 3. Erilaiset ihmiset rikastuttavat työympäristöä, ja lopputuloksena tuotteet ja ratkaisut palvelevat paremmin kaikkia. (OpenArt 2023)

Sukupuolivähemmistöillä sukupuolen ilmaisu voi tuoda myös haasteita jokapäiväisessä elämässä. Transihmiset saattavat esimerkiksi kokea vaihtelevasti sukupuolidysforiaa, joka on sukupuoliristiriidasta johtuvaa ahdistuneisuutta ja pahan olon tunnetta. Tämä voi heikentää yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä monin tavoin. Sukupuolidysforia voi tarkoittaa esimerkiksi kehodysforiaa, jossa dysforian tuntemukset kohdistuvat omaan kehoon, tai sosiaalista dysforiaa, joka on kytköksissä sukupuolitettuihin sosiaalisiin tilanteisiin ja rakenteisiin, joissa yksilö ei tule kohdatuksi oikealla tavalla. Transitioprosessilla voidaan vähentää dysforiaa kehittämällä sukupuoleen liittyviä seikkoja (kuten vaatetusta, nimeä ja sukupuolimerkintöjä, arkielämän käytänteitä, eleitä tai kehoa) suuntaan, joka vastaa henkilön sukupuolikokemusta. Lisäksi asian positiivinen kohtaaminen ja työympäristön tuki voivat auttaa osaltaan minimoimaan sukupuolidysforian kokemuksia ja näin myös tukea työhyvinvointia.

Kirjoittajat

Nova Salmivaara työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana TOIVE Suuntana yhdenvertainen työelämä -hankkeessa. Nova on HR-asioihin perehtynyt pelialan yrittäjä ja IGDA Finland Ry:n hallituksen jäsen.  

Syksy Tuomala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TOIVE-hankkeessa TKI-asiantuntijana. Syksy on aikaisemmin työskennellyt vuosia ICT-alalla ohjelmistokehittäjänä ja on pelialan ammattilaisten tukemiseen keskittyvän IGDA Lahden hallituksen jäsen.

Kolme logoa: TOIVE, LAB ja Euroopan unionin osarahoittama

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. TOIVE Suuntana yhdenvertainen työelämä. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/toive-suuntana-yhdenvertainen-tyoelama

Nightcafe Studio. 2023a. SDXL 1.0 -tekoälyllä luotu, muokkaaja N. Salmivaara. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://creator.nightcafe.studio/creation/AbgpQR9hChDHsQxF87wZ

Nightcafe Studio. 2023b. SDXL 1.0 -tekoälyllä luotu, muokkaaja N. Salmivaara. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://creator.nightcafe.studio/creation/TP2y1M0a1oefaY1Lwfdl

OpenArt. 2023. OpenArt Creative -tekoälyllä luotu, muokkaaja N. Salmivaara. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://openart.ai/community/IC2EJAhbMhQ9XqvHBadb

SETA Ry. 2021. Sukupuolen moninaisuus. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/

Linkit

Linkki 1. SETA Ry. 2023. Sateenkaarisanasto. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

Linkki 2. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. TOIVE Suuntana yhdenvertainen työelämä. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/toive-suuntana-yhdenvertainen-tyoelama