Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: ”Vertaiselta viesti välittyy paremmin”

Kuntien osallisuustyö ja yksi sen toteutustavoista, osallistuva budjetointi ”osbu” ei ole ainoastaan kuntaorganisaation asia. Osbu on yhteinen ponnistus, joka kerää parhaimmillaan yhteen kuntapäättäjät, viranhaltijat, asukkaat sekä alueella toimivat yhdistykset, yhteisöt ja yritykset. Toteutustapoja on yhtä monia kuin osbuja, joten tässä blogikirjoitusparin ensimmäisessä osassa tutustutaan muutamiin toteutuksiin ja niiden roolituksiin asukkaiden näkökulmasta. Kuntien asiantuntijoiden näkökulmaan voit tutustua artikkelista Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: Kuntien asiantuntijat esiin.

Kuva 1. Arjen kohtaamisissa on voimaa myös poikkeusolojen osallisuustoiminnassa (Kuva: Pixabay / CC0)

Kuva 1. Arjen kohtaamisissa on voimaa myös poikkeusolojen osallisuustoiminnassa (Kuva: Pixabay / CC0)

Vertaansa vailla

Vertaistoimijoilla on tärkeä rooli osbuissa. Niin sanottu puskaradio on usein erityisen toimiva foorumi uusien ideoiden ja toimintamallien levittämiseen. Tuusulassa päätettiin juuri osbun kolmas kierros ja kuten yhteisömanageri Katja Repo toteaa, ”viesti menee varmasti paremmin perille, kun se tulee toiselta asukkaalta, eikä meiltä kunnan toimijoilta” (Repo 2020).

Lahdessa toteutettavassa OmaLahti-osbussa kaupungin organisaatiota tukee ja vahvistaa 12 aktiivista asukasta eli tutummin hankekummia, jotka toimivat omilla suuralueillaan tai koko kaupunkitasoisesti. Kummien tehtävä on levittää tietoa osbu-kokeilusta ja innostaa oman asuinalueensa asukkaita ideoimaan ja kehittämään. Toiminta on hyvin vapaamuotoista ja kummien tukena toimii kaupunkiorganisaation osallisuuskoordinaattori.

Ville-Veikko Vesala, yksi Itäisen suuralueen hankekummeista, tiivistää ajatuksensa hankekummiudesta näin: ”Hain mielenkiinnosta mukaan toimintaan, vaikka osallistuva budjetointi ei ollut minulle entuudestaan tuttua. On ollut mukavaa olla mukana Lahden osbun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Odotan innolla seuraavia vaiheita.” (Vesala 2020.) Lahdessa asukkaat antoivat juuri päättyneessä ideointivaiheessa 713 ehdotusta. Seuraavaksi Vesala ja muut hankekummit pääsevätkin mukaan yhteiskehittämisvaiheeseen, jossa he tukevat asukkaita ja kaupunkia hiomaan jatkoon selvinneet ehdotukset syksyn äänestystä varten.

Osbua laajalla rintamalla

Suoran osallistumisen eli prosessin suunnitteluun tai toteutukseen osallistumisen tai esimerkiksi valmiiseen prosessiin ideoimalla tai äänestämällä osallistumisen välimaastoon jää myös muita tapoja osallistua. Teemasta ja toteutustavasta riippuen osbuissa on usein mukana myös joukko erilaisia yhdistyksiä ja muita paikalliskehittämisestä kiinnostuneita sidosryhmiä. Kullakin toteuttajapaikkakunnalla on oma tyylinsä. Turun Asukasbudjetti -nimellä kulkevassa osbussa kaupunki tekee yhteistyötä järjestöjen ja aktiivisten asukkaiden, Nappinaapureiden, kanssa. (Niskala 2020; Turun kaupunki. 2020). Tampereen toteutetaan Mun Tampere-osbua parhaillaan laajalla rintamalla. Mukana ovat niin kaupungin omat toimijat kuin asukkaat, joista erityisroolissa ovat nuoret. Teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi. Oppilaat, opettajat sekä Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti ovat olleet mukana kehittämässä, viestimässä, ideoimassa ja osin arvioimassa annettuja ideoita. (Tampereen kaupunki 2020.)


Asukkailla on monenlaisia mahdollisuuksia osallistua oman kotikuntansa kehittämiseen esimerkiksi osbun kautta. Erilaisiin toteutuksiin kannattaa tutustua ja ammentaa niistä ideoita omaan osallisuuteen. Oman näköinen tapa on varmasti olemassa. Kuntien kannalta tilanne on kiinnostava. Jos ne onnistuvat kokoamaan alueen erilaiset toimijat, voidaan ristiinpölyttää ideoita ja luoda uusia käytänteitä.

Kirjoittaja

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa, ja projektipäällikkönä kansainvälisessä EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa, joka kokoaa 17 toimijaa kuudesta maasta kehittämään osallistuvaa budjetointia kunnissa. Suomesta mukana LAB-ammattikorkeakoulun EmPacitiimin lisäksi Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto.

Lähteet

Niskala, A. 2020. Osbu vaatii tosiaan työtä monella tapaa. Turussa teemme yhteistyötä järjestöjen ja asukasaktiivien kanssa. @stadiluotsit tapainen osaajaverkosto olisi hienoa saada myös Turkuun. Ehkä vuonna 2021? Twiitti 22.4.2020. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavissa: https://twitter.com/AnriNiskala/status/1252853920755355648

Repo, K. 2020. Katja Repo, yhteisömanageri, Tuusula. Osbu käytännössä Tuusulassa. Esitys EmPacin Train the Trainer -koulutustilaisuudessa 15.4.2020.

Tampereen kaupunki. 2020. Tampereella osbua toteuttaa iso joukko ihmisiä. Kaupungin aluekoordinaattorit aktivoivat alueverkostoja, opettajat oppilaita ja nuorisopalvelujen henkilöstö nuoria. Nuorisovaltuuston ja Lasten Parlamentin nuoria on myös mukana mm. viestinnässä ja osbu-ideoiden arvioinnissa. Twiitti 22.4.2020. [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://twitter.com/Tamperekaupunki/status/1252879875859312654

Turun kaupunki. 2020. Turussa Nappi Naapureita. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavissa: http://www.turku.fi/asukasbudjetti-nappi-naapuri

Vesala, V-V. 2020. Ville-Veikko Vesala, Hankekummi, Lahti. Sähköpostihaastattelu 25.5.2020.

Linkit

Linkki 1. LAB Focus. 2020. Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: Kuntien asiantuntijat esiin. Blogikirjoitus 11.6.2020. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/osallisuustyosta-loytyy-rooli-jokaiselle-kuntien-asiantuntijat-esiin/

Linkki 2. Tuusula. 2020. Tervetuloa kehittämään Tuusulaa. Tuusulan kunta. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavissa: https://osallistu.tuusula.fi/

Linkki 3. Lahden kaupunki 2020. OmaLahti -osallistuvabudjetointi. Lahden kaupunki. [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/paatoksenteko/osallistujavaikuta/osallistuva-budjetointi

Linkki 4. Turun kaupunki. 2020. Asukasbudjetti. Turun kaupunki. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavissa: https://www.turku.fi/asukasbudjetti

Linkki 5. Tampereen kaupunki 2020. Mun Tampere -osallistuvabudjetointi. Tampereen kaupunki. [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://mun.tampere.fi/?locale=fi

Linkki 6. EmPaci-projekti. 2020. EmPaci Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: http://empaci.eu/

Linkki 7. LAB. 2020. Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region (EmPaci). LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/empowering-participatory-budgeting-baltic-sea-region-empaci

Kuvat

Kuva 1. Pixabay. 2020. 5688709. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/miesten-naisten-vaatteet-pari-2425121/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajatus aiheesta “Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: ”Vertaiselta viesti välittyy paremmin””