Päijäthämäläisten yritysten Ilmastokumppanuuksia edistämässä

Lahden kaupungilla on ollut jo vuosia Ilmastokumppanuus-hanke, jossa tavoitteena on tukea erityisesti pienten yrityksien siirtymistä kohti ilmastoystävällisempiä toimenpiteitä. Hankkeessa on mukana myös isoja yrityksiä, mutta erityisesti pienet yritykset tarvitsevat usein apuja, koska niissä resurssit ilmasto- ja vastuullisuustoimien tekemiseen ovat usein vähäisempiä. Keväällä 2021 ilmastokumppanuus laajennettiin Päijät-Hämeeseen. Ympäristövastuullisuuteen sitoutuminen tuo toki jo itsessään positiivisia vaikutuksia, mutta tämän lisäksi maksuttoman ilmastokumppanuuden kautta osallistujat saavat uusia verkostoja ja näkyvyyttä, sekä mahdollisuuden toimintojen kehittämiseen. Yritykset saavat myös käyttöönsä ilmastoteoista kertovan tunnuksen (Kuva 1). Linkki Ilmastokumppanuus-hankeen sivuille.

Vihreäreunaisen puhekuplan sisällä teksti ”Teemme ilmastotyötä”.
Kuva 1. Ilmastokumppanuus logo. (Lahden kaupunki 2021)

Syksyllä 2020 käynnistettiin valmistelut LABin energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden osallistumisesta lahtelaisten yrityksien ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden edistämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelu integroitiin osaksi kiertotalousväylän kehittämisprojektia, jossa kolme energia- ja ympäristöteknologian opiskelijaa suunnittelivat aiheeseen liittyvän kurssin sisällön ja aikataulusuunnitelman syksylle 2021 Moodle -oppimisympäristöön. Opiskelijat myös pilotoivat kehittämäänsä konseptia tekemällä Asko Oylle ilmastokatselmoinnin. Kevään aikana yhteistyörinkiin tuli myös Päijät-Hämeen liitto ja tätä kautta kaikki päijäthämäläiset yritykset. 

Pieniä tekoja – suuria vaikutuksia

Ilmastokatselmointeja tehtiin kuuteen yritykseen (Kuva 2.): Sandvik Mining and Construction Oy, Kirma Hoiva Oy, Virnex Oy, Tavata Global Oy, Kontaktiverkko Suomi Oy, sekä Harjulan Setlementti Oy. Harjulan Setlementtiin katselmointeja tehtiin viiteen eri kohteeseen. Katselmointeihin osallistui reilu 30 ympäristötekniikan opiskelijaa osana Ekosysteemit ja ilmastomuutos opintojaksoa.

Mies osoittaa hehkulamppua ja ympyrää, jonka keskellä yritysten logoja. Ympyrän ulkokehän muodostavat laatikot, joissa lukee: seuranta ja jatkuva kehittäminen, oman organisaation toiminnan vaikutusten tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen ja päästövähennysten suunnitteleminen, sitoutuminen ja jalkautus sekä viestintä. Kuvan vasemmassa yläreunassa LAB-ammattikorkeakoulun logo
Kuva 2. Ilmastokumppanuus projektin vaiheet. Mukana logot yrityksistä, joihin LABin opiskelijat tekivät ilmastokatselmoinnin (Kuva: Aino Kulonen)

Kokonaisuudessaan Ilmastokumppanuus-sopimukseen allekirjoitti syksyn 2021 aikana 31 päijäthämäläistä yritystä. Yrityksen kertoivat kumppanuuteen kuuluvista tavoitteista ja toimenpiteistä 30.11.2021 pidetyssä tilaisuudessa. Yritykset ovat sitoutuneet mm. uusiutuvien energianlähteiden käytön sekä energia- ja materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen lisäämiseen, jakamistalouden periaatteisiin ja toimintojen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yrityksistä ja niiden sitoumuksista voi lukea lisää Päijät-Hämeen liiton sivuilta.

Yhteistyöllä hyviin tuloksiin

Ilmastokumppanuus -projekti on erinomainen esimerkki siitä, miten paljon voi saada aikaan suhteellisen pienillä panostuksilla, kun on tahtoa, aktiiviset ja hyvät tekijät. Erityisesti Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Aino Kulonen sekä Päijät-Hämeen liiton Maarit Virtanen ja Johanna Snell tekivät paljon toimenpiteitä asian edistämiseksi, kuten myös mukana olevat yritykset ja aktiiviset opiskelijamme, jotka innokkaasti ja ennakkoluulottomasti tarttuivat toimeen. Opiskelijat pitivätkin projektia erinomaisena alkuna opinnoillensa päästen heti kiinni todellisiin haasteisiin alueen yritysten kanssa. Näköpiirissä onkin, että yhteistyötä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Projektien kautta on syntymässä myös muuta yhteistyötä mukana olevien yritysten kanssa. Ilmastokumppanuus hanketta ollaan laajentamassa myös maaseutuyrityksiin, joka tarjoaa uuden lähestymismahdollisuuden asian edistämiseksi.

Kirjoittajat

Pia Haapea, Energia- ja ympäristöteknologian yliopettaja, LAB-ammattikorkeakoulusta, joka uskoo yhteistyön olevan avaintekijä myös kestävämmän tulevaisuuden edistämisessä.

Jussi Kuusela, Energia- ja ympäristöteknologian lehtori, LAB-ammattikorkeakoulusta. Jussi toimi Ekosysteemit ja ilmastomuutos -opintojakson vastuuopettajana ja ilmastokumppanuusprojektien koordinaattorina.

Linkit

Linkki 1. Lahden kaupunki. 2021. Ilmastokumppanuus. [Viitattu 3.12.2021] Saatavissa: https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ymparistokaupunki/ilmastonmuutos/ilmastokumppanuus/

Linkki 2. Päijät-Hämeen liitto. 2021. Ilmastokumppanuuksia solmitaan Päijät-Hämeessä. [Viitattu 3.12.2021] Saatavissa: https://paijat-hame.fi/ilmastokumppanuuksia-solmitaan-paijat-hameessa/

Kuvat

Kuva 1. Ilmastokumppanuus logo. Lahden kaupunki 2021. [Viitattu: 14.12.2021] Saatavilla: https://www.lahti.fi/uploads/2020/08/d9966b95-lahti-ilmastokumppanuus-logo-1024×756.jpg