Panostus työturvallisuuteen näkyy brändissä ja taloudessa

SafeInLog – työturvallisuudesta tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan -hankkeessa kehitetään työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta pk-yrityksissä Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Lapissa. Hankkeessa kartoitetaan kohdeyrityksen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden nykytila ja annetaan suosituksia ja kehittämisehdotuksia sisälogistiikan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamiseksi.

Syitä panostaa työturvallisuuteen on monia. 

Laillinen velvoite ja motivaatiotekijä

Työnantaja on juridisesti vastuussa työturvallisuudesta, ja työturvallisuuden laiminlyönnit voivat johtaa vakaviinkin seuraamuksiin. Työsuojeluviranomaiset valvovat alueellisesti työturvallisuutta ja työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. (Työturvallisuuskeskus 2021). Työturvallisuus on kuitenkin muutakin kuin lakipykäliin kirjattu velvollisuus.  

Työnantajan panostus työturvallisuuteen heijastuu työntekijöiden asenteessa ja motivaatiossa. Kun työturvallisuusasiat ovat kunnossa, voi työntekijä keskittyä täydellä teholla omaan työhönsä.  Piittaamattomuus työturvallisuudesta vastaavasti vähentää työssä viihtyvyyttä ja työmotivaatiota sekä tätä kautta työn tuottavuutta ja työntekijöiden pysyvyyttä (Ahlqvist & Koskela 2020, 22).  

Kuva 1.  Työn edellyttämien suojavarusteiden tulee olla kaikkien saatavilla. (malateronald 2019)

Vaikutukset yritys- ja työnantajakuvaan

Työturvallisuudella on kriittinen merkitys yritys- ja työnantajakuvaan. Tieto yrityksen turvallisuuden epäkohdista leviää tänä päivänä nopeasti sosiaalisessa mediassa ja on erityisen haitallista yrityksen työantajakuvalle ja brändille (Rudd 2020, 3). Huono maine työturvallisuusasioissa ei houkuttele uusia osaajia yritykseen.  

Mainehaitta näkyy myös menetettyinä asiakkuuksina ja tulovirtoina. Pekka Paavilainen (2021, 15) on tuonut esille opinnäytetyössään työturvallisuuden logistiikkapalvelumyyjän näkökulmasta. Paavilaisen mukaan liian korkea työtapaturmien ilmaantuvuusluku saattaa olla toimittajavalinnan näkökulmasta muuten kilpailukykyisen sopimuksen toteutumisen esteenä tai jopa sopimuksen purkuperusteena. 

Työtapaturmien kustannukset

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TilastosovellusTikku 2021) mukaan vuonna 2019 sattui Suomessa palkansaajille yhteensä 125 529 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattua työtapaturmaa ja teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä näistä oli 23061 tapausta.  

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi työtapaturmat tulevat yritykselle kalliiksi. Kansallisella tasolla työtapaturmien yhteenlaskettu hinta on useita satoja miljoonia euroja vuosittain (Herrala 2011). Epäsuorat kustannukset voivat nousta jopa kymmenkertaiseksi suoriin kustannuksiin verrattuna (Työterveyslaitos 2021).              

Rudd (2020) osoittaa, että työtapaturmilla on negatiivista vaikutusta myös sijoittajien mielenkiintoon ja osakkeiden arvoon. 

Kirjoittajat 

Niina Sallinen toimii projektisuunnittelijana SafeInLog-hankkeessa  ja TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Ullamari Tuominen toimii asiantuntijana SafeInLog-hankkeessa ja logistiikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan (2020-2022) on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, jolle rahoituksen on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana hankkeessa ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja TTS Työtehoseura.

Lähteet

Ahlqvist, H. & Koskela, M. (toim.) 2020. Tuotannollisen yrityksen materiaalitoimintojen kehittäjän opas. Teknologiakeskus Techvilla Oy. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: https://tudi.fi/wp-content/uploads/2020/06/TUDI-OPAS_2-2020.pdf 

Herrala, P. 2011. Tapaturmien hinta satoja miljoonia euroja. Kauppalehti. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tyotapaturmien-hinta-satoja-miljoonia-euroja/b972e072-bd7d-3d88-915c-ad43c5c95676 

Paavilainen, P. 2021. Kehittyminen asiantuntijasta ratkaisumyyjäksi. Opinnäytetyö AMK. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalous. Lahti. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202102172399 

Rudd, J. 2020. Health and Safety in Logistics : Assessing and Avoiding Risk in Warehousing and Transportation : Assessing and Avoiding Risk in Warehousing and Transportation. London & New York: Kogan Page. 

TilastosovellusTikku. 2021. Etusivu. Tapaturmavakuutuskeskus. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: https://tilastoportaali.vakes.fi/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?reportName=Tikku&reportPath=/6.%20Julkinen/3.%20Tapaturma/Raportit/&reportViewOnly=true&reportContextBar=true 

Työterveyslaitos. 2021. Tapaturmakustannuslaskuri Piku. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyoturvallisuus/tapaturmakustannuslaskuri-piku/ 

Työturvallisuuskeskus. 2021. Työsuojelu on yhteistoimintaa. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla 

Linkit

SafeInLog. 2021. Etusivu. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: https://safeinlog.fi/ 

Kuvat

Kuva 1. malateronald. 2019. Rakentaminen. [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa:  https://pixabay.com/fi/photos/rakentaminen-ppe-4440602/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *