Optimoinnilla tehokkaampaa mainontaa ja parempia tuloksia

Google Ads -hakusanamainonta on kustannustehokas keino tavoittaa tietoa etsiviä tai ostoaikeissa olevia potentiaalisia asiakkaita. Kohderyhmän tavoittaminen vaatii kuitenkin hakusanakampanjan näkymisen mahdollisimman hyvällä sijoituksella Googlen hakutulossivulla. Käynnissä olevan hakusanakampanjan optimoinnilla ja suositusten käyttöönotolla korotetaan kampanjan optimointipisteitä ja sitä kautta kampanjan toimivuus tehostuu. Salas (2023) toteutti opinnäytetyössään lahtelaiselle kuntosaliyritykselle Google Ads -hakusanakampanjan ja optimoi sen toimivuutta kampanjan puolivälissä.

Optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla hakusanakampanjan toimivuutta ja tehokkuutta pyritään parantamaan. Optimointi koostuu neljästä osasta, joita ovat datan kerääminen, tulosten analysointi, tarvittavat toimenpiteet ja konkreettinen kehittäminen. Google Ads -mainosalusta kerää jatkuvasti dataa käynnissä olevasta hakusanakampanjasta. Kerätyn datan perusteella kampanjaa optimoidaan muun muassa muokkaamalla avainsanoja eli poistamalla toimimattomia avainsanoja ja lisäämällä uusia avainsanoja avainsanaluetteloon. Kampanjan toimivuutta parannetaan lisäämällä kampanjalle lisäelementtejä ja kohdistusmenetelmiä. Google Ads -hakusanakampanjan optimointi parantaa kampanjan laatua, mainosbudjetti käytetään tehokkaasti, kampanjan toimivuus tehostuu ja kampanjatavoite on mahdollista saavuttaa entistä paremmin. (Lahtinen ym. 2022, 219–220.)

[Alt-teksti: kaavakuva, keskellä optimoinnin osat ja ympärillä datan kerääminen, tulosten analysointi, toimenpiteet ja konkreettinen kehittäminen.]
Kuva 1. Optimoinnin osat. (Kuva: Ella Salas)

Optimointipisteet – mitä ne ovat?

Optimointipisteet ovat arvio siitä, kuinka hyvin käynnissä oleva kampanja toimii. Google Ads -mainosalusta antaa pisteet asteikolla 0–100, ja 100 prosentin optimointipisteet tarkoittavat, että kampanja toimii täydellä potentiaalillaan. Optimointipisteet lasketaan reaaliaikaisesti ja laskelma perustuu muun muassa tilastoihin, asetuksiin ja käynnissä olevan kampanjan tilaan. Mainosalusta antaa optimointipisteet kampanjalle asetettujen tavoitteiden perusteella. (Google Ads Ohjeet 2023a.)

Hakusanakampanjan optimointi suosituksien avulla

Hakusanakampanjan ollessa käynnissä Google Ads -mainosalusta tarjoaa suosituksia, joiden avulla kampanjaa optimoidaan. Suositukset perustuvat Google Adsin keräämään dataan käynnissä olevasta kampanjasta. Suositustyyppejä ovat mainokset ja niiden elementit, automaattiset kampanjat, hintatarjoukset ja budjetit, avainsanat ja kohdistus, korjaukset sekä mittaukset. Jokainen suositustyyppi sisältää lisäksi useita eri toimenpiteitä. Suositustyyppien tarkoitus on kaikilla sama eli nostaa kampanjan optimointipisteitä ja parantaa kampanjan toimivuutta. (Google Ads Ohjeet 2023b.)

Google Ads -hakusanakampanja optimointi on olennaisessa osassa kampanja toimivuuden tehostamista. Hakusanamainonnan optimointi on jatkuva prosessi ja optimointitoimenpiteitä tulisi tehdä tasaisin väliajoin kampanjan aikana. Optimointi mahdollistaa tehokkaamman mainonnan ja parempien tulosten saavuttamisen.

Kirjoittajat

Ella Salas valmistui vuoden 2023 joulukuussa LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden tradenomiksi.

Lotta Toivonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa markkinoinnin lehtorina ja Labtic-digimarkkinointitoimiston valmentajana.

Lähteet

Google Ads. 2023a. Ohjeet. Optimointipisteet. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://support.google.com/google-ads/answer/9061546

Google Ads. 2023b.Ohjeet. Suositustyypit. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://support.google.com/google-ads/answer/3416396

Lahtinen, N., Pulkka, M., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Helsinki: Alma Talent.

Salas, E. 2023. Google Ads -hakusanamainonta osana pienyrityksen digitaalista mainontaa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/814899/Salas_Ella.pdf?sequence=2&isAllowed=y