Näkökulma verkostojen ja yhteisöjen arvonluontiin

Koulutuksessa, tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa verkostojen ja yhteisöjen dynamiikka ja arvonluonti on aina ajankohtainen aihe. Yhdenlaisen viitekehyksen monimutkaiseen aiheeseen tarjoavat Wenger ym. (2011).

Verkostot ja yhteisöt – arvon luominen mahdollistuu kohtaamisissa 

Wenger ym. (2011, 12) erottelevat verkoston ja yhteisön toisistaan. Siinä missä verkoston tavoitteena on tehostaa ihmisten yhteyksiä, yhteisö rakentaa omaa identiteettiään. (Wegner 2011, 12) Wenger ym. (2011) jäsentävät yhteisöjen ja verkostojen arvon luomista viiden syklin avulla.

Ensinnäkin ohikiitävät kohtaamisetkin mahdollistavat arvon luomista. Yhteisöissä jaetaan tarinoita ja tietoa ja sytytetään oppimista. Verkostoissa kysytään ja vastataan ja luodaan yhteyksiä. (Wegner 2011, 12) Usein opintojaksoille kutsutaan yrittäjiä ja asiantuntijoita, joiden tarinoiden kuuleminen ruokkivat mielikuvitusta. Yhteisöt voivat olla myös kiinteämpi osa oppimista ja TKI-toimintaa.

Kuvituskuva
Kuva 1. Oppivat yksilöt ja yhteisöt tarvitsevat myös kykyä uudistaa tavoitteitaan. (Henrivh 2018)

Entäpä jakaminen, jossa tietoa vaihdetaan, mutta sitä ei sovelleta heti? Sellaisia voivat olla projektisuunnitelmat, joita ei viedä heti käytäntöön. Osallistujat saavat tietopääomaa, mutta sitä ei heti hyödynnetä (Wegner 2011). Tämä voi olla tietoa, taitoja tai yhteyksiä, tai yhteisön maineeseen liittyvää etua, kuten tunnustuksen saamista tai strategista vaikuttamista. Toisaalta pääoma voi olla myös uudenlaista oppimispääomaa, eli muutosta kyvyssä oppia, opettaa ja käsitellä tietoa. (Wegner ym. 2011) Ammattikorkeakoulun projektitoimintaan osallistuminen voi tarjota näitä ulottuvuuksia sekä opiskelijoille, kehittäjille että yrityksille.

Arvoa tulosten viemisestä käytäntöön – tai suorituskyvyn parantamisesta ja tavoitteiden uudistamisesta

Toisinaan tietoa sovelletaan muuttamalla käytäntöä. (Wegner 2011). Tämä mahdollisuus saattaa kuitenkin vaatia tiettyä tilannetta, ja tieto voi olla hyvin arvokasta, vaikka sitä ei heti sovellettaisi tai se olisi vain varalla, esimerkiksi ensiaputaidot. (Wegner ym. 2011) Oppimisympäristöissä opiskelijaa voidaan evästää tiedolla, jota oppija soveltaa myöhemmin. Myös yritykset varustautuvat erilaisille selvityksillä lisätäkseen varmuutta.

Mutta entä kun uudet kokeilut ja työkalut eivät riitä, vaan halutaan myös parannusta todelliseen suorituskykyyn? Arvo on silloin kykyä tuottaa tulosta ja vaikutusta sellaisilla mittareilla, joilla on merkitystä asianomaisille ja sidosryhmille (Wegner ym. 2011). Tällainen kehittyminen mahdollistuu kehitysprojekteissa tai ainakin projekteissa, joiden toimintasuunnitelmaan sisällytetään palautteinen kehittäminen ja seuranta. Mittaamista eivät riittävästi palvele aina ulkoapäin tulevat indikaattorit, kun halutaan lisätä vaikutusta, joka koetaan merkitykselliseksi.

Arvoa syntyy myös, kun yksilöt tai yhteisöt kykenevät arvioimaan oppimisen lähtökohtia ja siihen liitettyjä tavoitteita, strategioita ja arvoja, ja kehittävät niitä tarpeen mukaan. Oppiva yksilö tai yhteisö pystyy yhdessä määrittämään mitä menestys heille merkitsee ja mikä on tavoittelemisen arvoista. (Wegner ym. 2011) Oppimisen tavoitteet kehittyvät. Tämä vaatii kuitenkin jo pitkäjänteisempää tavoitteellisuutta. Ammattikorkeakoulun oppimis- ja tutkimusympäristöissä tämä mahdollistuu, mutta vaatii laadukasta vuorovaikutusta ja tahtotilaa.

Kirjoittaja

Heidi Myyryläinen, TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä. iSEE– ja SEinHE-projekteissa hän suunnittelee oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat, opettajat, yritykset ja organisaatiot yhdessä voisivat luoda arvoa.


Lähteet

Wenger, E., Trayner, B., & de Laat, M. 2011. Promoting and assessing value creation in communities and networks: a conceptual framework. Rapport 18, Ruud de Moor Centrum, Open University of the Netherlands.

Linkit

LAB. 2021a. iSEE.  Innovating social entrepreneurship education. Hanke. [Viitattu 10.12.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/isee-innovating-social-entrepreneurship-education

LAB. 2021b. SEinHE. Developing social entrepreneurial skills in higher education. Hanke. [Viitattu 10.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/seinhe-developing-social-entrepreneurial-skills-higher-education

Kuvat

Henrivh. 2018. Nature. Pixabay. [Viitattu 16.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/photos/nature-horizontal-no-person-3242686/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *