tuotteistaminen

6 artikkelia

Seikkailullisuus ja palvelujen ostohalukkuus pyörämatkailussa

Visit Finland on nimennyt kansainvälisen matkailun kohderyhmätutkimuksessaan (2017) erääksi Suomeen suuntautuvan matkailun pääkohderyhmistä aktiiviset seikkailijat, joiden matkustusmotiivina on aktiivinen toimintaloma luonto-olosuhteissa. Tämä ryhmä arvostaa kokemuksessaan […]

Päijät-Hämeessä luodaan uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen 19.1.22 järjestämässä Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpajassa ideoitiin alueen yritysten ja muiden pyörämatkailusta […]

Käyttäjälähtöiset tuotekortit edistävät esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden kehittämistä erityisryhmille

Vuoden 2019 aikana Luonto kaikille- eli LUKA-hankkeessa järjestettiin seitsemän pilottiretkeä Kanta- ja Päijät-Hämeessä yhteistyössä palvelujen käyttäjien, matkailualan yritysten, eräoppaiden ja vammaisjärjestöjen kanssa. Osa näistä piloteista […]

Seitsemän kylän kierros arvokkaassa kulttuuriympäristössä valjastettiin hyödyntämään luonto- ja hyvinvointimatkailua

Hollolan Kankaantaan alueelle kehitetty Seitsemän kylän kierros kulkee kumpuilevien pelto- ja perinnemaisemien halki valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja maisema-alueella. Kankaantaka on vanha kutsumanimi seitsemän kylän alueelle, […]