OpenCafe – digipedagogiikkaa vertaisoppimassa

LAB-ammattikorkeakoulun opettajien digipedagogista kehittymistä on tuettu tammikuusta 2020 alkaen vertaismentoroinnin keinoin. Mentoreiksi valittiin tehtävästä kiinnostuneita eri alojen opettajia. Opettajien avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka verkossa on ollut OpenCafe. Kohtaamisten sisällöt on teemoitettu opettajilta nousseiden tarpeiden pohjalta (LAB 2020).

Zoomissa kokoontuva OpenCafe on osa @Pedatiimin kehittämiä palveluja opettajille ja muulle henkilöstölle. Vertaismentorointi tukee korkeakoulupalvelujen tarjoamien sisäisten koulutusten ja digitaalisen oppimisen tiimin palvelujen kanssa opettajien digipedagogiikkaosaamisen vahvistamista (Digivisio 2030; Pennanen, Heikkinen & Tynjälä 2020).

[Alt-teksti: Piirroskuva kahvikupista, alla teksti OpenCafe.]
Kuva 1. OpenCafe-logo (Kuva: Julia Ojapelto 2020)

OpenCafe käytännössä

OpenCafe-tapaamisista tiedotetaan LABin henkilöstön intran tapahtumakalenterissa ja Yammerin LAB staff- ja OpenCafe-ryhmässä. OpenCafe-tapaamiset ovat kaikille avoimia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Tunnin mittaisia tapaamisia on 2–3 viikon välein eri viikonpäivinä ja eri aikoihin päivästä. Teemat koko vuodeksi suunniteltaviin tapaamisiin valitaan opettajien ajankohtaisten tarpeiden mukaan (kuva 2).

[Alt-teksti: Taulukko, jossa on listaus aiheista, esimerkiksi ryhmäytyminen, mobiilioppiminen ja opiskelijoiden aktivointi.]
Kuva 2. OpenCafe-teemat vuonna 2021.

Jokaisessa tunnin mittaisessa tapaamisessa on vertaismentoripari, joka alustaa teemaa ja fasilitoi eli ohjaa ryhmän toimintaa. Fasilitoinnilla tuetaan osallistujien verkostoitumista, osaamisen jakamista ja uuden oppimista muiden samoista teemoista kiinnostuneiden kanssa.

Kokemuksia vertaistuesta

Toimintaan osallistuneiden (n=12-28/tapaaminen) palautteen mukaan OpenCafe on tarjonnut uusille opettajille mahdollisuuden tutustua kollegoihin ja saada tukea oppimisen ohjaukseen verkossa vertaistoiminnan avulla. Alla olevissa osallistujien lausumissa näkyy OpenCafen ideologia yhdessä oppimisesta ja keskeneräisyyden hyväksymisestä sekä erilaisten osaamisten hyödyntämisestä yhteisen osaamisen edistämiseksi.

I will survive! Kiitos OpenCafe pelastussieluiset porukat. Olemme saaneet olla itsemme kokoisia, uteliaita & osaavia & silviisii. (OpenCafe -Yammer-ryhmä 21.5.2021)

Aamuinen ajankohta oli hyvä! Oli tosi inspiroivaa ja opin paljon uutta. — Arvostan suuresti, että jaoit osaamistasi muille. (OpenCafe -Yammer-ryhmä 20.4.2021)

Kirjoittajat

Tuula Hämäläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja fysioterapeuttikoulutuksen tutoropettajana sekä projektipäällikkönä ja @Pedatiimin vertaismentorina.

Julia Ojapelto työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa muotoilun graafisen suunnittelun lehtorina ja tutoropettajana sekä @Pedatiimin vertaismentorina.

Tarja Tolonen työskentelee lehtorina ja tutoropettajana sosionomikoulutuksessa sekä @Pedatiimin vertaismentorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

eAMK. 2021. Kehittyvä digimentorointi. [Viitattu 14.9.2021]. Saatavissa:  https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/digimentorointi/

Digivisio 2030. [Viitattu 14.9.2021]. Saatavissa: https://digivisio2030.fi/wp-content/uploads/Digivisio-2030.pdf  

LAB. 2020. @Pedatiimin kyselykooste 12.3.2020. Julkaisematon lähde.

Pennanen, M., Heikkinen H. L. T. & Tynjälä, P. 2020. Virtues of Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer-group Mentoring. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 64 (3), 355-371. [Viitattu 14.9.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202002172088