Muotoilua luovan alan toimijoille

Muotoilu on monessa mukana, mutta silti se voi alana olla vieras. Usein voidaan todeta, että hyvää muotoilua ei huomaa, mutta sen puutteen sitäkin paremmin (Norman 2013, 12). Toisaalta hyvällä muotoilulla voi erottua edukseen. LAB-ammattikorkeakoulun MuotoiluOK! -projekti vieraili keskustelemassa muotoilusta Lappeenrannan Kulttuurifoorumissa.

Problem solving with paper and pen
Kuva 1. Muotoilulla selkeyttä haasteiden ratkaisemiseen (Kuva: Dampoint 2024) 

Sanalla muotoilu on tyypillisesti viitattu jonkin asian fyysiseen olemukseen sekä sen suunnitteluun. Nykyisin muotoilu liitetään myös aineettomiin asioihin kuten palveluihin ja liiketoiminnan suunnitteluun. Kansainvälinen muotoilija ja kouluttaja Victor Papanek määritteli 70-luvulla, että muotoilu on ”tietoista yrittämistä merkityksellisen järjestyksen saavuttamiseksi” (Papanek 1973, 22). Tämä määritelmä on kestänyt aikaa ja kuvaa hyvin esimerkiksi digitaalisten palveluiden suunnittelua. 

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin MuotoiluOK! projektin yhtenä tavoitteena on tutustuttaa Etelä-Karjalan alueen eri alojen yrityksiä muotoilun mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä (Apajalahti 2024). Kulttuurin Unelmavuoteen kuuluvassa Kulttuurifoorumissa kokoontui 24.4.2024 toistakymmentä luovan alan toimijaa Lappeenrannan seudulta.

Muotoilun menetelmin parempia kokemuksia

Foorumin tämänkertaiseen teemaan, muotoiluun johdatti palvelumuotoilija Anna Palokangas, joka kertoi muotoilusta yleisesti, miten se nykyisin ymmärretään ja miten sitä hyödynnetään. Havainnollinen esimerkki tuotemuotoilusta oli kahdet erilaiset sakset. Käytettävyyteen ja kestävyyteen panostamalla toisista saksista on tullut kansainvälinen muotoiluikoni ja toisista ei. Toinen esimerkki oli paikallinen Uus Festivaali, jossa muotoilun menetelmiä oli hyödynnetty muun muassa ympäristövastuullisuuden ja kävijäkokemuksen suunnittelussa. Koska muotoilu liittyy vahvasti kokemuksen tuottamiseen, oli foorumissakin luontevaa tutustua muotoiluajatteluun ja menetelmiin itse kokeillen.

Palvelupolkutyöpohja, jossa esitetty kuvioin ja sanoin tyypillinen asiakas ja prosessi tämän vierailusta kesäteatterissa
Kuva 2. Esimerkki kesäteatterissa kävijän palvelupolusta (Kuvio: Hannakaisa Tielinen)

Palvelupolku jäsentelee elämyksen

Kulttuurin kokemukset tarjotaan tyypillisesti palveluina. Teatterikokemus alkaa usein jo ohjelman tutkimisesta ja lippujen ostosta eli huomattavasti ennen varsinaiseen esitykseen saapumista. Teatterinkävijän matkan voi esittää palvelumuotoilun perustyökalulla, palvelupolulla. Palvelupolku on kuvaus asiakkaan tai käyttäjän vuorovaikutuksesta ja kokemuksesta ennen, aikana ja jälkeen varsinaiseksi palveluksi miellettyä toimintaa (Eloranta et al. 2023, 49). 

Kulttuurifoorumissa tehty harjoitus sai useamman pohtimaan, miten omaa tekemistään voisi kehittää. Harjoitukseen kuului myös kuvata omalle palvelupolulle tyypillinen asiakas. Tämä tuotti oivalluksen, että selvitettyä tietoa asiakkaasta voisi monessa kohtaa lisätä. Samalla keskusteltiin, kuinka palvelupolkua voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi skaalaten isosta kokonaisuudesta, kuten koko matka lippujen hankkimisesta näytöksen jälkeiseen aikaan, aina yksityiskohtiin, kuten väliaikakahvien ostamiseen keskittyen.

Kulttuurifoorumissa saatiin mukavasti maistiaisia muotoilusta ja varsinkin palvelumuotoilusta, mistä palvelumuotoilija ja Saimaan Muotoiluammattilaiset SAIMA ry:n puheenjohtaja Kai Hämäläinen jatkoi omassa puheenvuorossaan. Päivän kattauksesta taisi joillekin jäädä nälkä. Onneksi LAB Muotoiluinstituutilla on into ja mahdollisuus ruokkia muotoilunnälkäisiä Etelä-Karjalassa.

Kirjoittaja

Anna Palokangas on palvelumuotoilun TKI-asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Hän toimii projektipäällikkönä MuotoiluOK! -projektissa.

Lähteet

Apajalahti, S. 2023. Muotoilu: Salainen ase kilpailukyvyn lisäämiseksi. LAB Focus. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/muotoilu-salainen-ase-kilpailukyvyn-lisaamiseksi/

Dampoint. AdobeStock. Viitattu 26.4.2024. Saatavissa https://stock.adobe.com/fi/images/professional-consultant-n-problem-solving-with-paper-and-pen-widescreen/283971837?prev_url=detail

Eloranta, E., Kumpulainen, K., Kälviäinen, M., Palokangas, A., Qvist, M. 2023. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti – Opas pk-yrityksille. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Osa 66. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-461-5

Norman, D. 2013. The Design of Everyday Things. New York: Basic Books.

Papanek, V. 1973. Turhaa vai tarpeellista. Helsinki: Kirjayhtymä.