Päijät-Hämeen living lab kalan sivuvirtojen parissa

Waste4Soil-hanke järjesti Kalan sivuvirrat haltuun -workshopin 28.5.2024 Lahden Sibeliustalossa. Hankkeessa tutkitaan ja edistetään elintarviketeollisuuden sivuvirtojen kaupallista hyödyntämistä. Ensisijaisesti pyritään kehittämään maanparannusaineita. Päijät-Häme on yksi hankkeen living lab -alueista, ja sen tutkittavat sivuvirrat ovat kauran kuori, panimoteollisuuden mäski ja kalat. LAB koordinoi hankkeen living lab -toimintaa maakunnassa.

Linkki Waste4Soil-hankkeen nettisivuille.

17 henkilöä Lahden Sibeliustalon vieressä, taustalla Vesijärvi. He osallistuivat workshop-tilaisuuteen.
Kuva 1. Kalaworkshopin osallistujat yhteiskuvassa. (Kuva: Luca Eskelinen).

Kalankasvatus Suomessa

Kalankasvatuksessa Suomessa on käytössä kolme tuotantotapaa: läpivirtaus, merikasvatus ja kiertovesikasvatus (RAS). Tämänhetkinen suuntaus on kehittää ympäristöystävällisempiä maalle rakennettuja kiertovesilaitoksia (Hansa Engineering 2024). Tuotantomäärien ja uusien laitosten perustaminen on vahvassa kasvussa, ja ympäristölupia on myönnetty suurille hankkeille, joista kaikki eivät vielä ole tuotannossa (Pulkkinen 2024).

Taka-alalla esitystä pitämässä tutkija Jani Pulkkinen, etualalla workshopin osallistujia istumassa pöydän ääressä.
Kuva 2. Yleisö kuuntelee keskittyneenä Luken tutkija Jani Pulkkisen esitystä. (Kuva: Luca Eskelinen).

Päijät-Hämeen kalasivuvirrat

Finnforel Oy:n uusi kalanpoikaskasvattamo on rakentumassa Hollolan Hatsinassa. Kokonaisuuteen tulee 25 allasta, jotka ovat 20 metriä pitkiä. Tavoitteena on myydä mätiä muille toimijoille (Enlund 2023.). HTM Yhtiöt Oy:llä on ollut suunnitteilla suuri sisätilojen kalankasvattamo Heinolaan Stora Enson entisen aaltopahvitehtaan tiloihin. Hanke on saanut 3 miljoonan kalan tuotantoluvan, mutta yhtiö tavoitteli 5 miljoonan kilon volyymiä. Hankkeen käytännön toteutus on viivästynyt (Niemi 2023.). Kalankasvattamon tuottamat sivuvirrat ovat hiilidioksidi, poistovesi, liete, veri ja perkeet, joista voidaan tuottaa hiiltä, kierrätysravinnetta, proteiinia ja rasvaa.

Päijät-Hämeessä merkittävän sivuvirran muodostavat myös hoitokalastuksessa saadut luonnonkalat Vesijärvestä ja Kymijärvestä. Vuosittainen saalis on noin 100 000 kg, josta valtaosa toimitetaan Labio Oy:n biokaasutuotantoon (Rajala 2024). Suuriin sivuvirtoihin kuuluu myös maahantuotu lohi, jota käsitellään Päijät-Hämeessäkin, ja siitä syntyneet perkuujätteet ovat hyödynnettävissä. Yleisesti kalan sivuvirtojen hyödyntämistä estävät pienet kertaerät ja usein myös ajankohtien epäsäännöllisyys, jolloin kerääminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Vuositasolla niistä saattaa kuitenkin kertyä merkittäviä määriä sivuvirtoina.

Joonas Rajala workshop-kokoushuoneen puhujapöydän takana.
Kuva 3. Joonas Rajala Lahden kaupungilta kertoo kestävästä hoitokalastuksesta. (Kuva: Luca Eskelinen).

Sivuvirrat haltuun living lab -yhteistoiminnalla

Hankkeen living lab -toiminta on alkanut kalan ympärillä, ja siihen on jo saatu syntymään paikallista hankesuunnittelua ja rahoitushakua. Merkittävää on, että alueen toimijat ottivat kalan sivuvirtaidean heti omakseen, ovat aktiivisia keskustelussa ja tiedon välityksessä ja ovat tuoneet omia kontaktejaan muiden käyttöön. Kiertotalouden kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että materiaalivirtojen kehittämistoimet ulottuvat tuotteen koko elinkaaren ajalle ja että sivuvirrat pyritään hyödyntämään mahdollisimman korkealla arvoketjussa. Päijät-Hämeen Waste4Soil Living Lab on innovaatioympäristö, jossa innovaatiovirtoja on avattu mahdollisimman monelle sidosryhmälle optimaalisen lopputuleman takaamiseksi.

Kirjoittaja

Anne-Marie Tuomala toimii Waste4Soil-hankkeen projektipäällikkönä ja ympäristöteknologian lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikössä.  Hänellä on vuosikymmenten kokemus kansainvälisten TKI-hankkeiden rahoitushausta ja toteutuksesta.

Lähteet

Enlund, T. 2023. Finnforelin kalanpoikaskasvattamo pian käyttövalmis Hollolassa – altaissa ui jo satoja tuhansia sinttejä. Yle Uutiset 3.2.2023. Viitattu 1.6.2024. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20020164

Hansa Engineering. 2024. Kalankasvatus ja kiertovesikasvatus RAS. Viitattu 1.6.2024. Saatavissa https://hansa-engineering.se/fi/ratkaisut/fiskodling-och-recirculating-aquaculture-systems-ras/

Niemi, J. 2023. Kiertovesilaitos siirtyi odottamaan toteutusta. Heinolan Uutiset 31.5.2023. Viitattu 1.6.2024. Saatavissa https://heinolanuutiset.fi/kiertovesilaitos-siirtyi-odottamaan-toteutumista/

Pulkkinen, J. 2024. Kalankasvatuksen sivuvirrat. Puheenvuoro Kalan sivuvirrat haltuun -workshopissa 28.5.2024.

Rajala, J. 2024. Kestävä hoitokalastus ja saaliin hyötykäyttö Lahdessa. Puheenvuoro Kalan sivuvirrat haltuun -workshopissa 28.5.2024.

Linkit

Waste4Soil-hanke. 2024. Turning food waste into sustainable soil improvers for better soil health and improved food systems. Viitattu 31.5.2024. Saatavissa https://waste4soil.eu/