Ympärivuotisuudesta lisää vetovoimaa luontomatkailuun Päijät-Hämeessä

Eräs Suomen matkailustrategian päätavoitteista on ympärivuotisuuden edistäminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Visit Finlandin (2021) mukaan ympärivuotisuuden vahvistamisella on ehdottoman myönteinen vaikutus alan kannattavuuteen kokonaisuutena; sen myötä ala pystyy entistä paremmin houkuttelemaan investointeja ja työvoiman saatavuus helpottuu.

Salpausselkä Geoparkin elämyspalvelut

Myös UNESCO Global Geopark -tunnustusta tavoittelevan kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvan Salpausselkä Geoparkin alueella on herätty huomaamaan tarve entistä ympärivuotisemmalle luontomatkailun palvelutarjonnalle.

Korona-aikana luontoympäristöön sijoitettujen hyvinvointipalvelujen kysyntä on täällä lisääntynyt huomattavasti. Kysyntä ei enää kohdistu pelkästään jo aiemminkin suosittuihin lomakausiin, vaan retkelle lähiluontoon on haluttu lähteä entistä ympärivuotisemmin. Kiitos alueemme aktiivisten yritysten myös tarjonta on jo reagoinut tähän muutokseen. Syksyn pimeinä iltoina on Salpausselällä ollut mahdollista esimerkiksi kurvata otsalampun valossa ohjatulle Fatbike-retkelle pimeään metsään tai hiihtolomaviikon etelänreissun sijaan lähteä luontoretkelle nauttimaan talven hiljaisuudesta.

Kuva 1. Sieniretket ovat eräs Etelä-Suomen syksyisen luontomatkailun maukkaimmista erikoisuuksista (Kuva: Kimmo Hirvonen)

Uusia näkökulmia vuodenajan vaihdosta

Matkailun pääsesonki Etelä-Suomessa on perinteisesti kesä, joten ympärivuotisuuden kehittäminen assosioituu täällä usein talvikauden palveluiden kehittämiseen. Kuitenkin myös talvisesta ympäristöstä on mahdollista tuoda kiinnostavia uusia näkökulmia kesäisen palvelutarjonnan kehittämiseen. Etelä-Suomessakin laskettelukeskusten kesäsesonkiin on monin paikoin löydetty uutta virtaa Bike Park -toiminnasta.

Ehkä tulevaisuudessa meillä nähdään kesäsesonkina myös muita kiinnostavia talvikaudelta tuttuja luontoaktiviteetteja, kuten esimerkiksi luontoympäristöön suunnattuja rullaluisteluretkiä tai vaikka suoympäristöön viety versio talvisesta suosikkiharrastuksesta, lumikenkäilystä?

Infrastruktuuri monipuolistuu

Vaikka vuodenaikojen mukaan uusiutuvat luonnonolosuhteet ovat Etelä-Suomen luontomatkailulle hieno mahdollisuus, tuovat ne mukanaan myös haasteita. Luontomatkailun infrastruktuurin kehittämisessä tulisi nykyistä paremmin huomioida syys- talvi- ja kevätkauden haasteet. Lahdessa tykkilumilatu ja Salpausselkä Trails -monikäyttöreitistö ovat askelia oikeaan suuntaan ympärivuotisuuden näkökulmasta entistä laajemman ja ennakkoluulottomamman palvelutarjonnan kehittämisessä.

Kuva 2. Lahden ensilumenlatu pidentää merkittävästi hiihtokautta ja toimii nykyisin myös lähimatkailun vetonaulana (Kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki)

Myös tapahtumatuotannossa on tehty koko Päijät-Hämeen maakunnan tasolla strategisia valintoja, jotka tukevat ympärivuotisuuden kehittämistä (Lahti Region 2019). Meillä on neljä kaunista vuodenaikaa, joista jokainen on erityisen upea omalla tavallaan. Erityisesti kansainvälisen matkailun näkökulmasta tämä on vahvuus, joka kannattaa hyödyntää. Matkailusektorin tuleekin pyrkiä löytämään voimaa siitä ajatuksesta, että Salpausselällä jokainen uusi vuodenaika tuo mukanaan uudet kasvot. Täällä talvi, kesä, kevät ja syksy synnyttävät aina uudenlaisia elämyksiä.

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke pyrkii lisäämään Salpausselkä Geoparkin kohteiden ja niihin liittyvän palvelutarjonnan näkyvyyttä.

Lähteet

Lahti Region. 2019. Tahtoa ja tekemistä! Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia 2025. [Viitattu 22.03.2021]. Saatavissa: https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2021/01/Tahtoa_ja_Tekemista%CC%88_Pa%CC%88ija%CC%88t-Ha%CC%88meen_matkailu-_ja_tapahtumastrategia_2025.pdf

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Yhdessä enemmän -Kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Suomen matkailustrategia 2019-2028 ja toimenpiteet 2019-2023. [Viitattu 22.03.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161906/TEM_2019_60.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Visit Finland. 2021. Matkailun ympärivuotisuutta etsimässä. [Viitattu 22.03.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/matkailun-ymparivuotisuutta-etsimassa

Linkit

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 22.03.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen