Tiimiyrittäjien tilaremontilla nostetta opiskelutehoon

Tiimiyrittäjyyteen pohjautuvassa LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelussa on, nimensä mukaisesti, tiimissä toimiminen erittäin tärkeässä roolissa. Toimivaa tiimiä rakentaessa tarvitaan paljon tiimin jäsenten välistä vuorovaikutusta. Myös uusien taitojen oppimisen on todettu olevan tiimissä huomattavasti helpompaa kuin yksin opetellessa. (Salminen 2017) Toimivat, tarkoituksenmukaiset ja innovatiivisuutta ruokkivat tilat ovatkin siis erittäin tärkeitä tiimiyrittäjyydessä ja -oppimisessa. Kosken ja Tuomisen (2005) mukaankin luovassa tilassa toimiminen kasvattaa myös ryhmän luovuutta.

Eri värisiä ja muotoisia istuimia ja pöytiä työtilassa.
Kuva 1. Tiimiyrittäjien tilat päivittyivät syksyn 2021 aikana (Kuva: Sampo Kokkonen)

Markkinoinnin tiimiyrityksille on saatu omat tilat Lappeenrannan kampukselta jo vuosia sitten, mutta tiimien koon kasvaessa, tilat alkoivat jossain määrin käydä ahtaiksi. Vuosittain toimivia tiimejä talossa on syyslukukausina kolme ja kevätlukukausina kaksi. Henkilömäärissä tämä tarkoittaa kerralla noin 40 – 65 opiskelijaa. Tiimien yhteiset tilat toimivat myös asiakastiloina, eli osuuskuntien asiakkaat ja toimeksiantajat vierailevat säännöllisesti tiloissa. Tämän vuoksi koettiin erittäin tärkeäksi nykyaikaistaa sekä brändätä tilat LAB-ammattikorkeakoulun sekä Saimaan tiimiyrittäjäakatemia Saitemian tiloiksi.

Uusille tiloille aito tarve

Nykyään jokaisella opiskelijalla on oma kannettava tietokone, joten ”perustason” tietokoneille ei enää niinkään ole tarvetta tiimiyrittäjien tiloissa. Tarve onkin kääntynyt nykyisin kohti tehokkaampia graafisen työn tietokoneita, joiden ympärille mahtuu useampi henkilö kerrallaan tekemään projektiopintoja. Tämä on muokannut tilojen vaatimusta niin tietokoneiden kuin työpisteiden sekä niiden asettelun suhteen. Nyt esimerkiksi graafisen työn työpisteillä on tilaa koko työryhmälle (kuva 2).

Kaksi työpöytää tuoleineen. Toisella pöydällä tietokone ja toisella ja tietokone ja piirtopöytä.
Kuva 2. Graafisen työn työpiste päivittyneessä tilassa (Kuva: Sampo Kokkonen)

Koska merkittävä osa opinnoista tehdään projektiopintoina pienryhmissä asiakasyrityksille, tarvitaan tiloihin myös riittävä määrä projektiryhmille tarkoitettuja neuvottelu- ja pienryhmätiloja (Kokkonen 2021). Nämä tilat toteutettiin siten, että jokaisessa pienryhmätilassa on oma suurempi näyttö tai videotykki, jota voidaan hyödyntää sekä graafisissa töissä, että projektienryhmien kokousten läpiviemisessä.

Jokaisella tiimillä on luonnollisesti oma toimistonsa, jota voidaan käyttää myös pienryhmätilana, mutta ennen kaikkea tilana, jossa kukin osuuskunta voi säilyttää ja arkistoida yrityksensä asiakirjoja sekä muita tarvikkeita. Lisäksi tiimiläiset voivat käyttää toimistotilaa myös omien tavaroiden säilyttämiseen sekä taukojen pitämiseen.

Vaahteran- ja tammenlehtien koristamat vihreät sermit, joiden edessä on istuimia.
Kuva 3. Opiskelijat suunnittelivat uudet teippaukset toimistojensa sermeihin (Kuva: Sampo Kokkonen)

Ehkäpä kaikista tärkeimpänä muutoksena kaikkien tiimien yhteistä tilaa suurennettiin ja monipuolistettiin. Tila tehtiin muokattavaksi, joten se sopii niin innovointeihin, asiakastapaamisiin, oppitunteihin ja workshoppeihin. Tila sopii myös vapaamuotoiseen yhdessä olemiseen ja ajatusten ristipölyttämiseen, mikä on erittäin tärkeää tiimimuotoisessa oppimisessa ja tiimien välisessä vuorovaikutuksessa. Tilojen yleisilmeen haluttiin myös luovan innovatiivista, turvallista ja rauhallista ilmapiiriä. Vaikka värien kokeminen onkin hyvin yksilöllistä, on luontoteemat ja -elementit koettu monesti rauhoittaviksi ja virkistäviksi (Sommers 2021). Tämänkin vuoksi perustelua päivittää jo hieman vanhentuneet sermit opiskelijoiden itse suunnittelemilla lehtikuvioilla. Uudistuksella saatiin samalla kertaa modernimpi ilme sekä opiskelijoiden työhyvinvointia lisääviä elementtejä.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.


Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 19.1.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Koski, J. & Tuominen, S. 2005. Kuinka ideat syntyvät. Luovan ajattelun käsikirja. Toinen painos. Porvoo: WS Bookwell Oy.

Salminen, J. 2017. Onnistu tiimityössä. Tiimin jäsenen kirja. 3. Uudistettu painos. Helsinki: J-Impact.

Sommers, S. 2021. Tällainen on stressiä poistava sisustus – jopa työpaikan vessalla on väliä. Kauppalehti. Viitattu: 27.1.2022. Saatavissa https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tallainen-on-stressia-poistava-sisustus-jopa-tyopaikan-vessalla-on-valia/57bca440-c179-4ddf-ac2e-a29808866c99

Linkit

Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry. 2022. Viitattu 19.1.2022. Saatavissa https://www.saitemia.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *