Tiimityö ja kyvykkyys ovat tulevaisuuden työntekijän tärkeimmät ominaisuudet

Lappeenrannassa järjestettiin 1.11.2023 tapahtuma Elinvoimaa Etelä-Karjalaan. TE25-uudistus haastaa maakuntaa entistä systemaattisempaan yhteistyöhön, ja nyt järjestetyssä tapahtumassa keskityttiin tiimityöhön ja psykologiseen luottamukseen sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Psykologinen luottamus lähtee rakentumaan, kun tiimi hoitaa työnsä systemaattisesti ajallaan ja juttelee keskenään. Luottamuksen syntyminen vaatii aina keskustelua myös muusta kuin työasioista. (Degerman 2023.)

Patrick Degerman on vuorikiipeilijä ja seikkailija, jonka kaikki retkikunnan reissut ovat alkaneet tiimin kasaamisesta ja tiimin luottamuksen kasvattamisesta. Degerman puhui elinvoimaseminaarissa psykologisen luottamuksen merkityksestä tiimityöskentelyssä. Kun kyseessä on elämä ja kuolema, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luottaa tiimiin 100-prosenttisesti. Täytyy tietää, mitä toinen ajattelee ja mitkä asiat ohjaavat hänen valintojaan. Ja vaikka elinvoimatyössä ei olekaan onneksi kysymys elämästä ja kuolemasta siinä hetkessä, on tulevaisuuden kannalta erittäin kriittistä, että tiimit toimivat samoilla säännöillä kohti yhteistä maalia. (Degerman 2023.)

Kyvykkyys on työelämän uusin elinehto

Emilia Laapio-Rapi (2023) kertoi tulevaisuuden osaamistarpeista, joissa yksi termi korostuu yli muiden. Se on kyvykkyys. Muutosvauhti, johon olemme viime vuosien työelämässä saaneet tottua, on tullut jäädäkseen tai jopa kiihtyäkseen. On siis selvää, ettei yksikään koulu tai oppilaitos voi opettaa kaikkea sitä oppilailleen, vaan osaamisessa korostuvat jatkuvan oppimisen taidot ja kyvykkyys. Kyvykkyydellä tarkoitetaan keinoja sopeutua muutokseen, hahmottaa isoja kokonaisuuksia, mutta myös kykyä tarttua toimeen (Laapio-Rapi 2023).

[Alt-teksti: suuressa esitystilassa nainen näyttöseinän edessä, seinällä lukee osaaminen tulevaisuuden työelämässä.]
Kuva 1. Emilia Laapio-Rapi hahmotteli tapahtumassa työelämän muutostrendejä. (Kuva: Emma Latvala)

Työnantajat ja työelämä ylipäätään ovat kohdanneet viime vuosien aikana uuden ilmiö, joka on työn arvon muutos. Uusi sukupolvi ei enää samalla tavalla sitoudukaan vakituisiin työsuhteisiin tai virkoihin, vaan he haluavat itse valita milloin ovat töissä ja milloin vapaalla. Tämä haastaa myös työnantajia uusiin toimintamalleihin ja uudenlaiseen osaamiseen. Ei siis riitä, että työelämän vaativuus kasvaa ja tarpeet muuttuvat, vaan lisäksi tulee huomioida työntekijöiden tarpeiden muutos.

Kyvykkyys, etenkin muutoskyvykkyys voisikin olla termi, joka yhdistää tulevaisuuden osaamistarpeet niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Yhdessä tiiminä tekemällä tulee olemaan myös Etelä-Karjalan uusi työntekomuoto.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Degerman, P. 2023. Esitys tapahtumassa Elinvoimaa Etelä-Karjalaan. 1.11.2023. Lappeenranta.

Laapio-Rapi, E. 2023. Esitys tapahtumassa Elinvoimaa Etelä-Karjalaan. 1.11.2023. Lappeenranta.