Erasmus+

4 artikkelia

Monimuotoiset intensiivikurssit lisäävät opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia opintojen aikana

Opiskelijat haluaisivat kansainvälistyä opintojensa aikana, mutta lukukauden mittaiset vaihto-opinnot eivät syystä tai toisesta ole mahdollisia. LAB-ammattikorkeakoulu on tunnistanut kansainvälistymisen tärkeyden ja kirjannut LAB 2030 -strategian […]