Mysteeripyöräilystä asiakasnäkökulmaa reittien ja palvelujen kehittämiseen

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n elokuussa käynnistämän Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan elinvoimaisuuden näkökulmasta kaksi avainasiaa hankkeen toiminnassa ovat tuotteistaminen sekä palvelujen ja reittien näkyvyyden kehittäminen. Näiden taustalle kehittämistoiminnan tueksi haetaan asiakasnäkökulmaa.

Metsähallituksen jalanjäljillä

Asiakasymmärryksen kehittämiseen hankkeessa käytetään Metsähallituksen vuonna 2014 lanseeraaman haamuretkeilyn malliin (YLE 2014) pohjautuvaa mysteeripyöräilyä, jonka vielä vanhempi esikuva on niin sanottu mystery shopping eli palvelunjärjestäjän tietämättä tapahtuva anonyymi asiakaskokemus. Kokeilun onnistumisen kannalta on tärkeää, että testaajien joukko on mahdollisimman monipuolinen ja asiakastilanne etenee luonnollisesti.

[Alt-teksti: Kaksi pyöräilijää seisoo pyöriensä kanssa suuren opastekarttataulun edessä.]
Kuva 1. Mysteeripyöräilyssä testataan yhteistyössä alueen kuntien kanssa Päijät-Hämeen pyöräilyreittejä. Pyörä-Matkailijan Päijät-Häme -hanke suunnittelee kokeilun ja järjestää siihen testaajat. (Kuva: Päivi Tommola)

Maastossa tai tien päällä pyöräilijän eteen saattaa tulla yllätyksellisiä käänteitä, jotka vaikuttavat oleellisesti kokemukseen. Kartta saattaa kastua läpimäräksi sateessa, navigaattori ohjata harhaan matkalla lähtöpaikalle tai tekniset ongelmat tuoda eteen äkillisen tarpeen etsiä lähin pyöräkauppa. Myös kokemuksiin nähtävyyksistä saattavat vaikuttaa oleellisesti olosuhteet, kuten esimerkiksi kohteen hetkellinen ruuhkaisuus.

Pyöräilijän vaatimuksia matkailupalvelutuotteelle

Millaisia erityispiirteitä pyöräilijällä on verrattaessa esimerkiksi kävellen etenevään retkeilijään? Ellare Oy:n tutkimuksen mukaan pyörämatkailija on reittisuunnittelussaan melko omatoiminen, mutta hyödyntää mielellään hotelli- ja ravintolapalveluita retkensä aikana. Kohdevalinnassaan hän arvostaa hyvää reittiverkostoa sekä saavutettavuutta. (Ellare Oy 2020.)

[Alt-teksti: Kaksi pyöräilijää ajaa kesäistä puistotietä, jonka varrella on suuria lehtipuita.]
Kuva 2. Mysteeripyöräilyssä kerätään asiakaspalautetta muun muassa reittien opasteista ja infrasta sekä reitin soveltuvuudesta pyöräilyyn. Mäntyharju-Repovesi -reitti on yksi eteläisen Suomen ensimmäisistä maastopyöräilyyn suunnitelluista reiteistä. (Kuva: Päivi Tommola)

Päijät-Hämeessä maastopyöräilyn erityistarpeet huomioivia reittejä on vain muutamia. Viime aikoina näkyvyyttä ovat saaneet erityisesti Lahden ympäristön Salpausselkä Trails -maastoliikuntapolut. Eteläisessä Suomessa maastopyöräilyreittejä hyödyntävään matkailuun on aiemmin panostettu vahvasti muun muassa Mäntyharjun-Kouvolan Mäntyharju-Repovesi -reitillä ja Lopen Poronpolulla sekä Fiskarsissa, jossa maastopyöräilyn ympärille on rakennettu kokonainen konsepti, Fiskars Village Trail Center.

Jos näiltä edelläkävijöiltä jokaiselta saisin tuoda jotakin Päijät-Hämeeseen, voisi hyvä valinta olla esimerkiksi Mäntyharju-Repovesi -reitin kehittäjien ennakkoluulottomuus, Poronpolun panostus tapahtumatuotantoon ja Fiskarsin kokonaisvaltainen markkinointi.

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, työskentelee TKI-asiantuntijana sekä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen linkki1 projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös itse pyöräilyn aktiiviharrastaja.

Lähteet

YLE. 2014. Maastopyöräilijät innostuivat haamuretkeilystä. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-7420170

Ellare Oy. 2020. Pyörämatkailututkimus. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa:
https://static1.squarespace.com/static/5fb228e22793831154c39587/t/603c9982a3f9d81e9741bc47/1614584197462/Ellare_Py%C3%B6r%C3%A4matkailututkimus+2020.pdf

Linkit

Fiskars Village Trail Center. 2021. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: https://fiskarsvillagetrailcenter.fi/

LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Lahden kaupunki. 2021. Maastoliikuntapolut. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/vapaa-aika/luonto-ja-aktiviteetit/maastoliikuntapolut/

Mäntyharjun kunta. 2021. Mäntyharju-Repovesi -reitti maastopyörällä. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: https://www.mantyharju.fi/sivut/vapaa-aika-kulttuuri/luontoaktiviteetit/maastopyorailyreitit/mantyharju-repovesi-reitti-maastopyoralla/

Poronpolku-yhdistys. 2021. Poronpolku. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: https://poronpolku.fi/