Päijät-Hämeessä luodaan uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen 19.1.22 järjestämässä Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpajassa ideoitiin alueen yritysten ja muiden pyörämatkailusta kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyöllä uusia, asiakasystävällisiä tuotteita ja palveluja pyörämatkailijalle. Tilaisuudessa yritysten sparraajana oli mukana pyörämatkailun kehittämisessä meritoitunut Ellare Oy:n tiimi, jonka lisäksi uusia näkökulmia teemaan avasi pyörämatkailun taloudellisista vaikutuksista alustanut Pyörämatkailukeskuksen Heli Laukkasen esitys.

Taustaa asiakasnäkökulmasta ja tuotteistamisen hyvistä käytänteistä

Taustaksi tuotteistamiselle kuultiin Tiina Kattilamäen Ellare Oy:n pyörämatkailututkimukseen (2020) pohjautuva esitys pyörämatkailun asiakkaista ja markkinoista. Tutkimuksessa pyörämatkailijat oli jaettu kuuteen alakategoriaan, joista näkyvimmän (28 %) muodostavat retkipyöräilijät. Kattilamäen mukaan he ovat useimmiten keski-ikäisiä, hyvän fyysisen kunnon omaavia ja koulutettuja ihmisiä, jotka nauttivat retkillään eniten luonnosta ja nähtävyyksistä ja arvostavat kohdevalinnassaan alueen reittiverkostoa sekä helppoa saavutettavuutta. Toisena kategoriana hän nosti esille perhepyöräilijät, mikä on Päijät-Hämeen näkökulmasta erityisen kiinnostavaa muun muassa siksi, että tähän kategoriaan kuuluvat pyörämatkailijat nauttivat eniten pyöräilystä maaseutumaisessa ympäristössä, josta löytyy myös kulttuurikohteita.

[Alt-teksti: Kolmihenkinen perhe pyöräilemässä, taustalla näkyy metsäistä maastoa.]
Kuva 1. Lapsiperheet ovat hyvä esimerkki pyörämatkailun kohderyhmästä, jonka tavoittaminen vaatii erityistä huomiota pyörämatkailun tuotteistamisprosessissa. (Kuva: Päivi Tommola)

Pirjo Räsänen jatkoi Kattilamäen tarinaa kuvaamalla, miten luodaan pyörämatkailijan asiakastarpeiden näkökulmasta mahdollisimman kiinnostava tuote. Hyvän tuotteen tärkeimpänä ominaisuutena hän nosti esille sen visuaalisen ja sisällöllisen edustavuuden, minkä lisäksi tuotteen on tietysti oltava myös helposti hahmotettava sekä ostettava. Saimme kuulla ja nähdä esimerkkejä hyvin ja huonosti toteutetuista pyörämatkailun tuotteistamisprojekteista sekä konkreettisia vinkkejä siihen, miten tuoteideasta rakennetaan tuotteen tärkeimmät tiedot sisältävä tuotekortti, joka toimii tavallaan myös varmistuksena sille, että tuotteistamisessa on huomioitu kaikki asiakkaan ja myyjän näkökulmasta oleelliset asiat.  

Paikalliset maut, maisemat ja kulttuurihistoria tuoteideoiden inspiraationa

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen aiemmassa Yhteistyöllä kohti pyöräily-ystävällisten palvelujen maakuntaa -webinaarissa osallistujat muodostivat Päijät-Hämeestä kuvan monipuolisena ja maisemarikkaana mahdollisuuksien maakuntana. Tuolloin mielikuvakarttaan piirtyneet teemat näkyivät selkeästi myös nyt tehdyssä ideoinnissa. Suurin osa tuoteideoista liittyi jollakin tavalla Päijät-Hämeen maisemallisiin erityispiirteisiin, paikallisiin makuihin tai alueen moninaiseen kulttuuriperintöön.

[Alt-teksti: Viiden pyöräilijän ryhmä tutkii opastetaulua maaseudun matkailukohteessa, taustalla vanhanaikainen luhtirakennus.]
Kuva 2. Maaseudulla sijaitsevat kulttuuriympäristöt ovat kiinnostavia nähtävyyskohteita myös pyörämatkailijalle. Työpajassa nousi esille monta Päijät-Hämeen kulttuuriperintöön liittyvää tuoteideaa. (Kuva: Päivi Tommola)

Monessa ideassa hyödynnettiin nykyistä reittiverkostoa tai hahmoteltiin tapoja täydentää sitä sekä luoda uusia yhteyksiä reittien ja palveluntarjoajien välille. Mahdollisena kehittämisen haasteena Pirjo Räsänen nosti esille sen, että pyörämatkailijat eivät halua retkillään polkea maantien laitaa, mikä osaltaan luo lisää painetta pyöräteiden kehittämiselle. Tämä korostuu haasteena erityisesti keskieurooppalaisten matkailijoiden palvelemisessa, koska siellä retkipyöräily ja pyöräretkeily tapahtuu pääosin autoilta kokonaan tai osittain suljetuilla reiteillä.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hanke pyrkii lisäämään Päijät-Hämeen reittien ja palvelujen näkyvyyttä.

Lähteet

Ellare Oy. 2020. Pyörämatkailututkimus. Esitysmateriaali. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja 19.01.2022. Julkaisematon.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 20.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Linkki 2. LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja. Viitattu 20.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2021-12/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20190122%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf

Linkki 3. LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Yhteistyöllä kohti pyöräily-ystävällisten palvelujen maakuntaa -webinaari. Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja. Viitattu 20.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2021-09/Pyoramatkailijan%20PH%20webinaari%20131021%20OHJELMA.pdf

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *