EmPaci

7 artikkelia

Tukea osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja toteutukseen Train the Trainer -videoilla

Osallistuvaa budjetointia tai ”osbua”, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan suoraan oman kotikuntansa talouteen ilman politiikkaa ja vaaleja, toteutetaan parhaillaan Suomessa monin paikoin ja hyvin monin erilaisin […]

Suomalaiskaupungit osallistuvan budjetoinnin pyörteissä: uudelle kierrokselle Riihimäellä

Suomesta on parhaillaan otollinen tilanne ammentaa osallistuvan budjetoinnin ”osbun” osaamista myös muiden iloksi, sillä lukuisat suomalaiskaupungit ovat toteuttamassa sitä. Osbussa asukkaat otetaan mukaan päättämään oman […]

Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: ”Vertaiselta viesti välittyy paremmin”

Kuntien osallisuustyö ja yksi sen toteutustavoista, osallistuva budjetointi ”osbu” ei ole ainoastaan kuntaorganisaation asia. Osbu on yhteinen ponnistus, joka kerää parhaimmillaan yhteen kuntapäättäjät, viranhaltijat, asukkaat […]