tuotteistaminen

9 artikkelia

Uusia horisontteja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen luontokohteissa

Kulttuuriperintö on olennainen osa geoparkien ja muiden luontokohteiden identiteettiä ja vetovoimaa. Mutta kuinka hyvin nämä kohteet hyödyntävät digitaalisuuden ja paikallisen taiteen mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä? Luonnon […]

Kansainvälisille markkinoille matkailutuotteita onnellisuudesta

Suomi on maailman onnellisin maa kuudetta vuotta peräkkäin, perustuen kuuteen sosiaalista tukijärjestelmää, taloutta ja toimintaympäristöä mallintavaan mittariin (Sustainable Development Solutions Network 2023). Vaikka tämä mittaristo […]

Seikkailullisuus ja palvelujen ostohalukkuus pyörämatkailussa

Visit Finland on nimennyt kansainvälisen matkailun kohderyhmätutkimuksessaan (2017) erääksi Suomeen suuntautuvan matkailun pääkohderyhmistä aktiiviset seikkailijat, joiden matkustusmotiivina on aktiivinen toimintaloma luonto-olosuhteissa. Tämä ryhmä arvostaa kokemuksessaan […]

Päijät-Hämeessä luodaan uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen 19.1.22 järjestämässä Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpajassa ideoitiin alueen yritysten ja muiden pyörämatkailusta […]

Käyttäjälähtöiset tuotekortit edistävät esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden kehittämistä erityisryhmille

Vuoden 2019 aikana Luonto kaikille- eli LUKA-hankkeessa järjestettiin seitsemän pilottiretkeä Kanta- ja Päijät-Hämeessä yhteistyössä palvelujen käyttäjien, matkailualan yritysten, eräoppaiden ja vammaisjärjestöjen kanssa. Osa näistä piloteista […]

Seitsemän kylän kierros arvokkaassa kulttuuriympäristössä valjastettiin hyödyntämään luonto- ja hyvinvointimatkailua

Hollolan Kankaantaan alueelle kehitetty Seitsemän kylän kierros kulkee kumpuilevien pelto- ja perinnemaisemien halki valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja maisema-alueella. Kankaantaka on vanha kutsumanimi seitsemän kylän alueelle, […]