Tehohoitotyön opiskelua moniammatillisesti

Terveydenhuollossa laadukkaan hoitotyöhön edellytyksenä on eri alojen ammattilaisten sujuva keskinäinen yhteistyö. Yleensä moniammatillinen yhteistyö ja ammattiryhmien vastuualueet opitaan vasta työelämään siirtyessä. LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat osallistuivat ensihoidon opiskelijoiden anestesia ja tehohoitotyö -opintojaksolle ja esittelivät fysioterapeutin työtä tehohoidossa. 

Sosiaali- ja terveysalalla asiakkaan hoitopolku koostuu useiden eri ammattiryhmien työpanoksista. Moniammatilliset kurssit sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kesken vaikuttavat asenteisiin toista ammattiryhmää kohtaan ja vähentävät tietämättömyyttä ammattiryhmien työpanoksista potilaan hoitopolulla (Hujala & Taskinen 2020). 

Moniammatillisen kurssin suunnittelu ja toteutus

LABin ensihoitajakoulutuksessa aloitettiin moniammatillisesti toteutettavan anestesia ja tehohoitotyö -opintojakson suunnittelu syksyllä 2022. Suunnittelutyöhön osallistui hoitotyön ja fysioterapeuttikoulutuksen opettajia sekä kaksi opintojensa loppuvaiheessa olevaa fysioterapeuttiopiskelijaa. Yhteistyön tarkoituksena oli mahdollistaa opiskelijoiden opintojen aikainen yhteistyö sekä edistää osaamisen kehittymistä teho-osastolla toteutettavaan akuuttivaiheen hoitoon ja kuntoutukseen liittyen. Tavoitteena oli, että yhteistyön myötä syntyy harjoitustunneilla hyödynnettävä materiaalipaketti, joka sisältää teoriatiedon lisäksi akuuttivaiheessa käytettyjä terapiamenetelmiä.

Opintojakson toteutukseen sisältyi teorialuentoja, harjoitustunteja sekä simulaatiotunteja. Simulaatiotunnilla oli oikea tehohoitoon otettavan potilaan tapaus simulaationukella toteutettuna. Oppituntien yhteydessä fysioterapeuttiopiskelijat ohjasivat ensihoitajaopiskelijoille teho-osastolla akuuttivaiheen jälkeen toteutettavaa fysioterapiaa, kuten limanirrotustekniikoita, nivelten jäykistymistä ehkäisevää varhaista mobilisaatiota ja asentohoitoa.

Kuva 1. Asentohoito tehohoitotyössä. (Kuva: Outi Pöyhönen)

Opiskelijat osallistuivat teoriaopetukseen saadakseen paremmin kiinni opintojen laajuudesta ja hoitotyön auttamismenetelmistä, joita tehohoidon yksiköissä käytetään. Teorioiden jälkeen opiskelijoiden oli helpompi oman koulutuksensa kautta nähdä ne elementit, jotka fysioterapian näkökulmasta voisivat hyödyttää akuutisti sairastunutta.

Potilasryhmänä akuutisti sairastuneet ovat hyvin haasteellinen hoidettava, ja kokemus työelämässäkin tulee vuosien työkokemuksen kautta. Tehohoitoon ottamisen yhtenä kriteerinä on, kuntoutuuko potilas tehohoidon jälkeen, ja oikea-aikaisesti aloitettu kuntoutus parantaa potilaan ennustetta.  

Moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan kurssitoteutus sai positiivista palautetta opiskelijoilta. Tehohoitotyön fysioterapiaan tutustuessa fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät myös tutustumaan teho-osastolle, jossa tehohoidossa työskentelevä fysioterapeutti kertoi työnkuvastaan. Vastaavanlaisia kurssitoteutuksia toivotaan myös jatkossa.

Kirjoittajat

Eero Hirsi ja Topias Virolainen ovat LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoita, jotka osallistuivat moniammatillisesti toteutettuun anestesia ja tehohoitotyö -opintojaksoon.

Mervi Hietanen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Outi Pöyhönen työskentelee fysioterapian lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hujala, A. & Taskinen, H. 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. Viitattu 15.6.2023. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123995