Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku

Ylempi AMK -opinnäytetyönä kehitettiin Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku, joka on ollut saatavissa Terveyskylä-verkkopalvelussa elokuusta 2020 alkaen (Terveyskylä 2021a). Yhteistyökumppani oli Kuulokeskus, Päijät-Hämeen keskussairaala, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY). Digihoitopolku nykyaikaistaa ja sujuvoittaa kuulonkuntoutusta sekä kuulokojeen saantiin ja huoltoon liittyvää palvelua.

Kuva 1. Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku sujuvoittaa eri-ikäisten asiakkaiden kuulonkuntoutusta (Terveyskylä 2021b)

Edellyttää rekisteröitymistä

PHHYKY:n kuulonkuntoutuspäätöksen saaneella asiakkaalla on mahdollisuus ottaa digihoitopolkupalvelu  käyttöönsä. Palveluun rekisteröityminen on asiakkaan itsensä päätettävissä Terveyskylän digihoitopolulle rekisteröityminen ja kirjautuminen. Rekisteröitymiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, pankkitunnus tai mobiilivarmenne sekä tietoliikenneyhteydet ja päätelaite kuten tietokone tai älypuhelin. Alaikäinen lapsi voi rekisteröityä yhdessä vanhempansa kanssa. Lapset ja nuoret voivat asioida polulla myös omilla pankkitunnuksillaan.  Digihoitopolun käyttökesto on 12 kuukautta, minkä jälkeen tallentuneet tiedot jäävät asiakkaan omaan käyttöön. (Vilén 2021.)

Monipuolinen tietoaineisto kuulonkuntoutukseen

Kun kuulonkuntoutuspäätöksen saanut asiakas rekisteröityy digihoitopolulle, hän saa sujuvasti tietoa kuulemiseen liittyvistä asioista kuten ongelmista, kuulontutkimuksesta, kuulokojeen päivittäishuollosta ja kuntoutusprosessista. Tietoa on saatavissa tekstinä, kuvina, videoina, linkkeinä ja liitetiedostoina. Lisäksi asiakkaan saatavilla ovat kuulemisen kokemusta havainnollistavat kommunikaatiokyselyt. Usein kysyttyjen kysymysten osiosta asiakas löytää valmiit vastaukset muun muassa kommunikaation sujuvoittamiseen. (Terveyskylä 2021a.)

Tehostaa myös vastaanottotoimintaa

Digihoitopolku on tietoturvallinen verkkopalvelu. Oletettavaa on, että kuulonkuntoutuspäätöksen saaneiden asiakkaiden rekisteröitymisten lisääntyessä digihoitopolulle ja hyödyntäessä siellä olevaa tietoaineistoa ennakoivasti yhteydenotot puhelimitse Kuulokeskukseen vähenevät. Saadessaan rauhassa tutustua digihoitopolulla olevaan tutkittuun tietoon sekä kuulokojeiden huoltovideoihin asiakkaat ovat paremmin valmistautuneita saapuessaan vastaanotolle. Digihoitopolku myös motivoi asiakasta kuulokojeen käyttöön.

Audinomien työresurssien kohdentuessa tarkoituksenmukaiseen toimintaan saavutetaan kustannustehokkuutta. Digihoitopolun kautta asiakas voi myös antaa palautetta sekä tehdä kehittämisehdotuksia. (Vilén 2021).

Kirjoittajat

Virpi Vilén on valmistuva ylempi AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut kuulonkuntoutuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku on opinnäytetyö, joka laajentaa digitaalisuuden hyödyntämistä kuulonkuntoutuksessa.

Taina Anttonen toimii yliopettajana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalalla digitaaliset ratkaisut YAMK -koulutusta.

Lähteet

Terveyskylä 2021a. Terveyskylä. Digihoitopolut. 2021. [Viitattu 22.4.2021.] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/omapolku/digihoitopolut#termid=338

Terveyskylä 2021b.  Terveyskylä. Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku -palvelun aloituskuva. [Viitattu 26.4.2021.] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/

Vilén, V. 2021. Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku Terveyskylä -verkkosivustolla. [Viitattu 26.4.2021.] Ylempi AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahden kampus.

Linkit

Linkki 1. Digihoitopolkupalvelu. Ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolku -palvelun potilasohje. [Viitattu 22.4.2021.] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/Documents/DHP-Tiedostot/POTILASOHJE%20PHHYKY.pdf

Linkki 2. Terveyskylän digihoitopolulle rekisteröityminen ja kirjautuminen. [Viitattu 22.4.2021.] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/omapolku