Päijät-Hämeessä kehitetään pyöräily-ystävällisiä matkailupalveluja

Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti tarkasteltuna eräs matkailun merkittävimpiä kasvualoja. Siihen liittyvässä elämyksessä keskeistä on kokonaisvaltainen hyvinvointikokemus, jossa yhdistyvät sekä fyysinen että psyykkinen hyvä olo. (Business Finland 2021a.) Pyörämatkailussa psyykkistä hyvinvointia voimistavat muun muassa viihtyisä ympäristö, raikas ilma, nähtävyydet ja kokemuksen sosiaalisuus. Kun tähän lisätään ekologisen liikkumisen ja lähimatkailun elementit, on helppo ymmärtää, miksi se on alkanut herättää kiinnostusta myös liiketoiminnan teemana.

Pienet merkitykselliset asiat

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n elokuussa käynnistyneen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan elinvoimaisuutta haetaan teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen keinoin. Teemapohjaisuudella viitataan tässä kaikkiin sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin, joissa huomioidaan erikseen pyörällä liikkuvan asiakkaan näkökulma.

Pyörämatkailuun perehtymättömän yrittäjän näkökulmasta saattaa vaikuttaa siltä, että pyörällä liikkuvalla asiakkaalla on outoja tai ainakin kovin epäoleellisia kysymyksiä. Löytyykö hotellista fillareille turvallinen säilytystila? Onko saatavilla jalkapumppu, jolla voi tarkistaa ilmanpaineet? Olisiko mahdollista ostaa pesulapalvelua yhden yön yli kestävällä vierailulle? Entä, saako aamiaiselta pakata itselleen mukaan eväsleivät seuraavan päivän taipaleelle?

[Mies ja nainen ajavat pyörillä kesäisenä päivänä kahvila-alueen edessä.]
Kuva 1. Pyörämatkailija valitsee taukopaikkansa usein spontaanisti. Päätökseen saattaa vaikuttaa ratkaisevasti pienikin asia, esimerkiksi pyöräteline kahvilan edessä. (Kuva: Päivi Tommola)

Kuten yllä esitetyt kysymykset osoittavat, pyörämatkailijan erityistarpeissa kysymys on monesti pienistä asioista, joilla kutenkin saattaa olla asiakkaan viihtyvyyteen suuri merkitys. Jos yrittäjä ei tunne tätä matkailun muotoa omakohtaisesti, hänen saattaa olla vaikea ymmärtää pyörällä liikkuvan asiakkaan tarpeita. Vastaavasti pyöräilijälle voi olla haasteellista löytää itselleen sopivia palveluita yksinkertaisesti siksi, että yritykset jättävät markkinoinnissaan kertomatta asioita, jotka hänelle ovat merkityksellisiä.

Welcome cyclist -tunnus asiakkaan ja palveluntarjoajan yhdistäjänä

Yllä kuvattua haastetta helpottamaan on aina ollut käytössä puskaradio, mutta pyörämatkailun kasvun (esim. YLE 2021, Business Finland 2021b) myötä tähän on olemassa parempikin ratkaisu. Pyöräilykuntien verkoston ja Pyörämatkailukeskuksen kehittämä Welcome cyclist -tunnus on viesti siitä, että sitä käyttävä yritys täyttää tietyt pyöräilijän näkökulmasta tärkeiksi tunnistetut kriteerit. Tunnus, jonka kehittämisestä ja hallinnoinnista vastaa Pyörämatkailukeskus, on tällä hetkellä haettavissa majoituspalveluille sekä kahvila- ja ravintolapalveluille.

[Piirretty sininen sydän, jossa on Suomen lippu ja pyörän kuva. Sydämen alla on teksti welcome cyclist.]
Kuva 2. Welcome cyclist -tunnus viestii palvelun pyöräilijäystävällisyydestä. (Kuva: Pyörämatkailukeskus)

Jatkossa käytäntöä on tarkoitus laajentaa kattamaan myös ohjelmapalvelut sekä logistiikka. (Pyörämatkailukeskus 2021). Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke osallistuu tähän kehitystyöhön testaamalla tunnuksen kriteeristöä ja lisäämällä sen näkyvyyttä Päijät-Hämeessä. Tässä riittää työtä, sillä tätä kirjoitettaessa tunnuksen saaneita yrityksiä on maakunnassamme vasta kolme.

Lisää tietoa hankkeen toiminnasta ja pyöräily-ystävällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä Päijät-Hämeessä on tarjolla hankkeen lokakuussa järjestämässä webinaarissa.

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, työskentelee TKI-asiantuntijana sekä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen linkki1 projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös itse pyöräilyn aktiiviharrastaja.

Lähteet

Business Finland. 2021a. Hyvinvointimatkailu. [Viitattu 27.08.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/hyvinvointimatkailu

Business Finland. 2021b. Pyörämatkailuaktiivisuus kasvaa tulevaisuudessa. [Viitattu 27.08.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2021-visit-finland/pyoramatkailuaktiivisuus-kasvaa-tulevaisuudessa

Pyörämatkailukeskus. 2021. Pyöräily-ystävälliset palvelut. [Viitattu 27.08.2021]. Saatavissa: https://www.bikeland.fi/py%C3%B6r%C3%A4ily-yst%C3%A4v%C3%A4lliset-palvelut

YLE. 2021. Pyörämatkailu vastaa ajan henkeen: Suosion kasvu näkyi viime kesänä Turun saaristosta Lappiin. [Viitattu 27.08.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11878832

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. [Viitattu 27.08.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame