Näin kehitettiin Kokeilumestari-toimintamalli

MINT-projekti eli Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hanke starttasi syksyllä 2019. Projektin päätoteuttajana toimii LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina LUT-yliopisto, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. Tavoitteena on auttaa Etelä-Karjalan pieniä kuntia ja niiden yrityksiä uudistamaan toimintaansa nopean kokeilevan kehittämisen hengessä, kasvattaa alueen innovaatio-osaamista sekä kehittää yhteistyötä korkeakoulujen, pienten kuntien ja yritysten välillä.

Heti alussa projektin asiantuntijaryhmä Ari Happonen (LUT), Erno Salmela (LUT), Jyri Hänninen (LAB) ja Elsa Melkko (LAB) alkoi pohtia käytännöllistä ja helposti lähestyttävää keinoa perehdyttää ja jakaa tietoa kokeilevasta kehittämisestä, jolla tarkoitetaan etenkin nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja epävarmuustekijöiden keskellä tapahtuvaa systemaattista kehitystyötä (ks. esim. Hassi & al. 2015).  

Tavoitteeksi asetettiin nopeiden kokeiluiden toteuttaminen matalalla kynnyksellä ja osaamisen jakaminen eteenpäin kokeilukierrosten kasvaessa. Näin syntyisi toimintamalli, joka jatkuisi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Varsinkin projektin asiantuntijalla Erno Salmelalla on vankka osaaminen kokeilevasta kehittämisestä ja taustaa aiheeseen liittyen myös aikaisempien projektiensa nojalla (Etelä-Karjalan Liitto 2019, LUT 2020, TEM 2015). Niinpä Salmela nimettiin projektin pää-Kokeilumestariksi, ja hän kokosi tuleville kokeilumestareille, eli kuntien ja yritysten edustajille, perehdytys- ja koulutuspaketin otsikolla Nyt siusta aletaan tehä Kokeilumestaria.

Kuva 1. Kokeileva kehittäminen ennakkoluulottomasti ja rohkeasti on Mint-projektin ydintä. (LAB 2021a)

Kokeilumestarikoulutukset starttasivat maaliskuussa 2020 juuri koronapandemian alkamisen aikoihin. Projektissa päädyttiin järjestämään työpajat etänä Teamsin kautta. Työpajat oli jaettu kolmeen eri osaan, ja ensimmäisiin työpajoihin osallistuivat osatoteuttajakuntien MINT-projektista vastaavat henkilöt. Ensin perehdytettiin tulevat kokeilumestarit aiheeseen ja seuraavaksi käytiin kokeilusuunnitelman kimppuun. Kuntien projektivastaavien lisäksi keväällä 2020 perehdytettiin muutama yrittäjä kokeilevaan kehittämiseen, ja heidän kanssaan tehtiin myös käytännön kokeiluja (LAB 2021b). 

Malli lisää pienten kuntien innovaatio-osaamista

Keväällä 2021 kokeilumestareiden kouluttaminen laajentui myös Etelä-Karjalan alueen sidosryhmiin, kun Imatran seudun kehitysyhtiön Kehyn väki sai perehdytyksen kokeilevaan kehittämiseen Kokeilumestari-työpajojen avulla. Työpajan yhteydessä suunniteltiin kokeilu, joka toteutetaan syksyllä 2021.

Kokeilumestari-toimintamallin kehittäminen ja testaaminen on myös itsessään MINT-projektin kokeilu. Tarkoituksena on projektin aikana kehittää ja testata metodia sekä kerätä tuloksia, kuten uusia toimintamalleja ja asiakaskokemuksia. Tavoite kokeiluosaamisen juurruttamisesta Etelä-Karjalaan on mahdollista saavuttaa, mutta sen toteutuminen vaatii kunnilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä aktiivisuutta sekä rohkeutta uusien kokeiluiden toteuttamiseen. 

Kirjoittaja

Elsa Melkko työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä MINT-projektissa ja TKI-asiantuntijana KEDE-projektissa.  

Lähteet

Etelä-Karjalan Liitto. 2019. Nuorista voimaa e-urheiluun. AIKO-hanke. [Viitattu 31.8.2021]. Saatavissa: https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/AIKO-ERM-Nuorista-voimaa-e-urheiluun.pdf

Hassi, L., Paju, S. & Maila, R. 2015. Kehitä kokeillen. Organisaation käsikirja.Talentum pro: Helsinki.

LUT. 2020. Kolmevuotinen innovointiprojekti osallisti tuhansia – tuloksina syntyi tuotteita, hyvinvointia ja liiketoimintaa. [Viitattu 31.8.2021]. Saatavissa: https://www.lut.fi/-/kolmevuotinen-innovointiprojekti-osallisti-tuhansia-tuloksina-syntyi-tuotteita-hyvinvointia-ja-liiketoimintaa  

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2015. TEM-raportteja 67/2015. [Viitattu 31.8.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74944/TEMrap_67_2015_web.pdf?sequence=1

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021a. MINT – Teot kaakkoon. Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hanke. [Viitattu 31.8.2021]. Saatavissa: https://www.minttiin.fi/

Linkki 2. LAB. 2021b. MINT – Teot kaakkoon. Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen. Blogikirjoitukset. [Viitattu 31.8.2021]. Saatavissa: https://www.minttiin.fi/blogikirjoitukset