Luonto inspiraationa tuotesuunnittelussa 

Hiukka 2.0 hankkeessa on suunniteltu välineitä öljyntorjuntaan satamissa. Tuotteissa hyödynnettiin kierrätettyä hius- ja karvamateriaalista valmistettua hiukkamattoa. Yksi suunnitelluista tuotteista on väline öljyroiskeiden ja pilssiveden puhdistukseen veneessä. Tuotteen tuli olla ergonominen ja kompakti väline, luonnollisesta tai kierrätetystä materiaalista valmistettua. (LAB 2023.) Linkki Hiukka 2.0 -hankkeen projektisivulle.

Ensimmäinen materiaalivalinta oli puu, sillä luonnollisena materiaalina sen katsottiin sopivan visuaalisesti ja arvomaailman perusteella orgaaniseen hiukkamattoon. Puuta käytetään paljon satamissa ja veneissä, ja se sopii myös luontoon hyvin. Tässä tuotteessa se ei kuitenkaan osoittautunut kestäväksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. 

Öljyn kanssa tekemisissä oleva puu tulisi suojata pinnoittamalla. Lisäksi näin pienen tuotteen muotoilu tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen, jotta valmistus voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaalla tavalla. Sopivampi materiaali voisi olla esimerkiksi kierrätysmuovi tai puukomposiitti. Muovailtavuuden lisäksi ne kestävät paremmin kosteutta ja ovat helpompia puhdistaa.

Veneen pintojen puhdistukseen suunnitellun tuotteen luonnokset. Kuvattu tuotteen toiminnallisuus, imeytysmaton kiinnitystapa ja säilytyskotelo.
Kuva 1. Luonnos veneen puhdistusvälineestä (Kuva: Katriina Kuro) 

Biomimiikka

Tuotesuunnittelu lähti liikkeelle hiukkamaton kiinnitystavasta. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman helppo ja nopea kiinnitys, josta imeytysmatto olisi kuitenkin helposti irrotettavissa vaihtamista varten. Inspiraatio syntyi takiaisen mykeröistä, jotka tarttuvat helposti kiinni koukkupäisten väkästen ansiosta. Tarrapinnassa olisi vastaava rakenne, mutta sen on arvioitu tukkiutuvan helposti hiukkamatosta lähtevien irtohiusten vuoksi ja menettävän tarraominaisuutensa. Lopuksi sopiva rakenne löytyi metallisesta karstaharjaksesta, joka tarttuu hiukkamattoon kevyesti painamalla. Tarraan verrattuna pidemmät ja kovemmat harjakset eivät tukkiudu niin helposti irtohiuksista. 

Välineen muoto sai inspiraation aiemmin kerätystä taustamateriaalista, jonka perusteella ympäristönsuojelu on öljytorjunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Erityisesti linnuille öljy on vaarallista, sillä se voi vaikuttaa linnun lämmöneristykseen ja voi johtaa esimerkiksi kylmettymiseen. (Jokinen 2006.)

Piirretty luonnos silkkiuikuista. Kolme kuvaa silkkiuikun pään sivuprofiilista.
Kuva 2. Piirros silkkiuikusta (Kuva: Katriina Kuro) 
Luonnoksia veneen pintojen puhdistukseen suunnittelun välineen kahvoista, sivusta kuvattuna.
Kuva 3. Luonnoksia välineen kahvoista (Kuva: Katriina Kuro)

Myös välineen muodossa on hyödynnetty biomimiikkaa, eli haettu inspiraatiota luonnosta. (Fiorentino & Carlos 2017, 3–5). Mimiikan kohteena toimi silkkiuikun pään ja nokan sivuprofiili, minkä dynaamista muotoa on hyödynnetty suunnittelussa. Muoto näyttää siltä, että se pääsee sulavasti läpäisemään vedenpinnan. Se tuo mieleen myös pikaveneen nokkaosan, mikä sopi hyvin tuotteen käyttöympäristöön meri- ja satama-alueille. Orgaaninen pyöristetty muoto teki kahvasta myös hyvin käteen istuvan. Lopullisessa tuotteessa lintu ei kuitenkaan ole tunnistettavissa. 

Kävi hauska sattuma, kun silkkiuikku tuli muistuttamassa itsestään suunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Satama-alueella otettiin kuvia käyttöympäristöstä ja silloin silkkiuikku ui lähelle laituria. Se oli melkein symbolista, että inspiraation lähde oli tuotteen käyttöympäristössä.

Mallinnus veneen pintojen puhdistukseen suunnitellusta välineestä.
Kuva 4. Mallinnus veneen puhdistusvälineestä (Kuva: Katriina Kuro) 

Kirjoittajat

Katriina Kuro opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa teollista muotoilua. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat tällä hetkellä biotuotemuotoilu ja neuvostoliittoaikaiset avaruuden inspiroimat tuotteet.    

Paula Nurminen on teollinen muotoilija ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen jäsen. Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana ja on toiminut Hiukka 2.0 -hankkeessa projektipäällikkönä.  

Lähteet

Jokinen, T. (toim.) 2006. Öljyyntyneiden eläinten hoito. WWF Suomen raportti nro 24. PDF. Viitattu 25.6.2023. Saatavissa https://wwf.fi/app/uploads/s/f/d/juoymb5b6tm4jigtecypedg/lintuopas_06_suomi.pdf

Fiorentino, C. & Carlos, M.H. 2017. The Emerging Discipline of Biomimicry as a Design Paradigm Shift. The International Journal of Designed Objects. Vol. 8 (1). 1-15. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://doi.org/10.18848/2325-1379/CGP/v08i01/1-15

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Hiukka 2.0 – Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana. Viitattu 19.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/hiukka2