Ota käyttöön opintojakso luovista menetelmistä dementiaa sairastavan kohtaamiseen!

Lääkkeettömistä hoitomuodoista erityisesti musiikki ja yksilöllinen kohtaaminen ovat Muistiliiton teettämän tutkimuksen (Tuomikoski ym. 2018) mukaan erityisen hyödyllisiä haastavan käyttäytymisen lieventämisessä muistisairautta sairastavan ihmisen kohdalla. Ahdistuneisuus, aggressiivisuus ja levottomuus on mahdollista vähentyä ilman lääkkeitä, kun ihminen kohdataan kunnioittavasti ja hän saa mielekästä tekemistä. Musiikki voi saada aikaan mielihyvää ja monenlaista kognitiivista ja sosiaalista elpymistä, kuten tällä videolla käy Henry-nimiselle miehelle hoivakodissa.  

Kurssin sisältö ja harjoitukset hyödynnettävissä vapaasti 

Luovia työmenetelmiä dementiaa sairastavan kohtaamiseen voi opetella tuoreella 5 op laajuisella opintojaksolla ”Creative Interaction with Individuals Living with Dementia”. Opintojakso pilotointiin syksyllä 2019 iConnect-hankkeessa neljässä eurooppalaisessa korkeakoulussa: University of Applied Science Utrecht (Hollanti), LAB-ammattikorkeakoulu (Suomi), University of Ioannina (Kreikka) ja Udine University (Italia). Tämän jälkeen opintojakso muokattiin lopulliseen muotoonsa vuoden 2020 aikana. Opintojakson tavoitteet (tiedot, taidot, asenteet), sisällön kuvaus ja harjoituskokonaisuudet ovat saatavissa opettajan käsikirjassa iConnect-hankkeen sivuilta.  

Opintojakso soveltuu sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoille ryhmämuotoisesti opiskeltavaksi tai itsenäiseen perehtymiseen työelämässä jo toimiville. Sivusto on laadittu valmiin kurssin muotoon, joten opettajan ei tarvitse siirtää materiaaleja omalle kurssipohjalleen, vaan hän voi ohjata opiskelijat avaamaan tehtävänannot, materiaalit ja linkit kyseiseltä sivulta. Oppimistehtävien palautuksille voi avata oman kurssipohjan esimerkiksi oppilaitoksen omassa Moodlessa.  

iConnect-hankkeen logo.
Kädet yhdessä.
Kuva 1. iCONNECT – Intergenerational contact between students and people with dementia through creative education oli Erasmus+ rahoitteinen, kolmivuotinen hanke (2017–2020). Hankkeen tavoitteena oli tukea muistisairauksia sairastavien ihmisten osallisuutta ja motivoida sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita vanhustyön pariin hyödyntäen luovia työmenetelmiä. (Kuva: iConnect)

Ryhmämuotoinen toteutus syventää oppimista 

Tarkoitus on, että ymmärrys dementiasta ja osaaminen luovista menetelmistä nivotaan kurssilla yhteen. Syventävä oppiminen tapahtuu sekä luokkatilanteissa että aidoissa asiakastilanteissa. Oppilaitoksella on hyvä olla mukana innostava työelämän yhteistyökumppani, jonka kanssa käytännön oppimiskokonaisuus toteutetaan. Pilottiopintojaksolle osallistuneet suomalaiset opiskelijat pitivät käytännön ohjausosuutta opintojakson tärkeimpänä osana (Kuvajainen 2019). Myös hollantilaiset, kreikkalaiset ja italialaiset opiskelijat pitivät kurssin käytännöllisyydestä (Ouderenfonds 2020). 

Opintojakso ei ole vain tietoa, vaan erityisen tärkeässä osassa oppimista on oman luovuuden herättely sekä empatiakokemusten saaminen muistisairaan ihmisen kokemusmaailmasta. Tämä tapahtuu toiminnallisesti ja harjoituksista yhteisesti keskustellen. Siksi opintojakson lähiopetuksena toteutuneet ohjaustunnit olivat erityisen tärkeässä roolissa. Opintojakson aloituskerralle opiskelijat ottivat mukaan valokuvan jostakin heille merkityksellisestä vanhasta ihmisestä, ja useimmilla se oli oma isovanhempi. Sillan luominen eri sukupolvien välille ja esimerkiksi 90-vuotiaan toimintakykyyn eläytyminen luovan harjoituksen avulla oli monelle opiskelijalle liikuttava hetki. Opintojakson luovissa osuuksissa tutustutaan musiikin, kuvallisen ilmaisun, leikin ja pelien sekä draaman hyödyntämiseen asiakastyössä. Dementiasta käsitellään diagnostiikkaa, dementiaa sairastavan kohtaamista, muistelua ja validaatiota. Opintojaksoa voi käyttää joko sellaisenaan tai soveltaa tarkoituksenmukaisesti osina. 

Kirjoittajat 

Minna Kuvajainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla ja toimi asiantuntijana iConnect-hankkeessa.  

Sari Lehtinen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla ja toimi asiantuntijana iConnect-hankkeessa. 

Lähteet 

Kuvajainen, M. 2019. Luovaa toimintaa muistisairauksia sairastavien ihmisten kanssa – iConnect Finland 2019. LAB_Health. 30.12.2019. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=GRnFYKCrWxs 

Ouderenfonds 2020. iConnect: learning creative methods to interact with older people with dementia. Project iConnect. 17.8.2020. Stichting Nationaal Ouderenfonds. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=5k_9qfxaEaE&feature=youtu.be  

Tuomikoski, A., Parisod, H., Oikarainen, A., Siltanen, H. & Holopainen, A. 2018. Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavan haasteelliseksi koettuun käyttäytymiseen -raportti järjestelmällisten katsausten katsauksesta. Muistiliiton julkaisusarja 1/2018. [Viitattu 4.8.2019]. Saatavissa: https://www.muistiliitto.fi/application/files/9515/6223/6595/Katsaus_laakkeettomat.pdf 

Linkit 

Linkki 1. Dodson, S. 2012. Alive Inside Clip of Henry. 7.4.2012. Ote dokumentista Rossato-Bennett, M. Alive Inside. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa:  https://www.youtube.com/watch?v=QG7X-cy9iqA&t=9s  

Linkki 2. iConnect. 2020. TEACHER MANUAL – Creative Interaction with Individuals Living with Dementia. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: https://drive.google.com/file/d/1sduMy90DYNDu_Hdi3lp8Sj30vpK84TRB/view  

Linkki 3. Connect. 2018. The Online iCONNECT module. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa:  https://iconnectdementia.eu/courses/moodle-registration  

Kuva 

Kuva 1. iConnect. 2020. Connect-hankkeen ja Online-opintojakson logo. Julkaisematon. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *