Leveämmät hartiat tuo vastuulliselle matkailulle joukkovoimaa

Yhä useampi matkailija kiinnittää huomiota matkailun ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen (Business Finland 2021a). LAB-ammattikorkeakoulu on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on luoda uusi päijäthämäläistä vastuullista matkailua kehittävä toimintamalli. Näin voidaan vastata myös kuluttajien kasvaneeseen tietoisuuteen vastuullisista toimintatavoista.

Leveämmät hartiat -hankkeessa tuetaan päijäthämäläisiä pienyrityksiä kehittymään vastuullisiksi matkailutoimijoiksi. Hankkeen avulla vauhditetaan myös Visit Lahden / Lahti Regionin kehittämistyötä, joka tähtää alueellisen Sustainable Travel Finland -matkailusertifikaatin hankkimiseksi.

Toiminta-alueena on koko Päijät-Häme: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Hankkeen avulla kehitetään vastuullista matkailutoimintaa alueella, autetaan luomaan uusia vastuullisia matkailupalveluja ja tuotteistamaan niitä. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n rahoittama hanke sopii erinomaisesti Päijät-Hämeen alueelle, jossa Lahti on ollut Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.

Hankkeeseen kutsutaan mukaan kaikki vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä kiinnostuneet päijäthämäläiset matkailualan yrittäjät ja yritykset.

[Alt-teksti: Vanhaa metsää ja pitkospuut, aurinko siivilöityy paksujen runkojen välistä.]
Kuva 1. Leveämmät hartiat -hankkeessa tuetaan päijäthämäläisiä pienyrityksiä kehittymään vastuullisiksi matkailutoimijoiksi. (Kuva: Johanna Laine)

Merkki viestii vastuullisesta toiminnasta

Sustainable Travel Finland -merkki osoittaa matkailijalle yrityksen vastuulliset toimintatavat ja auttaa matkailijaa valitsemaan kestävästi toimivan palveluntarjoajan. Hankkeessa mukana olevat yritykset pääsevät tutustumaan STF-merkkiin sekä halutessaan ottamaan askelia kohti merkkiä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tukemana. Merkki itsessään on maksuton ja tarjoaa yritykselle konkreettisen työkalupakin kestävästä matkailusta. Visit Finland lupaa kaikille SFT-merkin saaneille yrityksille lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa. (Business Finland 2021b.)

Yrityksessä on saatettu jo tehdä hyvää työtä kestävien toimintamallien edistämiseksi, mutta sitä ei välttämättä ole osattu hyödyntää esimerkiksi yrityksen viestinnässä tai markkinoinnissa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat auttavat hankkeessa mukana olevia yrityksiä viestimään vastuullisuudesta ja hyödyntämään vastuullisuustekoja omassa markkinoinnissaan sekä tuotteistamaan uusia, vastuullisia matkailupalveluja.

FIBS ry:n julkaisemassa Yritysvastuu 2021 -tutkimuksessa ilmenee, että tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 100 % tunnistaa vastuullisuuden strategisen merkityksen liiketoiminnassaan. Vain harvat yrityksistä kuitenkin hyödyntävät vastuullisuutta toiminnan ja prosessien sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. (FIBS ry 2021.)

[Alt-teksti: Tammipuun lehvästöä sinistä taivasta vasten. Puusta irtoaa ja leijailee yksi lehti.]
Kuva 2. Hankkeessa mukana olevat yritykset pääsevät tutustumaan STF-merkkiin sekä kartoittamaan omaa vastuullisuustoimintaansa yhdessä opiskelijoiden kanssa. (Kuva: Johanna Laine)

Haasteena ekologinen kestävyyskriisi eli ilmastonmuutos

Tämän hetken suurin megatrendi on ilmastonmuutos. Sitran julkaiseman Megatrendit 2020 -selvityksen mukaan ekologisen kestävyyskriisiin vastaaminen edellyttää kulttuurin ja toimintatapojen muutoksia. Selvitys alleviivaa samaa asiaa kuin Yritysvastuu 2021 -tutkimus: ratkaisuja on jo olemassa, mutta nyt tarvitaan nopeita toimia kaikilta. Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen tilaisuudessa hallitusammattilainen Kirsi Sormunen puheenvuorossaan totesi, että muutosvauhti on jopa niin kova, että lainsäädännöllä ei ole mahdollisuuksia pysyä ajallisesti muutosten perässä (Sormunen 2021). Tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan rakentavat yritykset, jotka ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen ja ovat ottaneet sen osaksi strategiaansa. (Sitra 2021.)

Kirjoittaja

Tarja Isola (KTM) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa vastuullisen liiketoiminnan lehtorina sekä asiantuntijana Leveämmät hartiat -hankkeessa.

Lähteet

Business Finland. 2021a. Vastuullisen matkailun puolesta. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti

Business Finland. 2021b. Vastuullisen matkailun puolesta. Sustainable Travel Finland. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

FIBS ry. 2021. Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen tiivistelmä. [Viitattu 2.12.2021] Saatavissa: https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yritysvastuu-2021/

Sitra. 2021. Megatrendit 2020. [Viitattu 2.12.2021] Saatavissa: https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

Sormunen, K. 2021. Puheenvuoro Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen julkistamistilaisuudessa 2.12.2021.

Linkit

LAB. 2021. Leveämmät hartiat. Hanke. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/leveammathartiat

Visit Lahti. 2021. Matkaile vastuullisesti Lahden seudulla. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://visitlahti.fi/etusivu/nae-ja-koe/kestavamatkailu/

Business Finland. 2021b. Vastuullisen matkailun puolesta. Sustainable Travel Finland. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland