Onko Lappeenrannassa tilaa muotoilulle?

Helmikuun 3. päivä Suomessa liputettiin Alvar ja Aino Aallon, sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun puolesta. Liputuspäivän ohessa vietettiin tapahtumapäiviä, jotka juhlistivat arkkitehtuurin ja muotoilun merkitystä. Tänä vuonna Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien teemana oli ‘Hyvässä tilassa’. Teema nosti esiin arkkitehtuurin ja muotoilun merkitystä hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa. (Archinfo 2024)

Kuvakokoelma Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän tapahtumasta Lappeenrannassa 2.2.2024
Kuva 1. Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän tapahtuma Lappeenrannassa kokosi yhteen erityisesti luovien alojen ammattilaisia. (Kuva: Sanna Apajalahti)

Yhdessä tekemällä enemmän

Lappeenrannassa kokoonnuttiin juhlistamaan Arkkitehtuurin ja muotoilun päivää Saimaan Muotoiluammattilaiset SAIMA ry:n ja LAB Muotoiluinstituutin MuotoiluOK!-hankkeen yhdessä järjestämässä aamukahvitilaisuudessa otsikolla ”Onko meillä tilaa luovuudelle?”. Tilaisuudessa kuultiin ja keskusteltiin niin henkisistä kuin fyysisistä luovan työskentelyn edellytyksistä ja tilannekuvasta Etelä-Karjalassa. Yhdessä pohdittiin, mitä luovien alojen, kuten muotoilun, hyödyntämiseksi kannattaisi alueella seuraavaksi tavoitella ja tehdä?

Tapahtuman avasi Kai Hämäläinen SAIMA ry:stä kertomalla päivän merkityksestä, sekä vuonna 2022 perustetusta muotoilun ammattilaisten yhdistyksestä. Eteläkarjalainen SAIMA Ry tekee tunnetuksi teollisen muotoilun uutta aaltoa, kuten palvelumuotoilua ja luoviin menetelmiin nojaavaa uudenlaista osallisuutta. He haluavat myös rohkaista kaikkia ihmisiä kollektiiviseen mielikuvituksen herättelyyn muotoilun avulla (SAIMA Ry 2022). Tapahtumassa LAB Muotoiluinstituutin palvelu- ja kaupunkimuotoilun lehtori Sara Ikävalko tarjosi osallistujille inspiroivan katsauksen kaupunkimuotoilun roolista ja luovuuden vaikutuksesta kaupunkien kehityksessä. Ikävalko korosti puheenvuorossaan muotoilun ja yhteiskehittämisen tärkeyttä laadukkaan asiakastiedon hankinnassa sekä kaupunkilaisten tarpeita palvelevien asuinympäristöjen suunnittelussa. Puheenvuoro viritti paljon keskustelua luovuuden potentiaalista. 

Luovuutta ja muotoilua kaivataan

Yhteisessä työpajaosuudessa pohdittiin Learning cafe -menetelmän avulla luovuuden roolia neljässä eri teemassa: osallisuus, kulttuuri, kaupunki ja liike-elämä. Osallistujilta tuli paljon havaintoja ja ajatuksia teemoista, mutta myös useita konkreettisia ideoita, kuinka luovuutta voitaisiin Etelä-Karjalan alueella lisätä. Alueelle toivotaan muun muassa lisää yhdessä tekemisen kulttuuria, yhteisiä tiloja luovien alojen toimijoille ja yritysmaailman ja luovien alojen törmäyttämistä. Itse tilaisuudessa ei jäänyt yhteenvetoa enempää aikaa käsitellä tuloksia, mutta SAIMA Ry ja MuotoiluOK!-hanke jatkavat niiden työstämistä yhteisessä työpajassaan keväällä 2024. 

Tapahtuman osallistujat korostivat, että muotoiluajattelua ja sen esiin tuomista kaivataan lisää Lappeenrantaan ja koko Etelä-Karjalaan. MuotoiluOK!-hanke tuo kevään ja kesän 2024 aikana esille muotoilun mahdollisuuksia yrityksille erilaisissa tapaamisissa. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitystä, kuinka muotoilua tällä hetkellä hyödynnetään alueella. Linkki MuotoiluOK!-hankkeen kotisivulle.

Kirjoittaja

Sanna Apajalahti työskentelee TKI-asiantuntijana ja MuotoiluOK!-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa.

Lähteet

Archinfo. 2024. Arkkitehtuurin ja muotoilun yhteinen festivaali juhlistaa hyvää suunnittelua. Viitattu 8.2.2024. Saatavissa https://www.archinfo.fi/toiminta/arkkitehtuuri/arkmuoto

Saimaan Muotoiluammattilaiset SAIMA ry. 2022. Meidän tavoitteemme. Viitattu 8.2.2024. Saatavissa https://saimaanmuotoiluammattilaiset.yhdistysavain.fi/

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. MuotoiluOK!-hanke. Viitattu 8.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/muotoiluok-esiselvitys-etela-karjalan-yritysten-muotoiluosaamisen-kehittamiseksi