Opettajavaihto antoi uutta ajateltavaa

Olimme Erasmus+ -opettajavaihdossa Dar es Salaamin yliopistossa Tansaniassa viikon tammi-helmikuun 2023 vaihteessa. Viikon aikana keskustelimme sosiaalitieteiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa sekä globaaleista megatrendeistä että Suomen ja Tansanian sosiaaliturvajärjestelmien eroista.

Oli hätkähdyttävää huomata, miten eri tavoin samat ilmiöt vaikuttavat Suomessa ja Tansaniassa. Tansanialaiset opiskelijat haastoivat meitä tarkastelemaan myös omaa yhteiskuntaamme uusin silmin: opiskelijat kysyivät meiltä esimerkiksi, miksi Suomessa korruptio ei ole kovin yleistä, tai mikä vaikuttaa siihen, että Suomessa syntyvyys on laskussa. Tilanne Tansaniassa, jossa on 55 miljoonaa ihmistä, on päinvastainen.

Kuva 1. Taidetta seinässä Dar es Salaamissa. (Kuva: Mia Ikonen)

Myös esimerkiksi ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hyödyntäminen vaikuttavat hyvinvointiin eri tavoin: Tansaniassa lisääntyvä kuivuus ja tulvat vaikuttavat suoraan ihmisten elinkeinoihin, kun taas Suomessa vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi lisääntyvänä maahanmuuttona ilmastonmuutoksesta negatiivisista seurauksista kärsivistä maista.

Suomessa vaihdossa ollut tansanialainen opiskelija kertoi olleensa yllättynyt siitä, että Suomessa yksinäisyys on merkittävä sosiaalinen ongelma, ja kävimmekin keskustelua siitä, että meillä olisi opittavaa tansanialaiselle sosiaalityölle tyypillisestä yhteisötyön lähestymistavasta. Toisaalta Tansaniassa esimerkiksi kaupungistuminen aiheuttaa samankaltaisia sosiaalisia haasteita kuin Suomessa, kun perinteiset yhteisöt ja läheisverkostot muuttuvat. Maaseudun ikääntyvällä väestöllä ei ole enää ympärillään perheyhteisöä huolehtimassa, kun nuorempi polvi muuttaa maalta kaupunkiin.

Haasteet ovat siten myös yhteisiä, vaikka keinot vastata niihin ovat hyvin erilaisia. Myös lisääntyvä digitalisaatio, kuten älylaitteiden käyttö arjessa sekä sukupolvien välinen ero nähtiin yhteisenä.

Sanoista tekoihin

Dar es Salaamin kanssa on tehty jo yhteistä opiskelija- ja opettajavaihtoa, ja tälle haetaan nyt jatkorahoitusta. Tansanialaisille Lappeenrannassa olleille opiskelijoille harjoittelu työpaikoilla oli erityisen antoisaa, ja toisen maan sosiaaliturvajärjestelmästä käytännössä saatava kokemus on ollut arvokasta. Tätä yhteistyötä voitaisiin mielestämme syventää.

Tansanialaiset opiskelijat muistuttivat, että ongelmista keskustelemisen sijaan olisi tärkeää edetä niiden konkreettiseen ratkaisemiseen.   Yhteistyökumppanin Dar es Salaamin yliopiston kanssa kannattaakin pohtia mahdollisuuksia paitsi opiskelija- ja opettajavaihtoon myös yhteisiin käytännön tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Kirjoittajat

Mia Ikonen ja Taija Nöjd toimivat sosiaalialan lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella.