Päijät-Hämeen yritykset ajan hermolla ‒ tekoälystä voimaa liiketoiminnan kasvuun

Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan työntekoa nopeassa tahdissa. Tekoälyllä voi tehostaa työtään kaikessa, mitä tehdään tietokoneella. Vaikka esimerkiksi markkinointi on kokenut isoja muutoksia ennenkin, generatiivisen tekoälyn kehittymisen vauhti on ennennäkemätön ja vaikutuksiltaan tähän mennessä suurin. Käyttökohteita on valtavasti ja kehitys on tuonut myös lukuisia uusia työtehtäviä ja titteleitä. On tärkeää huomioida eettiset näkökulmat ja tietoturva generatiivisen tekoälyn käytössä. Tekoälyn hyödyntämisestä vastaa aina ihminen, ja käyttö on hyvä aloittaa asioista, joista on jo ennestään tietoa. (Bono 2024.)

Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanke järjesti helmikuussa 2024 tapahtuman, joka kokosi Suomen Moottoripyörämuseon Ace Cafelle täyden salin Päijät-Hämeen alueen yritysten edustajia. Tapahtuma käynnisti hankkeen toimenpiteet, jotka tähtäävät päijäthämäläisten yritysten osaamisen kehittämiseen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä erityisesti markkinointiin, asiakaspalveluun, myyntiin, viestintään, sisäiseen toimistotyöhön ja TKI-toimintaan (LAB 2024). Tarve tapahtumalle nousi Lahden seudun kehitysyhtiö LADECin sekä LAB-ammattikorkeakoulun järjestäjähankkeiden yritysasiakkaiden tarpeista kuulla tekoälyn nykytilasta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista.  

[Alt-teksti: kokous avarassa tilassa, jonka seinällä lukee ace cafe lahti.]
Kuva 1. Kimmo Seppänen avasi tapahtuman Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. (Kuva: Ninni Andelin)

Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanketta toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hankkeen rahoitusviranomainen on Päijät-Hämeen liitto ja sitä rahoitetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (EAKR) -ohjelmasta. (LAB 2024.) Tapahtumapalautteen mukaan osallistuneet yritykset saivat mielenkiintoisen näkymän generatiivisen tekoälyn nykytilaan ja kehitykseen sekä käytännön mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä.

Tekoälyn tuomat käytännön hyödyt kiinnostivat yrityksiä

Tapahtumassa kokeneet digiosaajat jakoivat tietoaan ja kokemuksiaan siitä, kuinka generatiivinen tekoäly voi muuttaa liiketoimintaa, tehostaa prosesseja ja avata uusia mahdollisuuksia innovaatioille. Aamupäivän aikana kuultiin kiinnostavia esityksiä: Elina Bono Sherpasta esitteli katsauksen tekoälyn hyödyntämiseen ja tulevaisuuden näkymiin, Mika Wahlman PC-avusta valotti tekoälyn roolia pk-yrityksen kasvun ajurina erityisesti korostaen sen merkitystä markkinoinnin tehostajana. Marko Valkonen Maisti Digitalista päätti tilaisuuden esittelemällä uusia suuntia yrityksille tekoälyn mahdollisuuksien valossa.

Tekoälyn käyttö liiketoiminnassa sekä sen hyödyt, haasteet, riskit ja mahdollisuudet synnyttivät vilkasta keskustelua tapahtuman aikana. Ohjelman jälkeen käytiin aktiivista vuoropuhelua päivän aiheista, ja yrityksille annettiin mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa järjestetään yrityksille valmennusohjelmia, joiden aiheista Ninni Andelin LAB-ammattikorkeakoulusta kertoi yrityksille. Valmennusohjelman ensimmäinen kevään 2024 toteutus varattiin tapahtumassa täyteen. 

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa.

Lähteet

Bono, E. 2024. Sherpa. Tekoäly 2024. Esitys tapahtumassa Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Lahti. 22.2.2024.

LAB. 2024. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekoalysta-tehokkuutta-ja-asiakkuuksia