Tehtävänä tulevaisuus – Työkirjan graafinen suunnittelu

Tehtävänä tulevaisuus – tulevaisuuden muotoilijan työkirja toteutettiin UOMA-hankkeen lopuksi syksyllä 2021. UOMA – uudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla -hankkeessa kehitettiin muotoilun ja visuaalisen alan tulevaisuuden täydennyskoulutuksia toteuttamalla koulutuspilotteja. Tulevaisuutta kartoitettiin haastattelemalla alalla toimivia muotoilijoita ja yrittäjiä sekä tulevaisuustyöpajojen avulla. Tulevaisuuden muotoilijan tärkeistä osaamisalueista koottiin työkirja. Työkirjan kuvituksen ja taiton teki osana harjoitteluaan graafisen suunnittelun opiskelija Eppu Wikström.

Kannen vauhdikas tunnelma vetää lukijan kirjan aiheisiin, jotka ovat tulevaisuus, teknologia ja muotoilijan asema suhteessa niihin.  Värimaailma on sama läpi julkaisun. Kirjan värimaailma sai innoituksensa UOMA -hankkeen logosta. Yksi väreistä on tästä syystä sinivihreä. Kaksi muuta väriä ovat vaalea lohenpunainen, joka on rauhallinen sinisen rinnalla sekä tummempi lohenpunainen, joka luo vahvempaa kontrastia valkoisen kanssa. Värien välinen kontrasti on tärkeää saavutettavuuden kannalta.  Yksinkertaisimmissa kuvissa käytetään vain kahta väriä, yksityiskohtaisimmissa kaikkia kolmea (kuva1). 

Esimerkki kuvitus työkirjan avaavasta artikkelista; Muotoilija on Tulevaisuuden tekijä. Avaava kuvitus on yksityiskohtainen, ja vaati kaikkien värien käytön.
Kuva 1. Työkirjan avaavan artikkelin “Muotoilija on tulevaisuuden tekijä” -kuvitus. Kuvitus on yksityiskohtainen ja vaatii siksi kaikki kolme väriä. (Kuva: Eppu Wikström)

Kirjasta haluttiin tarkoituksenmukainen eikä vain visuaalisesti viehättävä. Kuvituksissa pyrittiin olemaan kuvittamatta suoraan sanoja, vaan niiden tuli tukea vaikeasti konkretisoitavia aiheita ja tuoda niitä helpommin lähestyttäväksi. Kirjassa olevat hahmot ovat neutraaleja, jotta huomio pidetään kuvitusten aiheessa. Kuvituksissa olevat hahmot ovat kuitenkin erinäköisiä ja kokoisia, jotta korostuu se, että me kaikki rakennamme tulevaisuutta.

Kuvassa on visuaalisoitu mitä kaikkea kirjan tekemisessä on tehty. Typografian tutkimista, sekä erinlaisten fonttien vertailua. Erinlaisten sivuratkaisujen pohdintaa, värien kontrastit keskenään.
Kuva 2. Visualisoitu kuva siitä, mitä kaikkea kirjan tekeminen pitää sisällään. (Kuva: Eppu Wikström)

Kirjan rakenne tukee lukuelämystä, sillä se on selkeä ja helppolukuinen. Artikkelit on jaoteltu kolmeen eri aihealueeseen.  Aiheille on omat otsikkosivunsa, joka valmistelee lukijan siirtymään seuraavaan aiheeseen. Artikkeleissa selkeä rakenne toistuu ja pysyy samana läpi julkaisun. Väripohjat osoittavat artikkelin alkavan ja artikkelien lopussa olevat tehtävät päättävät artikkelin.

Taittotyö harjoittelijan näkökulmasta

Opiskelija koki tällaisen työn tekemisen osana harjoittelua positiivisena ja uusia kokemuksia sekä ajatuksia herättävänä. Oppeja saatiin paljon teknisistä asioista kirjantaittoon ja taitto-ohjelmien käyttöön liittyen. Kirjantaittoprojekteihin kuluvan ajan ja vaivan määrä sekä prosessin laajuus yllätti opiskelijan. Graafisen muotoilijan koulutuksessa oppii paljon taittamisesta ja typografiasta, mutta käytännön kokemus toi uutta oppia ja uudenlaista näkökulmaa omaan alaan. Projekti synnytti mielenkiinnon taittamiseen ja kirjojen tekemiseen. Tällaisesta harjoittelusta saa hyvät eväät tulevaisuuteen ja mahdollisiin samankaltaisiin projekteihin.

UOMA –hankkeen tiimi on tyytyväinen julkaisusta saamaansa hyvään palautteeseen. Yhteistyössä tuotettu muotoilijan tulevaisuuteen katsova työkirja on esitelty medialle LABin viestinnän Muotoilija on tulevaisuuden tekijä -tiedotteessa. 

Kirjoittajat

Eppu Wikström on graafisen suunnittelun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Uoma-hankkeessa hän toimi harjoittelijana tehden työkirjan taiton ja kuvituksen.

Paula Nurminen on muotoilija (AMK). Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoilun TKI-yksikössä projektisuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Uoma-hankkeessa hän toimi projektisuunnittelijana, harjoittelijan työparina ja oli toimittamassa Tulevaisuuden muotoilijan työkirjaa.

Linkit

Nurminen, P. & Ruokamo, A. 2021.  Tehtävänä tulevaisuus, tulevaisuuden muotoilijan työkirja. Lahti. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja osa 22. [Viitattu 22.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-366-3

LAB. 2021. Muotoilija on tulevaisuuden tekijä. [Viitattu 22.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/uutiset/muotoilija-tulevaisuuden-tekija

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *