Opiskelijat levittävät joulumieltä ja samalla näkyvyyttä alueen yrityksille

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijoiden perustama osuuskunta Saaga Marketing julkaisee Instagram-tilillään joulukuussa joka päivä yhden Lappeenrannan keskusta-alueella otetun kuvan. Tässä sinänsä ei ole vielä mitään ihmeellistä, mutta jos kuvan nähnyt henkilö tunnistaa, mistä kuva on otettu, on hänen mahdollista hakea sieltä lahjaan oikeuttava laminoitu joulukalenterikortti. Jos vain ehtii ennen muita.

Kyseessä on markkinoinnin opiskelijoiden ideoima joulukalenteri, jossa ”luukkujen” sijainti ilmoitetaan kuvavihjeellä sosiaalisessa mediassa aina päivittäin. Lappeenrannan alueen yritykset ovat sponsoroineet lahjoja tai lahjakortteja, jotka nopeimmat kätkön löytäneen voivat lunastaa lahjan antaneelta yritykseltä.

Laitetaan hyvä kiertämään

Joulukalenterin pääideana on levittää joulumieltä kaupunkilaisten keskuuteen sekä tarjota näkyvyyttä alueen yrityksille. Kussakin joulukalenteriluukun paikan paljastusviestissä on esitelty myös lahjoituksen antanut yritys. Saaga Marketing toteuttaa joulukalenteriprojektin omakustanteisesti, eli osallistuneilta yrityksiltä tai lahjoituksen löytäneiltä henkilöiltä ei veloiteta minkäänlaista korvausta tai maksua.

Joulukalenteri on saanut yritysten suunnalta hyvän vastaanoton, ja artikkelin kirjoitushetkellä joulukuun alussa lähes kaikki kalenterin luukut ovat saaneet lahjoittajan. Kaikkiaan 10 yritystä on jo lähtenyt sponsoroimaan hanketta ja yritykset ovatkin kiitelleet hyvästä ideasta, joka tuottaa iloa ja toivoa lappeenrantalaisille. Myös kaupunkilaisilta on saatu kannustavaa palautetta projektin toteuttamisesta.

Kuva 1. Lappeenrannan kaupunkialueelta voi vihjeiden perusteella löytää lahjakortteja alueen yrityksiin (Kuva: Julia Saario)

Kalenteriprojekti on opiskelijoille erittäin hyvä oppimistehtävä, sillä projektin tavoitteena on ollut löytää nopealla aikajänteellä lukuisia yhteistyökumppaneita sekä tavoittaa mahdollisimman paljon alueen asukkaita läpi koko projektin. Molemmat tavoitteet vaativat vahvaa markkinoinnin osaamista sekä kohderyhmän tuntemusta.

Projektissa toteutuu myös mainiosti aito työelämäyhteys, joka on hyvin merkittävässä roolissa  niin koko LAB-ammattikorkeakoulussa kuin opiskelijoiden vuosittain perustamissa markkinointiosuuskunnissa ja markkinoinnin opetuksessakin (Kokkonen 2021).

“Joulukalenteriprojekti sai alkunsa ideasta järjestää jouluaiheinen tapahtuma kaupunkilaisille. Koska koronatilanteen johdosta emme voineet järjestää mitään isompaa joulutapahtumaa, halusimme silti tuottaa joulumieltä lappeenrantalaisille, sekä tuoda näkyvyyttä paikallisille yrityksille”, kertoo Anni Hyvärinen, yksi kalenteria toteuttavista opiskelijoista.

Markkinoinnin opiskelijoiden opinnoista merkittävä osa koostuu markkinointiprojekteista, ja kuten edellä on mainittu, ovat vastaavat projektit tiimiyrittäjyyteen pohjautuvaan oppimismuotoon hyviä oppimishankkeita. Lisäksi tämänkaltaisilla projekteilla saadaan tuotettua hyvää mieltä osallistuneille sekä näkyvyyttä niin LAB-ammattikorkeakoululle kuin alueen yrityksillekin. 

Kirjoittaja 

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/ 

Linkit

Saaga Marketing. 2021. [Viitattu 4.12.2021]. Saatavissa: https://saagamarketing.fi/