Päijät-Hämeessä luodaan ruokamatkailulle ympärivuotista vetovoimaa

Ruoka ja juoma on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kolmesta kärjestä, joita läpileikkaa kestävän kehityksen periaate (Päijät-Hämeen liitto 2021). Samat teemat näkyvät tällä hetkellä vahvasti myös alueen matkailussa; onhan ruokamatkailu eräs kansainvälisten markkinoiden kiinnostavimmista ajankohtaisista kehittämisteemoista ja juomakelpoinen järvivesi erityisesti Etelä- Päijänteen alueella jo pitkään hyödynnetty kansainvälisen matkailun vetonaula.

Suomalaisen ruokamatkailun vahvuuksiksi (Haaga-Helia 2020) luetaan puhtaista ruoka-aineista lähellä tuotettu ruoka ja siihen yhdistyvät elämykset. Päijät-Hämeessä puhdasta luontoa ja siihen liittyviä elämyspalveluja kehitetään tällä hetkellä aktiivisesti erityisesti alueen uuteen vetovoimakohteeseen, Salpausselkä Geoparkiin liittyvien teemojen ja yhteistyöverkostojen kautta. Tässä yhteistyössä on noussut esille se, että geopark-toiminnan ja ruokamatkailun arvot sopivat erittäin hyvin yhteen (Tommola 2021).

[Alt-teksti: puolukanvarpuja metsässä, varvuissa on runsaasti marjoja.]
Kuva 1. Suomalaiset luonnonmarjat ovat raaka-aineena superfoodia, joka vetoaa kansainvälisiin matkailijoihin. Myös niiden poiminta voi joillekin olla elämystuote. (Kuva: Päivi Tommola)

Vuodenajat esiin ruokamatkailussa

Lahti Region (2023) on kehittänyt ruokavuosikalenterin, joka tuo esille Päijät-Hämeen ruokamatkailupalvelujen tarjontaa eri sesonkeina ja nostaa siten ympärivuotisuuden näkökulmaa. Kalenteri auttaa omasta näkökulmastaan tuomaan esille myös erästä suomalaisen luonnon erityispiirrettä; uusiutumista vuodenajoittain.

Kansainvälisen matkailun näkökulmasta vuodenajat ja niihin liittyvä vaihtelu lisää Suomen ja Päijät-Hämeen vetovoimaa. Omalta osaltaan tätä tukee se, että myös luonnossa liikkumisen aktiviteettitarjonta vaihtuu vuodenajoittain. Tämä on suuri potentiaali erityisesti Päijät-Hämeen maaseutualueilla, joilla matkailusesongin pidentäminen voisi auttaa lisäämään oleellisesti alueen elinvoimaisuutta.

[Alt-teksti: Aurinkoinen, suuri puuterassi järvimaisemassa. Terassin pöydän ääressä istuu kolme naista, joilla on edessään ruoka-annokset ja korkeat juomalasit. Naisten pyörät ja pyöräilyvarusteet ovat terassipöydän vieressä.]
Kuva 2. Ruokamatkailussa myös ruokailuympäristö on osa elämystä ‒ etenkin silloin, jos ruokailu liittyy johonkin luontoaktiviteettiin. (Kuva: Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke)

Kohderyhmiä ja painotuksia

Kansainvälisen matkailun näkökulmasta Suomen kiinnostavimmat kohdemarkkinat tällä hetkellä löytyvät saksankielisestä Euroopasta, Isosta-Britanniasta ja Japanista, jotka kaikki ovat asiakkaina erilaisia. Kun esimerkiksi tyypillinen brittiasiakas on kokeilunhaluinen cityihminen, vetoaa tyypillisiin saksankielisiin asiakkaisiin luonnon rauha ja hiljaisuus ja japanilaisiin tarinat ja tarinahahmot sekä design (Visit Finland 2023). Tämän vuoksi ruokamatkailupalvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä kannattaa aina huomioida kohderyhmien erilaiset intressit.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Geoparkeihin ja ruokamatkailuun liittyvät kehittämistarpeet ovat nousseet esille hänen työssään Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta -tiimin kehittäjänä sekä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä.

Lähteet

Haaga-Helia. 2020. Hungry for Finland. Suomen ruokamatkailustrategia 2020–2028. Haaga-Helian julkaisut 7/2020. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://www.hungryforfinland.fi/files/2022/03/Ruokamatkailustrategia-2020-2028-1.pdf

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Lahti Region. 2023. Ruokavuosikalenteri. Visit Lahti. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/kulinaristinenkalenteri/

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2022/01/030122_Alykkaan_erikoistumisen_strategia_karjet.pdf

Tommola, P. 2021. Ruokamatkailussa yhdistyvät paikalliset arvot, kestävyys ja tarinallisuus. LAB Focus. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/ruokamatkailussa-yhdistyvat-paikalliset-arvot-kestavyys-ja-tarinallisuus/

Visit Finland. 2023. Tunne asiakkaasi! -Kohderyhmäopas matkailuyrityksille.  Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/4910e5/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/tunne_asiakkaasi_kohderyhmaopas-matkailuyrityksille_visit-finland.pdf