Opiskelijavaihdossa Manchesterin mehiläisten luona

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia ylempiä ammattikorkeakoulututkintovaihtoehtoja. YAMK-opinnot ovat oiva tapa haastaa itseään ja vauhdittaa omaa urapolkua. LAB-ammattikorkeakoulu kannustaa opiskelijoitaan vaihto-opintoihin, ja myös YAMK-opinnoissa opiskelijan on mahdollista suorittaa henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan räätälöidyt vaihto-opinnot. (LAB 2023a; LAB 2023b.)

Opiskelijavaihto on hyvä tapa saada uusia kokemuksia, laajentaa näkökulmaa sekä hankkia uusia tietoja ja taitoja, joista on hyötyä myöhemmin työuralla. Toisessa maassa asuminen on aina rikastuttava kokemus. Syksyllä 2023 YAMK-opintojen toteutuspaikaksi vaihtui historiaa ja kulttuuria täynnä oleva Manchester, kaupunki, joka tunnetaan mehiläisistään. Beswickin (2020) mukaan työmehiläinen on ollut Manchesterin symboli jo 1800-luvulta lähtien, jolloin kaupungin asukkaista suurin osa oli työläisiä. Työmehiläisestä muodostui kasvavan kaupungin maamerkki, ja näitä sympaattisia pörriäisiä on mahdollista bongata ympäri kaupunkia samalla tutustuen luonnonkauniiseen miljööseen (kuva 1).

Kuva 1. Manchester bee. (Kuva: Taija Meriläinen)

Työharjoittelujakso Salford Royal- sairaalassa

Manchesterin alueen terveydenhuoltojärjestelmä on jaettu eri kuntiin, joista Salford on osa Suur-Manchesteria. Salfordin alueen diabetestiimi hoitaa tyypin 1 ja 2 diabetesta sairastavia henkilöitä Salford Royal -sairaalan osastoilla sekä Salfordin alueen terveysasemilla. Näitä terveysasemia ovat mm:

 • Pre-pregnancy clinic
 • Diabetes care on the wards
 • (New) Type 1 clinic
 • Swinton, Pendleton & Eccles general clinic
 • Diabetes basics -group
 • Diabetes renal clinic
 • Triage
 • Pump clinic
 • (New) Joint cardio/diabetes clinic
 • Dietetic clinic
 • MDT foot clinic.

Diabetestiimi tarjoaa diabetesta sairastaville erilaisia omahoitoa tukevia koulutuksia. Näissä koulutuksissa on mahdollista päivittää osaamistaan sekä saada vertaistukea toisilta diabetesta sairastavilta. (Greater Manchester Integrated Care Partnership 2023; NHS 2023.) Diabetesta sairastavien kouluttaminen omahoitoon on julkisen terveydenhuollon kustannusten näkökulmasta järkevää. Mikä paremmin henkilö osaa hoitaa itseään, sitä vähemmän hän tarvitsee julkisen terveydenhuollon palveluita. Toki terveydenhuollon ammattilaista tarvitaan hoidon koordinointiin.

Kuva 2. Salford Royal -sairaala. (Kuva: Taija Meriläinen)

YAMK-opiskelijana University of Salfordissa

Salfordin yliopisto, University of Salford, on yksi LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneista. University of Salford tarjoaa vaihto-opiskelijoille monipuolisesti erilaisia opintokokonaisuuksia, jotka vaihtelevat tutkinto-ohjelman sekä lukukauden mukaan.

Syksyllä 2023 toteutuneella YAMK-tason opintoihin soveltuvalla Project management and methods of inquiry -kurssilla laadittiin omaan organisaatioon kehittämisehdotus ja siihen liittyvä projektisuunnitelma. Kurssi toteutettiin osittain etänä. (University of Salford 2023a; 2023b.) Kurssi oli haastava, mutta mielenkiintoinen jatkuvan kehityksen ja oppimisen näkökulmasta.

Kirjoittajat

Taija Meriläinen, kliininen asiantuntijaopiskelija (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulussa työskentelee sairaanhoitajana Harjun Terveys Oy:ssä, Lahdessa.

Heidi Häll työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutusohjelmassa sekä hyvinvointialan kansainvälisyyskoordinaattori.

Lähteet

Beswick, A. 2020. The story behind the Manchester bee and why its used everywhere in the city. Visitmanchester.com. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.visitmanchester.com/ideas-and-inspiration/blog/read/2020/03/the-story-behind-the-manchester-bee-and-why-its-used-everywhere-in-the-city-b1121

Greater Manchester Integrated Care Partnership. 2023. What is integrated care? Viitattu 12.12.2023. Saatavissa https://gmintegratedcare.org.uk/about/

LAB. 2023a. YAMK-tutkinnot. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/yamk-tutkinnot

LAB. 2023b. Kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto

NHS. 2023. Diabetes Service – Salford Royal, Salford Community. Northern Care Alliance. National Healthcare Service. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.northerncarealliance.nhs.uk/our-services/diabetes-service-1

University of Salford. 2023a. Become an international student. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.salford.ac.uk/international

University of Salford. 2023b. Project management and methods of inquiry for healthcare practice. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.salford.ac.uk/courses/single-module/project-management-and-methods-of-inquiry-for-healthcare-practice-level-7-30-credits