Muotoiluinstituutin opiskelijat ääni- ja e-kirjojen käyttökokemusta parantamassa

Viimeiset vuodet ovat olleet äänikirjamarkkinoilla valtavan kasvun aikaa. Äänikirjojen myynti on jopa kuusinkertaistunut neljässä vuodessa vuodessa (SKY 2022).  Ratkaisevassa osassa ovat olleet mobiililaitteiden suoratoistopalvelut. Alan pioneeri Suomessa on Ellibs, joka kääntyi Muotoiluinstituutin puoleen mobiilisovelluksensa kehityshankkeessa.

Useita sähköisten kirjojen kansia mobiilisovelluksessa.
Kuva 1. Käyttökokemuksen ja käyttöliittymäsuunnittelun opiskelijat Miska Dounaev, Laura Miettinen ja Nea Törmänen esittivät ratkaisuissaan useita uusia ideoita digitaalisuuden paremmaksi hyödyntämikseksi ja luettavan tekstin ymmärtämisen parantamiseksi. (Kuva: Ruutukaappaus Harri Heikkilä, Dounaev ym. esityksestä)

Ellibsin toimitusjohtaja Juha Tarvainen näkee muotoilun erittäin tärkeänä asiana digitaalisen lukemisen edistämisessä ja on kiinnostunut käyttökokemuksen parantamisen ohella tekoälyn integroimisesta tuotteisiin.

“Tekoälyn nopea kehitys mahdollistaa uudenlaisia ominaisuuksia digitaalisen lukemisen ympäristöön. Näiden ominaisuuksien tuonti osaksi käyttökokemusta vaatii ideointia, muotoilua ja parhaiden käytänteiden mukaista käyttökokemuksen kehittämistä”, Juha pohtii. (Tarvainen 2024)

Pirjo Kangas vastasi Ellibsillä yhteistyöprojektin läpiviennistä yhdessä Muotoiluinstituutin kanssa. Muotoiluinstituutilta haettiin uusien ideoiden lisäksi myös esityksiä siitä, miten Ellibsin omat kehitysideat toimivat käyttöliittymätasolla.

“LABin Muotoiluinstituutilla oli tähän sopivaa osaamista. Korkeakouluopiskelijoilla uskoimme olevan uusia näkemyksiä digitaaliseen lukemiseen liittyen, kuten myös tuoretta UI/UX-osaamista”, Pirjo kertoo. (Kangas 2024)

Yritysyhteistyöstä molemminpuolista hyötyä

Yhteistyö Ellibsin ja Muotoiluinstituutin välillä käynnistyi syksyllä 2023. Työskentely alkoi vertaisarvioinnilla ja tutustumalla alan tutkimukseen. Käyttökokemuksen ja käyttöliittymänsuunnittelun kolmannen vuosikurssin opiskelijat ideoivat lehtori Jenni Hautamäen ohjauksessa uusia ominaisuuksia ja lopuksi toteuttivat ne vuorovaikutteisiksi testauskelpoisiksi prototyypeiksi. Sovelluksen ominaisuuksia kehitti neljä keskenään kilpailevaa ryhmää. Uusia, toteutuskelpoisia innovaatiota syntyi mm. äänikirjan ja e-kirjan keskenäiseen synergiaan, omaan kirjahyllyyn, käyttötilan personointiin  ja lukutilassa navigointiin. Mukaan löydettiin myös ihan uusia tapoja käyttää äänikirjoja. Kuinka äänikirjassa liikutaan niin että paikantaju säilyy? Minkälaiset omat muistiinpanot luovat lisäarvoa lukemiseen? Miten e-kirja tukisi opiskelua?

Kangas (2024) kertoo, että yhteistyö oli sujuvaa ja melko intensiivistä. Syksyn 2023 aikana Ellibsin edustajia osallistui useampaan kurssin opetuskertaan. Yrityksestä oli eri tilanteissa paikalla eri rooleissa toimivia henkilöitä, jolloin edustetuksi tulivat niin johdon, teknisen kehityksen kuin markkinoinninkin näkökulmat.  

“Yhteistyö huipentui opiskelijoiden loppupresentaatioihin, jossa ryhmät esittelivät valmiit työnsä. Kaiken kaikkiaan koimme tason hyväksi, työt olivat visuaalisesti viimeisteltyjä ja niissä esiteltiin mielenkiintoisia ja uusia ideoita.” (Kangas 2024)

Ellibs sai yhteistyöstä paljon ideoita jatkokehitykseeen ja opiskelijat erittäin kiinnostavan ja opettavan ajankohtaisen digikehityshankkeen.

Kirjoittaja

Harri Heikkilä, TaT, VTM toimii LABin Muotoiluinstituutissa Visuaalisen viestinnän ja UX/UI:n yliopettajana ja on osallistunut kuvattuun yritysyhteistyöhön e-kirja-asiantuntijana.

Lähteet

SKY. 2022. Suomen kustannusyhdistyksen kustannusalan tilastot. Viitattu 27.02.2024. Saatavilla https://tilastointi.kustantajat.fi/vuositilasto/aanikirjojen-myynti/2022

Tarvainen, J. 2024. Toimitusjohtaja. Ellibs oy. Haastattelu 16.2.2024.

Kangas, P. 2024. Senior Account Manager. Ellibs oy. Haastattelu 21.2.2024.