Nyt on oikea hetki aloittaa vastuullisuudesta viestiminen pk-yrityksissä

Vuonna 2021 pk-sektorin vastuullisuustilannetta kartoittanut Elinkeinoelämän Keskusliiton (2021, 19) toteuttama pk-sektorin vastuullisuusbarometri osoitti, että osassa yrityksistä pidetään vastuullisuuden viestinnällistämistä haasteellisena. Myös rajalliset resurssit sekä osaamisen puute nousivat barometrissä esiin yhtenä yleisesti vastuullisuustyötä jarruttavana tekijänä.

Ulkopuolisen, vastuullisuusviestintään keskittyvän asiantuntijan rekrytointi ei todennäköisesti kipua kovinkaan korkealle monen pk-yrittäjän prioriteettilistalla. Näiden syiden vuoksi yritysten voi olla hyvin haastavaa hahmottaa oman toimintansa vastuullisuutta ja erityisesti niitä asioita, joista yrityksen sidosryhmille kannattaisi viestiä.

Suuriin yrityksiin kohdistuvat vastuullisuuspaineet ovat kiristyneet EU-lainsäädännön sekä uusien yhdenmukaisten raportointistandardien julkaisun myötä kuluneen vuoden aikana, ja vaikutukset valuvat väistämättäkin toimitusketjujen tarkastelun myötä edelleen palveluita ja tuotteita tarjoaville pk-yrityksille, joita sääntely ei vielä tällä hetkellä koske (EK 2022, 4).

Kiristyvän lainsäädännön myötä entistä useammat sidosryhmät odottavatkin nyt viestintää vastuullisuudesta pk-yrityksiltä. Aiheesta vaikeneminen ei tässä kohtaa ole oikea ratkaisu, sillä sekin saatetaan sidosryhmien taholta kokea kannanottona aiheeseen. Voidaankin siis todeta, että juuri nyt on todellinen ”golden hour” aloittaa vastuullisuudesta viestiminen myös pk-yrityksissä.

[Alt-teksti: kullanhohtoinen auringonnousu merenrannalla, aurinko näkyy rannan ruokojen välistä.]
Kuva 1. Juuri nyt on todellinen ”golden hour” aloittaa vastuullisuusviestintä pk-yrityksissä. (Cowley 2013)

Työvälineitä vastuullisuusviestintään

Syksyllä 2023 valmistuneessa opinnäytetyössä (Toivonen 2023) lähdettiin rakentamaan vastuullisuusviestinnän aiheita kysymällä niistä suoraan pk-yrityksen sidosryhmiltä. Pohjatyönä sidosryhmäkyselylle laadittiin listaus toimialakohtaisista olennaisuuksista. Kyselylomakkeella tiedusteltiin suoraan toimeksiantajayrityksen sidosryhmiltä, mistä vastuullisuuden osa-alueiden olennaisuuksista ne kaikkein eniten toivoisivat viestintää. Omaan toimintaan ja toimialaan liittyvien olennaisuuksien tarkastelu ja viestinnällisen keihäänkärjen teroittaminen yhdessä sidosryhmien kanssa onkin verrattain ketterä tapa lähteä suunnittelemaan omaa vastuullisuudesta kertovaa viestintää. Kaikkein yksinkertaisimmillaan tämä tapa vaatii ymmärrystä omasta toimialasta, tärkeimpien sidosryhmien tunnistamista sekä hieman perehtymistä varsinaisen kyselylomakkeen luontiin.

Tarja Isola (2022) on esitellyt yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa yhtenä tapana hankkia yritykseen vastuullisuusosaamista. Korkeakouluyhteistyötä voidaan hyödyntää myös apuna vastuullisuusviestinnän kehittämisessä. Tämän lisäksi hyvä tapa lisätä pk-yrityksen sisäistä kyvykkyyttä vastuullisuusviestintään on hankkia täydennyskoulutusta LAB-ammattikorkeakoululta. Tarjolla on useita eri tavoin rakentuneita koulutuksia, kuten esimerkiksi työpajoja, webinaareja tai perinteistä luokkahuonekoulutusta. Myös verkostoituminen muiden pk-yrittäjien kanssa kannattaa, sillä verkostojen avulla on mahdollista löytää sellaista osaamista, jota omassa yrityksessä ei ole.

Avaimet viestinnän kehittämiseen oman toimintaympäristön tuntemuksesta

Vastuullisuusviestintää varten ei siis tarvita välttämättä kalliita konsultteja tai raskaita toimenpiteitä. Oman toimialan tuntemus, kyky tunnistaa olennaisuudet omassa toiminnassa ja kyky nimetä kaikkein merkittävimmät sidosryhmät luovat jo hyvät lähtökohdat pk-yritykselle vastuullisuudesta viestimiseen. Mikäli yrittäjän oma runosuoni ei taivu viestintään, voi apuja tiedustella vaikkapa juuri korkeakoulujen suunnalta.

Kirjoittajat

Minna Toivonen valmistuu syksyllä 2023 tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Tarja Isola, KTM, AmO, työskentelee vastuullisen liiketoiminnan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoimintayksikössä.

Lähteet

Cowley, N. 2013. Meri, maisema, auringonlasku, ranta. Pexels. Viitattu 22.10.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/meri-maisema-auringonlasku-ranta-1192671/

Elinkeinoelämän Keskusliitto. 2021. Pk-vastuullisuusbarometrin tulokset. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa http://docplayer.fi/221484634-Pk-vastuullisuusbarometrin-tulokset.html

Elinkeinoelämän Keskusliitto. 2022. Vastuullisuuden EU-sääntely etenee – mihin pk-yritysten on varauduttava? Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://ek.fi/wp-content/uploads/2023/01/EK_Vastuullisuus_EU_ok.pdf

Isola, T. 2022. Kannattaako pk-yrityksen panostaa vastuullisuuteen? LAB Pro. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kannattaako-pk-yrityksen-panostaa-vastuullisuuteen/

Toivonen, M. 2023. Vastuullisuusviestintä: sidosryhmäkysely yritykselle Kalasydän Oy. Opinnäytetyö AMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.10.2023 Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/808298/Toivonen_Minna.pdf?sequence=2&isAllowed=y